Trainingen

In samenwerking met Springest, bieden wij een aantal trainingen aan. Word een expert in jouw vakgebied en leer de laatste ontwikkelingen en trends toe te passen! Of verdiep je eens in een nieuw onderwerp om kennis, vaardigheden en competenties te verbreden.

Financial Training Hub : Risicomanagement en Asset & Liability Management bij Banken
Deze training wordt verzorgd door Financial Training Hub

De kern van bankieren is het nemen van gecalculeerde risico's. Asset & Liability Management (ALM) bij banken bestaat hoofdzakelijk uit het bepalen van voldoende buffers benodigd om onverwachte verliezen op te kunnen vangen als gevolg van deze risico's. Sinds de financiële crisis hebben toezichthouders steeds meer invloed op risicomanagement.

Door het volgen van deze 2-daagse interactieve training verkrijgen deelnemers inzicht over:

 • De bronnen van financiële risico's: marktrisico, krediet- en tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico renterisico en operationeel risico.
 • Hoe marktrisico bepalen met Value at Risk (VaR).
 • Het bepalen en managen van kredietrisico.
 • Gevolgen van (pre)settlement risico van derivaten: Credit Value Adjustment (CVA).
 • Het gebruik van gap analyse en duration (Equity at Risk)voor het bepalen van renterisico.
 • Renteswaps en futures gebruiken voor renterisico management.
 • Het management van liquiditeitrisico
 • Toezichthouder en liquiditeitsrisico ratio's: NSFR; LCR.
 • Hoe operationeel risico managen en de nieuwe voorstellen van het Bazels Comité.
 • Kapitaalmanagement volgens de Bazelse akkoorden en de actuele ontwikkelingen: TLAC en MREL.

 Deze 2-daagse interactieve training bestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. Ook voor geïnteresseerden die al langer bij banken werken is deze training geschikt.

Regio's & Data

Alle regio's

 • (geen specifieke locatie)

Alle data

(geen specifieke datum)