Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

SBI Formaat : OR en financiële cijfers
Deze training wordt verzorgd door SBI Formaat
OR en financiële cijfers: in één dag de balans opmaken. Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, maar ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met (...)
meer informatie
OR Academy : Cursus OR en financieel beleid
Deze training wordt verzorgd door OR Academy
De ondernemingsraad krijgt invloed op financiën Uw OR ontvangt jaarlijks het jaarverslag met de financiële jaarrekening. Verder zijn de plannen van de bestuurder financieel onderbouwd en worden de kosten ieder (...)
meer informatie
SBI Formaat : OR en financieel beleid
Deze training wordt verzorgd door SBI Formaat
De OR zou het prachtig vinden, eindelijk die cijfers snappen! Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, maar geven ook informatie over beleidskeuzes. Aan het eind van deze cursus (...)
meer informatie
GITP Medezeggenschap : Basistraining financiën voor OR-leden
Deze training wordt verzorgd door GITP Medezeggenschap
Training introductie financiële stukken lezen en begrijpen als OR-lid In deze eendaagse basistraining financiën leert u begrijpen wat in de financiële stukken van uw organisatie staat en komt u te weten wat de termen (...)
meer informatie
SBI Formaat : Financieel beleid voor gevorderde OR-leden
Deze training wordt verzorgd door SBI Formaat
U heeft kennis van de financiële basisbegrippen zoals de balans, de resultaten- en jaarrekening, de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit en de begroting. Maar u wilt zich verder ontwikkelen op dit terrein. Na deze (...)
meer informatie
Stavoor BV : OR en financieel beleid, een introductie
Deze training wordt verzorgd door Stavoor BV
De medezeggenschapstrainers van Stavoor stimuleren en professionaliseren medezeggenschap, inspraak en belangenbehartiging. Dat doen zij met open inschrijvingscursussen en trainingen en begeleiding op maat. De open (...)
meer informatie
IMK Opleidingen BV : Cursus Financieel inzicht in de OR
Deze training wordt verzorgd door IMK Opleidingen BV
Inleiding Financieel inzicht in de OR Voor de OR is het van belang om over financiële basiskennis te beschikken. Het gaat dan niet om boekhoudkundige kennis, maar om inzicht in de kengetallen waarmee u de gezondheid (...)
meer informatie
Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY OR : De OR en Financieel Beleid
Deze training wordt verzorgd door Advies Trainings en Coachingsbureau INFÁCY OR
De Financien van uw organisatie op speelse wijze leren begrijpen. U leert belangrijke financiele cijfers te begrijpen en het beleid daarachter te doorgronden". Zo leuk !? Deze training is er op gericht OR/PVT-leden in (...)
meer informatie
TRAINIAC : OR Training: Financieel beleid en de jaarrekening
Deze training wordt verzorgd door TRAINIAC
OR Training: Financieel beleid en de jaarrekening De ondernemingsraad (OR) heeft informatierecht zoals beschreven staat in artikel 31 van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierin staat ook dat de werkgever de jaarrekening (...)
meer informatie
GITP Medezeggenschap : Verdiepingstraining financiën voor OR-leden
Deze training wordt verzorgd door GITP Medezeggenschap
Training interpretatie van financiële cijfers en samenhang met organisatiebeleid In deze ééndaagse training leert u wat de financiële cijfers betekenen en begrijpt u hoe deze samenhangen met organisatiebeleid. U (...)
meer informatie