× Close
Home » Posts tagged "Sociale vaardigheden"

Sociale vaardigheden

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zorgen ervoor dat men op verschillende manieren kan communiceren met anderen. Deze manieren omvatten verbaal, non-verbaal, visueel en schriftelijk. Sociale vaardigheden worden ook wel soft skills genoemd, of interpersoonlijke vaardigheden.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zorgen ervoor dat men op verschillende manieren kan communiceren met anderen. Deze manieren omvatten verbaal, non-verbaal, visueel en schriftelijk. Sociale vaardigheden worden ook wel soft skills genoemd, of interpersoonlijke vaardigheden.

Verbale sociale vaardigheden hebben betrekking op de uitgesproken taal. Non-verbale communicatie gaat over lichaamstaal, oogcontact en gezichtsuitdrukkingen. Sociale vaardigheden worden bij ieder contact gebruikt. Sterke sociale vaardigheden kunnen mensen helpen om op persoonlijk en professioneel vlak te excelleren, terwijl zwakke sociale vaardigheden voor sociaal ongemakkelijke situaties kunnen zorgen. Als men van nature sociaal sterk is aangelegd, spreken we van sociale intelligentie.

In het bedrijfsleven helpen sterke sociale vaardigheden bij het bereiken van loopbaandoelstellingen, goede prestaties en het uitbreiden van een netwerk. Het begrijpen en verbeteren van persoonlijke sociale vaardigheden zou dan ook een hoofdrol moeten spelen in ieders zelfontwikkelingsplan.

Sociale vaardigheden definitie

Een sociale vaardigheid is elke competentie die ervoor zorgt dat communicatie en interactie met anderen mogelijk is. Hierbij worden sociale regels en relaties gecreëerd, gecommuniceerd en aangepast op basis van verbale en non-verbale signalen. Het aanleren en gebruiken van deze sociale vaardigheden wordt socialisatie genoemd.
Interpersoonlijke vaardigheden worden door Timothy Leary gedefinieerd als acties die worden gebruikt om effectief met anderen om te kunnen gaan.

Begrippen die bij het beschrijven van interpersoonlijke communicatie vaak genoemd worden zijn: dominantie versus onderwerping, liefde versus haat, agressie versus verwantschap en autonomie versus controle.

Belangrijke interpersoonlijke sociale vaardigheden omvatten onder anderen overtuigen, delegeren, actief luisteren en rentmeesterschap.

Andere voorbeelden van sociale vaardigheden

Hieronder staan enkele belangrijke sociale vaardigheden beschreven die u kunt ontwikkelen om betere werkrelaties te creëren.

Actief luisteren

Actief luisteren is een luistertechniek waardoor men op een positieve en actieve manier betrokken blijft bij de gesprekspartner. In dit proces wordt aandachtig geluisterd naar de ander, geparafraseerd en gereflecteerd op wat er wordt gezegd. Het vereist contante aandacht en sterke betrokkenheid.
Lees hier meer over actief luisteren en waarom je deze sociale vaardigheid eigen moet maken.

Conflictoplossing

Het is een kwestie van tijd voordat er op de gemiddelde werkvloer een meningsverschil of conflict ontstaan. Het is dan de taak van de medewerkers en het management om tot een goede en werkbare oplossing te komen.

Goede vaardigheden op het gebied van conflictoplossing zijn daarom belangrijk in bijna iedere baan. Met name in HR, waar conflicten vaak eindigen is dit een belangrijke kerncompetentie.

Empathie

Empathie is het vermogen van mensen om de gevoelens van anderen te begrijpen en hiermee te identificeren. Empathisch zijn vereist soms een bewuste inspanning. Als je empathisch sterk bent, dan is het aannemelijker dat je sterke en respectvolle open relaties met anderen kunt opbouwen. Lees hier meer over empathisch luisteren.

Sociale vaardigheden verbeteren

Er is een aantal manier waarop men de sociale vaardigheden kan verbeteren. Deze worden hieronder toegelicht.

Vraag feedback

Vraag mensen om je heen of zij feedback willen geven over mogelijk verbeterpunten in jouw communicatie. Doe dit met mensen die jou kennen, zoals vertrouwde vrienden, managers of familieleden.

