Freud theorie

Birkman methode

HEXACO test

Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie

Persoonlijkheidstypen A en B

Archetypen van Jung

Carl Jung

MBTI test