Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

AT Computing : De programmeertaal Python - voor ervaren programmeurs
Deze training wordt verzorgd door AT Computing

Lesmethode :

Klassikaal

Algemeen :

Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Begin jaren '90 heeft de Nederlander Guido van Rossum voortgeborduurd op de fundamenten van de taal ABC die in de jaren '80 bij het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in Amsterdam was ontwikkeld. Inmiddels is Python al lang geen Nederlandse aangelegenheid meer: er wordt wereldwijd met en aan de taal Python gewerkt.

Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts voor systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portabele grafische user interfaces, bij web-applicaties en ga zo maar door. De installatieprogrammatuur van vele Linux implementaties, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen doordat het van de grond af aan al als object georienteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop je verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

De cursus geven we aan de hand van Nederlandstalige documentatie, waaronder kopieën van gebruikte presentaties en opgaven met uitwerkingen. Daarnaast ontvang je het Engelstalige boek Python Pocket Reference als naslagwerk.
Na tijdig voorafgaand overleg kan een cursist ook volledig Engelstalige documentatie krijgen, die parallel loopt met de Nederlandstalige presentatie door de docent.

Doel :

De cursus behandelt de verschillende aspecten van het programmeren in Python. Je leert de syntax van de taal en je leert omgaan met de uitgebreide Python standaardbibliotheek waardoor je niet zelf steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en snel complexere programma's kunt bouwen.

Doelgroep :

Deze cursus is bedoeld voor ervaren programmeurs die zich de veelzijdige taal Python eigen willen maken.

Voorkennis :

Deze cursus is bedoeld voor ervaren programmeurs die zich de veelzijdige taal Python eigen willen maken.

Onderwerpen :


- Inleiding
   - Positionering
   - Eigenschappen
   - Toepassingen
   - Gebruik
   - Scripting
- Basistypes
   - De verschillende datatypes van Python en hun eigenschappen
   - Expressies en operatoren
   - String operaties
   - Slices
   - Mutable versus immutable
- Programmastructuren
   - Indentatie als blokstructurering
   - Code style (PEP8)
   - Control structures if-elif-else, for-else en while-else
   - Statements break, continue en pass
   - Inleiding tot exception afhandeling (EAFP)
- Data types in detail
   - Sequences in het algemeen
   - Specifieke string methods
   - Twee varianten van string-formattering
   - Specifieke list methods en list comprehension
   - Functies sorted, reversed en enumerate
   - Gebruik van dictionaries, tuples en sets
   - Gerelateerde methods voor deze data types
- Files en Data encodering
   - Benadering van binaire versus tekstuele files
   - Verschillende open modes
   - Gebruik van stdin, sdtdout en stderr
   - Unicode en data encodering
   - Data types bytes en bytearray
- Functies
   - Functies bouwen, docstrings, parameter overdracht, return waarden
   - Functies als parameter
   - Scope regels
   - Generator functies
   - Lambda expressies
   - Geneste functies
   - Functies map en filter
- Modules
   - Argumenten voor moduleren
   - Modules gebruiken
   - Modules maken
   - Een test-harnas in een module
   - Docstrings
- Object-oriëntatie en classes
   - OO-terminologie
   - Classes in Python
   - Constructie
   - Inheritance
   - Polymorfisme
   - Speciale class methods
   - Operator overloading
   - Erven van ingebouwde types.
- Exceptions
   - Het EAFP motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission)
   - Exception classes
   - Exceptions afvangen
   - Eigen exception classes
   - Acties bij afvangen van exceptions
   - Exceptions genereren met raise
- Globaal overzicht van Python Standard Library
   - Opvragen van commandoregel parameters, programma exit
   - Tijdsfuncties
   - Filenaam-globbing
   - Filesysteem tree walk
   - Gebruik van subprocessen
   - Eenvoudige netwerkfaciliteiten
   - Serialisatie
   - Reguliere expressies (uitgebreid)

Regio's & Data

Alle regio's

(geen specifieke locatie)

Alle data

  • maandag 7 september 2020 / Nieuwegein
  • maandag 2 november 2020 / Nieuwegein
  • donderdag 3 december 2020 / Nieuwegein
  • maandag 18 januari 2021 / Nieuwegein