Stel doelen

Gebruik de feedback die je krijgt van de mensen om je heen om persoonlijke doelen op te stellen voor wat betreft communicatie en sociale vaardigheden. Doe dit volgens de SMART Doelen methode, zodat het eenvoudig is om je voortgang te bepalen.

Cursus sociale vaardigheden

Er is een groot aantal manieren om sociale vaardigheden op te bouwen en te verbeteren. De mogelijkheden omvatten zowel betaalde als gratis manieren. Voorbeelden hiervan zijn lessen, cursussen, gidsen en boeken. Hiermee kunt u nieuwe inzichten opdoen voor wat betreft communicatie, oefenen en het leren van technieken en methoden voor sterke interpersoonlijke communicatie.

Blijf oefenen en ontwikkelen

Zodra u eenmaal nieuwe technieken en tips hebt geleerd ten behoeve van communicatie, is het zaak dat u deze in de praktijk brengt. Blijf oefenen en herhaal de stappen die hierboven staan beschreven.

Autisme

Mensen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum, worden vaak gekenmerkt door een beperking in het sociaal functioneren. Daarom hebben veel kinderen en volwassen in dit spectrum hulp nodig bij het leren omgaan met andere mensen en verschillende sociale situaties.

De wens om met anderen om te gaan is vaak sterk aanwezig, maar ze weten niet goed hoe ze vrienden moeten maken of worden overweldigd door het idee van nieuwe ervaringen.

Het langzaam en gecontroleerd opbouwen van sociale vaardigheden door oefening en deelname is daarom erg belangrijk.

Word lid van Toolshero

Angst en depressie

Mensen die weinig in contact komen met anderen worstelen vaak met sociale vaardigheden. Dit kan voor een neerwaarts spiraaleffect zorgen voor mensen met psychische problemen, zoals angst en depressie.

Zij ervaren overdreven angst voor afwijzing en vermijden daarom sociale interacties. Personen die aanzienlijke niveaus van sociale angst ervaren hebben vaak moeite met het communiceren met anderen.

Social Skills Improvement System (SSIS)

december 15th, 2023

Social Skills Improvement System (SSIS): in dit artikel wordt het Social Skills Improvement System (SSIS), ontwikkeld door Frank Gresham en Stephen Elliott praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de betekenis van deze term, gevolgd door informatie over de herkomst …

Timothy Leary biografie en quotes

augustus 23rd, 2023

Timothy Leary (1920-1996) was een bekend psycholoog, wetenschapper en voorstander van drugs zoals LSD ten behoeve van zowel therapeutische als spirituele verrijking. Een bekende uitspraak van Timothy Leary is “turn on, tune in and drop out” die vooral ook veel …

Sociale intelligentie (SI)

augustus 3rd, 2023

Sociale intelligentie (SI): in dit artikel wordt het concept van Sociale intelligentie (SI) praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel ook het opvoedingsgedrag, de zes dimensies van de sociale intelligentie, het profiel en het diagram. Na het …

Empathisch luisteren: de uitleg en betekenis

mei 6th, 2023

Empathisch luisteren: in dit artikel worden het empathisch luisteren praktisch uitgelegd. Naast wat het is (de betekenis), belicht dit artikel ook de kracht van vragen stellen, hoe lijsten werken, de kracht van stilte en de toepassing van empathisch luisteren, inclusief …

Actief luisteren: de uitleg en betekenis

mei 1st, 2023

Actief luisteren: in dit artikel wordt actief luisteren praktisch uitgelegd. Naast de betekenis, gevolgd door een uitleg, wordt ook uitgelegd waarom het belangrijk is. Ook wordt de relatie met kritisch denken uitgelegd en vervolgens worden de technieken met voorbeelden gedeeld. …

Feedbackmethoden

april 18th, 2020

Feedbackmethoden: In dit artikel worden feedbackmethoden praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze eenvoudige maar krachtige tool voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Wat zijn feedbackmethoden?

Feedbackmethoden zijn manieren voor het geven en ontvangen van feedback. …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress