× Close
Home » Posts tagged "Organisatiemanagement"

Organisatiemanagement

Wat is organisatiemanagement? De uitleg

De betekenis

Organisatiemanagement is een discipline die de gehele organisatie bestrijkt. Het is een praktijk waarbij meerdere mensen binnen een organisatie samengebracht moeten worden om ze te laten werken aan een gemeenschappelijk doel.

Wat is organisatiemanagement? De uitleg

De betekenis

Organisatiemanagement is een discipline die de gehele organisatie bestrijkt. Het is een praktijk waarbij meerdere mensen binnen een organisatie samengebracht moeten worden om ze te laten werken aan een gemeenschappelijk doel.

Efficiënt organisatiemanagement vereist een optimaal gebruik van de juiste middelen op de juiste plek. Dit wordt mogelijk gemaakt door nauwkeurige planning en controle op de werkvloer. Een belangrijk kenmerk van organisatiemanagement is dat het richting geeft aan medewerkers.

Individuen zijn zich door organisatiemanagement bewust van hun rollen en verantwoordelijkheden en weten precies wat zij moeten doen. Effectief management is cruciaal om een winstgevende organisatie te ontwikkelen.

Definitie van organisatiemanagement

Organisatiemanagement is een managementactiviteit die ervoor zorgt dat organisatorische doelstellingen bereikt worden door beschikbare middelen en processen adequaat in te zetten. Organisatiemanagement omvat controle, planning, organiseren en uitvoeren. Deze verwezenlijken de ambities van de organisatie vertaald in vooraf vastgestelde doelstellingen.

Management en organisatorisch gedrag

Management is het proces waarin verantwoordelijke medewerkers van de organisatie het werk samen met anderen voltooid krijgen. Er is veel onderzoek gedaan naar management in organisaties. Henry Fayol, bekend van de bestuurstheorie en de 14 principes van management is daar een voorbeeld van. Ook Frederick Taylor, een Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur, heeft bijgedragen aan het onderzoek naar management met zijn 4 managementprincipes. Deze managementprincipes functioneren als richtlijnen voor het bepalen van besluitvormingsprocessen en gedrag.

Niveaus van organisatiemanagement

De meeste bedrijven hebben een organisatiestructuur die bestaat uit drie niveaus: managers op het eerste niveau, middenniveau en op het hoogste niveau. Het laagste managementniveau bestaat uit eerstelijnsmanagers.

Zij beheren het werk van niet-leidinggevende personen die meestal direct betrokken zijn bij het productieproces of bij de creatie van producten van de organisatie. Deze managers worden ook wel supervisors genoemd, lijnmanagers of officemanagers.

Het middenniveau bestaat uit managers tussen het eerste en het hoogste niveau. Zij beheren het werk en verantwoordelijkheden van eerstelijnsmanagers. Functietitels die aan deze rollen worden gegeven zijn onder meer: projectleider, afdelingshoofd, afdelingsmanager of divisiemanager. De managers op het hoogste niveau vormen de top van het organisatiemanagement.

Zij zijn verantwoordelijk voor het nemen van brede beslissingen en het vaststellen van doelstellingen en plannen die van invloed zijn op de gehele organisatie. De managers in dergelijke functies worden ook wel executives genoemd, Chief Operating Officer (CEO) of voorzitter van de raad van bestuur (chairman).

Hiërarchie

Alle soorten managers zoals beschreven hierboven, zijn ingedeeld in een hiërarchie van autoriteit en verantwoordelijkheid. Zij voeren verschillende taken uit. Vaak ziet het overzicht van de rollen binnen een organisatie als een piramide uit: hoe lager het niveau, hoe meer managers en andersom.

Noodzaak van organisatiemanagement

Een organisatie zonder leiders is als een schip zonder kapitein en zal waarschijnlijk vergaan. Organisatiemanagement is voordelig wanneer het goed wordt uitgevoerd. Organisaties hebben op verschillende manieren baat bij een goede managementstructuur met capabele leiders.

Als eerste helpt effectief organisatiemanagement bij het ontwikkelen van een duidelijk beeld en begrip van de doelstellingen van de organisatie en de koers die gekozen is. Het helpt managers op alle niveaus om rollen binnen een afdeling af te splitsen en een breed begrip te krijgen van de verschillende functies en de middelen die daarvoor nodig zijn.

Daarnaast helpt een goede organisatiestructuur dat de verschillende afdelingen binnen een bedrijf efficiënte met elkaar kunnen samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen. Ook het delen van informatie en communicatie wordt eenvoudiger, zowel binnen een afdeling en de organisatie als geheel.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen gelinkt aan de tag organisatiemanagement gaan over de verschillende methoden, theorieën, raamwerken, strategieën en andere hulpmiddelen voor management. Lees bijvoorbeeld meer over de wetenschappelijke inzichten in management van Mary Parker Follet.

Corporate Governance: de uitleg en betekenis

maart 7th, 2024

Corporate Governance: in dit artikel wordt Corporate Governance praktisch uitgelegd. Dit artikel belicht de betekenis van corporate governance, welke belanghebbenden erbij betrokken zijn, hoe het er in de praktijk kan uitzien (bij Enron) en wat er van bestuursleden verwacht wordt. …

Supply Chain Management (SCM): de betekenis en uitleg

maart 6th, 2024

Supply chain management: in dit artikel wordt supply chain management praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is en de betekenis, wordt de relatie met inkoop, productie, planning en operations toegelicht. Veel leesplezier!

Wat is supply chain management (SCM)? De

Stakeholder management: uitleg en betekenis

februari 6th, 2024

Stakeholder management: in dit artikel wordt stakeholder management praktisch uitgelegd. Naast wat het is (betekenis), belicht dit artikel ook de basis van het draagvlak, de verschillende belangen, de strategie en toepassing, de communicatie en invloed. Na het lezen begrijpt u …

Kanban methode: de uitleg en board

december 14th, 2023

Kanban methode: in dit artikel wordt het Kanban methode concept praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat deze methode is, belicht dit artikel ook de oorsprong, praktische uitleg van een Kanban kaart / Kanban board, de voor- en nadelen en een …

Interim management: betekenis en uitleg

november 18th, 2023

Interim management: in dit artikel wordt interim management praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene betekenis en uitleg van interim management en de functie van interim managers. Je leest over verschillende voorbeelden van situaties waarin een interim manager gewenst …

OKR methode: voorbeeld en uitleg

november 1st, 2023

OKR methode: in dit artikel wordt de OKR methode, waarbij OKR staat voor Objectives and Key Results, praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de methode inhoudt, waarom het gebruikt wordt en hoe je ermee aan de slag kunt gaan. …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress