× Close
Home » Posts tagged "Positieve psychologie" (Page 2)

Positieve psychologie

“Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.” — Franklin D. Roosevelt

“Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative effort.” — Franklin D. Roosevelt

Wat is positieve psychologie?

Positieve psychologie is de wetenschap van de positieve kenmerken en eigenschappen van het leven. Gerelateerde kenmerken zijn welzijn, geluk, voldoening en vermogen om te gedijen in het dagelijks leven. Deze tak van de psychologie bestudeert kortweg wat er komt kijken bij het opbouwen van een leven met een doel en veel betekenis zodat het individu kan floreren.

Positieve psychologie richt zich op zowel individueel als maatschappelijk welzijn. Deze tak van de psychologie begon als nieuw domein in 1998, ingezet door Martin Seligman. Hij koos positieve psychologie als thema voor zijn verkiezingstermijn als president van de American Psychological Association.

Zelf beschrijft hij deze vorm van psychologie als een reactie op praktijken uit het verleden, die zich concentreerden op psychische aandoeningen.


Deze praktijken legden de nadruk op onaangepast gedrag en negatief denken.

Seligman zelf is verantwoordelijk voor een groot deel van de kennis over positieve psychologie. Zo ontwikkelde hij onder meer het PERMA model voor geluk en welzijn en de aangeleerde hulpeloosheidstheorie.

Hedendaagse positieve psychologie borduurt verder op het werk van humanisten als Abraham Maslow, James Bugental en Carl Rogers. Zij legden allen de nadruk op geluk en welzijn: het fundament voor positieve psychologie. Daarnaast vind je artikelen over het POSITIVE coaching model, 17 principes van succes van Napoleon Hill en de Hooptheorie van Snyder.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?

Tips en tricks

Ook zonder opleiding in de psychologie is het mogelijk voor een ieder om aan de slag te gaan met positieve psychologie. De artikelen met de tag positieve psychologie gaan over bekende modellen en methoden om een betekenisvol en gelukkig leven te leiden. Hoe ga ik om met stress? Hoe ga ik om met tegenslagen en moeilijke tijden? Hoe word ik gelukkig?

Barrett model

juni 29th, 2018

Het Barrett model bestaat uit zeven niveaus van bewustwording en is toepasbaar op individuen, maar ook op gestructureerde groepen mensen zoals organisaties, samenlevingen en naties. In dit artikel wordt het Barrett model praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zul je …

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)

april 21st, 2018

In dit artikel wordt de zelfdeterminatietheorie of Self Determination Theory, ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard Ryan praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed.

Wat is de zelfbeschikkingstheorie

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X