Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

SBI Formaat : Bestuurder en medezeggenschap (OR)
Deze training wordt verzorgd door SBI Formaat
Als directeur, lid van het managementteam of HR-manager wilt u invloed uitoefenen op de kwaliteit van medezeggenschap. Leg hiervoor de basis in deze open training van SBI Formaat en wissel ook ervaringen uit met (...)
meer informatie
TRAINIAC : Training OR: Succesvol vergaderen met de bestuurder
Deze training wordt verzorgd door TRAINIAC
Training OR: Succesvol vergaderen met de bestuurder De overlegvergadering is een van meest belangrijke momenten om medezeggenschap uit te oefenen. De ondernemingsraad (OR) kan zijn standpunten kenbaar maken, voorstellen (...)
meer informatie
OSR Juridische Opleidingen : Cursus Openbaarheid van bestuur
Deze training wordt verzorgd door OSR Juridische Opleidingen
Actuele inzichten in de Wob en het wetsvoorstel Woo Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen rondom de Wob en het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Met deze (...)
meer informatie
Schateiland - Beste Opleider van Nederland : OR Training: Samen werken met de bestuurder (op Schateiland) - Beste Opleider van Nederland 2015
Deze training wordt verzorgd door Schateiland - Beste Opleider van Nederland
Leer effectief samenwerken met de bestuurder op Schateiland. Veel ondernemingsraden willen een betere samenwerking en een meer gelijkwaardige relatie met de bestuurder. Meer proactief, zelf de agenda bepalen en (...)
meer informatie
TRAINIAC : OR Training: Succesvol vergaderen met de bestuurder
Deze training wordt verzorgd door TRAINIAC
OR Training: Succesvol vergaderen met de bestuurder De overlegvergadering is een van meest belangrijke momenten om medezeggenschap uit te oefenen. De OR kan zijn standpunten kenbaar maken, voorstellen doen of advies- en (...)
meer informatie
VU VASS : Besturen van Filantropische Fondsen
Deze training wordt verzorgd door VU VASS
De leergang Besturen van Filantropische Fondsen is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen, of iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De opleiding heeft (...)
meer informatie
Schateiland - Beste Opleider van Nederland : Dagelijks bestuur ondernemingsraad training'Samenwerken in het DB van de ondernemingsraad (OR) - Beste Opleider van Nederland 2015
Deze training wordt verzorgd door Schateiland - Beste Opleider van Nederland
DB-training 'Samen werken in het DB van de ondernemingsraad (OR)' Als voorzitter, vicevoorzitter en (ambtelijk) secretaris van de ondernemingsraad bent u samen verantwoordelijk voor de aansturing van de (...)
meer informatie
VU VASS : Besturen van Zorgvernieuwing
Deze training wordt verzorgd door VU VASS
Besturen van Zorgvernieuwing is onderdeel van de module Besturen van Zorgvernieuwing, dat valt onder de cursus Bestuurskunde voor Professionals. De VASS biedt binnen deze cursus diverse modules aan, waarbij cursisten (...)
meer informatie
VU VASS : Openbaar Bestuur en Kennis
Deze training wordt verzorgd door VU VASS
Openbaar Bestuur en Kennis is onderdeel van de module Kwaliteit van Besturen, dat valt onder de cursus Bestuurskunde voor Professionals. De VASS biedt binnen deze cursus diverse modules aan, waarbij cursisten kunnen (...)
meer informatie
Bureau Kennis : Openbaarheid en geheimhouding in het openbaar bestuur door prof. Douwe Jan Elzinga
Deze training wordt verzorgd door Bureau Kennis
Doel: Openbaarheid is de norm in het openbaar bestuur en slechts bij uitzondering moet iets vertrouwelijk of geheim blijven. In de praktijk is dit echter een van de lastigste vraagstukken in het openbaar bestuur. Want (...)
meer informatie