× Close
Home » Posts tagged "Organisatie ontwikkeling" (Page 3)

Organisatie ontwikkeling

Wat is organisatie ontwikkeling? De uitleg

Ondernemers en managers willen dat hun organisatie zo efficiënt mogelijk draait. Zonder strategische benadering is het bedrijf echter vatbaar voor mislukking.

Wat is organisatie ontwikkeling? De uitleg

Ondernemers en managers willen dat hun organisatie zo efficiënt mogelijk draait. Zonder strategische benadering is het bedrijf echter vatbaar voor mislukking.

Definitie

Organisatie ontwikkeling is daarom iets dat cruciaal is om de organisatie te verbeteren. Cummings en Worley definieerden organisatie ontwikkeling als een ‘kritisch en wetenschappelijk onderbouwd proces dat organisaties helpt bij het opbouwen van hun verandercapaciteit en het bereiken van grotere effectiviteit door het ontwikkelen, verbeteren en versterken van strategieën, structuren en processen’. Aan deze definitie zijn enkele grondbeginselen verbonden.

De fasen en modellen

Organisatie ontwikkeling is een gestructureerd evidence-based cyclisch proces. Wetenschappelijke bevindingen worden als input gebruikt om een gecontroleerd proces te ontwikkelen waarin aannames worden getoetst.

Ten tweede blijkt uit deze definitie dat door organisatie ontwikkeling capaciteit gebouwd om te veranderen en effectiever te worden. De uitkomsten kunnen verschillen per organisatie en zijn gelinkt aan bijvoorbeeld financiële prestaties, klanttevredenheid, innovatie of betrokkenheid van medewerkers. Zo wordt het Six Box Model gebruikt voor het optimaliseren van de organisatorische prestaties en gebruikt menig organisatie de McKinsey Growth Pyramid voor het vaststellen van de juiste groeistrategie.

Het laatste gedeelte van de definitie wijst erop dat organisatieontwikkeling van toepassing is op veranderingen in strategie, structuur, cultuur of processen. Dit impliceert een systematische benadering waarbij gericht wordt op het gehele organisatiesysteem, een locatie of enkele afdeling. Een methode die gebruikt wordt om de dynamiek tussen organisatorische elementen de bevorderen is het Nadler-Tushman congruentiemodel.

Organisatieontwikkeling is een terugkerend proces en bestaat uit verschillende fasen die gelinkt zijn aan coaching: initiatief, beoordeling, diagnose, implementatie, evaluatie en afsluiting.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Tips & tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve organisatieontwikkelingsmodellen? Hoe kunnen deze modellen worden ingezet in mijn organisatie of werkomgeving? Welke praktische tips heb ik nodig om effectieve organisatieontwikkeling in gang te zetten? Deze artikelen gaan over verschillende hulpmiddelen, tools, modellen en methoden die ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van de organisatie. Tevens wordt er onder het betreffende artikel een aantal titels aangeboden met een onderwerp gelinkt aan organisatieontwikkeling.

Donald Schön

september 23rd, 2022

Donald Schön was één van de meest invloedrijke bedenkers achter de ontwikkeling van theorieën en casestudies over ‘reflective learning’.

Mintzberg 5P Strategy

september 22nd, 2022

De Mintzberg 5P Strategy van Henry Mintzberg stelt een organisatie in staat om een krachtigere strategie te ontwikkelen.

Edgar Schein

juni 17th, 2022

Edgar Schein is een Emeritus Professor en zijn levenswerk is met name gericht op het gebied van organisatieontwikkeling en -cultuur.

Managerialisme theorie

maart 7th, 2022

De managerialisme theorie refereert naar een verzameling overtuigingen en praktijken over het bedrijven van management die samen een ideologie vormen.

Kleurdenken

maart 1st, 2022

Kleurdenken: in dit artikel wordt het concept Kleurdenken van Leon de Caluwe en Hans Vermaak praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige verandermanagement tool.

Inleiding

Veranderingen in een organisatie kunnen op verschillende manieren worden …

ADKAR model

februari 25th, 2022

Het ADKAR model van Jeff Hiatt is vooral bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen organisaties.

Six box model (Weisbord)

februari 1st, 2022

Weisbord’s six box model is een raamwerk, ontwikkeld door de Amerikaanse analist Marvin Weisbord, om de prestaties van organisaties te evalueren. Het generieke raamwerk is ontwikkeld om organisatorische problemen te diagnosticeren die niet snel opgemerkt worden door het senior management.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X