Tests

ToolsHero biedt een zeer uitgebreid aanbod van diverse tests aan op het gebied van gedrag, intelligentie, motivatie, vaardigheden en meer.

Bekende professionele tests

Enkele bekende voorbeelden van onze beschikbare tests zijn de mbti test / myers briggs test, persoonlijkheidstest, Big Five en Belbin test. Deze professionele tests en assessments kunnen je helpen bij je persoonlijke ontwikkeling, carrière keuze of andere gewenste inzichten over jezelf, een individu of groep.

Test leveranciers

Het zijn allemaal relevante professionele testen voor HR en Management die door diverse testleveranciers zoals Cubiks, PAPI 3, HRM Force, PiCompany online worden geleverd via ons ToolsHero platform.

Advies en ondersteuning

Onafhankelijk advies over het gebruik van geschikte vragenlijsten onder andere omtrent persoonlijkheid, gedrag, intelligentie en motivatie is ook mogelijk na bestelling van een specifieke test. Onze partner HRM Force helpt u graag hierbij.

Work Engagement Scan

€ 30,00

direct aanmelden (aanmelden gaat via de site van Q-Assessments)

Work Engagement Scan
Work Engagement Scan

Hoe zorg je ervoor dat mensen met bevlogenheid in hun werk staan? Bevlogen werknemers presteren niet alleen beter, maar staan in diverse opzichten positief in hun werk en hebben een gunstige invloed op de organisatie waar zij werken en de mensen om hen heen. Het is voor iedereen van groot belang om werk te doen dat energie geeft. De Work Engagement Scan geeft inzicht in de mate van bevlogenheid en in de mate waarin de werksituatie aansluit op datgene wat medewerkers belangrijk vinden. De Work Engagement Scan helpt medewerkers om zelf de regie te nemen over hun eigen werk en dit meer naar hun eigen wensen vorm te geven.

De mate waarin men energie krijgt van uw werk wordt grotendeels door twee zaken beïnvloed. Ten eerste hoe toegewijd en betrokken de medewerker in het algemeen opgaat in het werk. Dat hangt sterk af van de manier waarop iemand als persoon op uw werkomstandigheden reageert. Ten tweede krijgt men steeds meer energie van het werk als de werkomstandigheden passen bij datgene wat een persson zelf van het werk verlangt.

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen:

Rapportage Bevlogenheid

Hierbij krijgt u de mate waarin u zich Vitaal, Toegewijd en Betrokken voelt in uw werk te zien.
Hoe hoger uw score, hoe meer u in het algemeen met plezier opgaat in het werk dat u doet.

Rapportage Werkkenmerken
• Een aantal kenmerken dat overeenkomt met datgene wat u zelf graag wilt. Hoe meer dit er zijn, hoe meer
het werk bij u past.
• Een aantal kenmerken dat u te weinig vindt voorkomen in uw werk. U zou daar meer van willen zien.
• Een aantal kenmerken dat u te veel vindt voorkomen in uw werk. U zou daar minder van willen zien.

Tips voor verdere actie.

Hier vindt u suggesties voor concrete acties die u kunt ondernemen om de kenmerken van uw huidige werksituatie meer in overeenstemming te brengen met datgene wat u zelf het liefst zou willen.

Voorbeeldrapportage Work Engagement Scan