Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

Feedback Training & Consulting : Effectieve overleg- en besluitvorming (in een Agile omgeving)
Deze training wordt verzorgd door Feedback Training & Consulting
Na deze training ken je het proces van besluitvorming. Je neemt de juiste acties en weet zo jouw inbreng in het besluitvormingsproces op een juiste manier vorm te geven. Doel Je krijgt de feiten op tafel. Je weet wat de (...)
meer informatie
Feedback Training & Consulting : Vlotte besluitvorming - vergadertechnieken
Deze training wordt verzorgd door Feedback Training & Consulting
In een discussie is niet het moeilijkste je standpunt te verdedigen, maar het te kennen. Kennen van de agendapunten en je standpunt daarin. Ervoor zorgen dat punten doelgericht behandeld én afgehandeld worden en dat (...)
meer informatie
Kepner-Tregoe : Probleemanalyse & Besluitvorming (PSDM)
Deze training wordt verzorgd door Kepner-Tregoe
Probleemanalyse en besluitvorming Als u schijnbaar onoplosbare problemen wilt oplossen en constant doordachte besluiten wilt nemen, kunt u niet altijd "de gok wagen" en er maar het beste van hopen. Is het u ooit (...)
meer informatie
Silent Speakers : Vergaderen & besluitvorming (Cameratraining !)
Deze training wordt verzorgd door Silent Speakers
EFFECTIEF EN EFFICIENT VERGADEREN Onderzoek wijst uit dat de meeste werknemers zo’n 25 tot 30% van hun tijd besteden aan besprekingen. Er wordt dus heel wat vergaderd in organisaties maar helaas verlopen vergaderingen (...)
meer informatie
SBI Formaat : Vergaderen met de OR: effectieve besluitvorming
Deze training wordt verzorgd door SBI Formaat
Het deelnemen aan vergaderingen is een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. In deze vergaderingen vindt de afstemming plaats van de activiteiten, waarmee u als OR-lid bezig bent. (...)
meer informatie
Icademy : SWOT-analyse - Maak eerst een probleemanalyse voor je tot besluitvorming over gaat.
Deze training wordt verzorgd door Icademy
Je sterke punten naast je zwakke punten zetten. Goed kijken, vergelijken, combinaties uitproberen, en zo ontdekken dat er nog zoveel meer mogelijkheden bestaan... Dat is de beproefde methode om het beste uit jezelf en (...)
meer informatie
Icademy : Beslissen, individueel en als team - Zet communicatievaardigheden in voor effectieve besluitvorming.
Deze training wordt verzorgd door Icademy
Elke dag kom jij voor nieuwe keuzes te staan. Dit geldt zeker voor jou als ondernemer en/of leidinggevende; het maken van keuzes is niet uit je bestaan weg te denken. Goed om eens over na te denken aan de hand van een (...)
meer informatie
Icademy : Probleemoplossing en besluitvorming - Beslissingen leren nemen op grond van goed nadenken én intuïtie
Deze training wordt verzorgd door Icademy
Om wat voor organisatie of onderneming het ook gaat, je staat regelmatig voor problemen die om een oplossing en snel handelen vragen. Veel ondernemers en leidinggevenden hebben wel een goede intuïtie voor een goede (...)
meer informatie
Icademy : Werken met periodeplannen - Leidinggeven als een visionair gebaseerd op goed onderbouwde besluitvorming.
Deze training wordt verzorgd door Icademy
Hoe zinvol is het om de planning voor je bedrijf op te splitsen in kortere perioden? In hoeverre kun je rekening houden met de mogelijke ontwikkelingen in de komende tijd? Op welke manier kun je doeltreffend in rekening (...)
meer informatie
Danthe - Participatie in besluitvorming : Participatie in besluitvorming
Deze training wordt verzorgd door Danthe - Participatie in besluitvorming
Danthe richt zich op participatie in besluitvorming. Wij vinden dat mensen invloed dienen te hebben op de situatie waarin zij werken of leven. De medezeggenschap kan een grote bijdrage leveren aan de participatie binnen (...)
meer informatie