× Close
Home » Posts tagged "Zorgmanagement"

Zorgmanagement

Wat is zorgmanagement?

De term gezondheidsmanagement, of zorgmanagement wordt gedefinieerd als het managen van de functies binnen een zorgorganisatie.

Wat is zorgmanagement?

De term gezondheidsmanagement, of zorgmanagement wordt gedefinieerd als het managen van de functies binnen een zorgorganisatie.

Zorgorganisaties worden geleid door zorgmanagers. De taken en verantwoordelijkheden van zorgmanagers zijn bijvoorbeeld het leiden van zorgeenheden en zorgen dat de zorginstelling functioneert zoals het hoort als het gaat om budgets, doelstellingen en het tegemoetkomen van behoeften in de sector.

Iemand die verantwoordelijk is voor het beheer van gezondheidszorg houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken in de zorgfaciliteit.

Functies binnen zorgmanagement

Functies in zorgmanagement bestaan op elk niveau van gezondheidszorg. Het is een overkoepelende term die een breed scala aan titels omvat. Voorbeelden zijn: directeur, zorgsupervisor, gezondheidscoördinator en officemanager. Zorgmanagers zijn niet altijd zichtbaar op de plekken waarvan gedacht wordt dat alleen daar zorgactiviteiten plaatsvinden. Zij kunnen ook werken op hogescholen, universiteiten, openbare gezondheidszorg, spoedeisende zorgklinieken, farmaceutische bedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Past een managementfunctie in de gezondheidssector bij jou?

Er zijn verschillende opleidingen en graden die leiden tot een professionele functie in de gezondheidsmanagement tak. Veel studenten die deze kant opgaan volgen een algemene of gespecialiseerde zorgopleiding, of volgen een programma bij een business school. Zowel bachelor- als masteropleiding zijn beschikbaar. Zorgprofessionals dienen vaak een masterdiploma te overleggen voordat zij aan de slag kunnen voor functies zoals beschreven hierboven.

Doorgroeimogelijkheden van loopbaan in gezondheidsmanagement
Zorgprofessionals kunnen hun loopbaan voortzetten door hun doctoraat te behalen en bijvoorbeeld door te stromen naar een onderwijspositie op universitair niveau. Ook kunnen zij beleidsanalist worden of een grote organisatie leiden.

Werkzaamheden van zorgmanagementprofessional

De taken van een manager in de gezondheidszorg verschillen per functie. Hieronder worden enkele voorbeelden van taken op het gebied van zorgmanagement beschreven.

 • Beheren van werkstromen binnen een zorgafdeling;
 • Ontwerpen, updaten en implementeren van nieuw of bestaand beleid;
 • Coördineren van personeelsplanning; beheer verlofdagen;
 • Ontwikkelen en onderhouden van positieve patiëntrelaties;
 • Coördineren van autorisatie en levering van zorg;
 • Bestellen en controleren van inventaris;
 • Onderhouden en managen van medische apparatuur;
 • Toezicht houden op inkomstenbronnen;
 • Autoriseren van verzekeringsclaims;
 • Budgetteren;
 • Plannen;
 • Opstellen van statistische rapporten;
 • Leiding geven aan teams;
 • Organisatiedoelstellingen vertalen en communiceren;
 • Voorstellen, plannen en leiden van projecten.

Informatiemanagement en gezondheidsmanagement

Duidelijk is dat gezondheidsmanagement, of zorgmanagement veel verschillende titels omvat. Er zijn ook nog meer gespecialiseerde gebieden van zorg.

Een goed voorbeeld hiervan is informatiemanagement. Informatiemanagement is belangrijk, omdat bijna elke zorgfaciliteit databases onderhoudt met informatie over de gezondheid van hun patiënten. Deze databases worden beheerd door professionals. De systemen worden ontworpen door IT-specialisten, waarna artsen, verpleegkundigen en andere zorgkrachten informatie invoeren. Factureringsspecialisten zorgen er vervolgens voor dat het systeem op de goede manier wordt gebruikt en dat procedures correct worden ingezet voor verzekeringsdoeleinden.

Privacy en patiëntveiligheid

Omdat het gaat om zeer privacygevoelige informatie moeten alle system en bedrijven voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Om deze reden werken er bijvoorbeeld ook cyberbeveiligingsspecialisten. Zij zorgen ervoor dat de database veilig genoeg is om daar patiëntgegevens op te slaan. Ontwikkelaars en andere IT-specialisten werken ook geregeld samen met artsen en andere gebruikers om het systeem en de procedures te optimaliseren.

Risicomanagement in gezondheidsmanagement

Risicomanagement speelt in gezondheidsmanagement misschien een belangrijkere rol dan in het bedrijfsleven. Het omvat de systemen en processen die worden ingezet om risico’s in de gezondheidszorg te ontdekken, beoordelen, mitigeren en voorkomen. Door risicomanagement effectief in te zetten waarborgen zorginstellingen proactief en stelselmatig de bescherming van patiënten en hun gegevens, maar ook hun marktaandeel, merkwaarde en reputatie van de instelling.

Van oudsher is risicomanagement gericht op patiëntbescherming. Met de groeiende rol van technologieën, cyberbeveiliging en het hoge tempo van de medische wetenschap, is deze focus groter geworden en daarmee complexer.

Word lid van Toolshero

Casemanagement: de betekenis en uitleg

maart 12th, 2023

Casemanagement: in dit artikel wordt casemanagement praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de algemene betekenis van casemanagement, waarna een aantal voorbeelden wordt gegeven over case managers in de zorg en andere sectoren. Vervolgens vind je informatie over het verloop van …

Overgangszorg management

september 3rd, 2021

Overgangszorg management: in dit artikel vind je een praktische uitleg van overgangszorg management. Na het lezen ervan begrijp je de basis van deze zorgmethode die de gezondheidszorg toepast bij patiënten die observatie nodig hebben na het verlaten van de …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress