× Close
Home » Posts tagged "Organisatie ontwikkeling"

Organisatie ontwikkeling

‘All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work.’Calvin Coolidge

‘All growth depends upon activity. There is no development physically or intellectually without effort, and effort means work.’Calvin Coolidge

Wat is organisatie ontwikkeling?

Ondernemers en managers willen dat hun organisatie zo efficiënt mogelijk draait. Zonder strategische benadering is het bedrijf echter vatbaar voor mislukking.

Organisatie ontwikkeling is daarom iets dat cruciaal is om de organisatie te verbeteren. Cummings en Worley definieerden organisatie ontwikkeling als een ‘kritisch en wetenschappelijk onderbouwd proces dat organisaties helpt bij het opbouwen van hun verandercapaciteit en het bereiken van grotere effectiviteit door het ontwikkelen, verbeteren en versterken van strategieën, structuren en processen’. Aan deze definitie zijn enkele grondbeginselen verbonden.

Organisatie ontwikkeling is een gestructureerd evidence-based cyclisch proces . Wetenschappelijke bevindingen worden als input gebruikt om een gecontroleerd proces te ontwikkelen waarin aannames worden getoetst.

Ten tweede blijkt uit deze definitie dat door organisatie ontwikkeling capaciteit gebouwd om te veranderen en effectiever te worden. De uitkomsten kunnen verschillen per organisatie en zijn gelinkt aan bijvoorbeeld financiële prestaties, klanttevredenheid, innovatie of betrokkenheid van medewerkers. Zo wordt het Six Box Model gebruikt voor het optimaliseren van de organisatorische prestaties en gebruikt menig organisatie de McKinsey Growth Pyramid voor het vaststellen van de juiste groeistrategie.


Het laatste gedeelte van de definitie wijst erop dat organisatieontwikkeling van toepassing is op veranderingen in strategie, structuur, cultuur of processen. Dit impliceert een systematische benadering waarbij gericht wordt op het gehele organisatiesysteem, een locatie of enkele afdeling. Een methode die gebruikt wordt om de dynamiek tussen organisatorische elementen de bevorderen is het Nadler-Tushman congruentiemodel.

Organisatieontwikkeling is een terugkerend proces en bestaat uit verschillende fasen die gelinkt zijn aan coaching: initiatief, beoordeling, diagnose, implementatie, evaluatie en afsluiting.

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?

Tips & tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve organisatieontwikkelingsmodellen? Hoe kunnen deze modellen worden ingezet in mijn organisatie of werkomgeving? Welke praktische tips heb ik nodig om effectieve organisatieontwikkeling in gang te zetten? Deze artikelen gaan over verschillende hulpmiddelen, tools, modellen en methoden die ingezet kunnen worden bij het ontwikkelen van de organisatie. Tevens wordt er onder het betreffende artikel een aantal titels aangeboden met een onderwerp gelinkt aan organisatieontwikkeling.

Kurt Lewin biografie, quotes, theorie en boeken

januari 31st, 2023

Kurt Lewin (1890 – 1947) was een Duits-Amerikaanse psycholoog, die vooral bekend is geworden als één van de moderne pioniers op het gebied van sociale, organisatie en toegepaste psychologie. Kurt Lewin wordt gezien als grondlegger van de eerste groepsdynamica studies …

Ben Tiggelaar biografie, quotes en boeken

januari 16th, 2023

Ben Tiggelaar (Beno Tiggelaar, geboren 3 januari 1969) is een Nederlandse bedrijfskundige, auteur van managementboeken, spreker en trainer. Hij is daarnaast een onafhankelijk werkende onderzoeker, adviseur en expert op het gebied van strategie, innovatie en gedrag. Ben Tiggelaar wordt gezien …

Interim management: betekenis en de rol van de interim manager

december 8th, 2022

Interim management: in dit artikel wordt interim management praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg van interim management en de functie van interim managers. Je leest over verschillende voorbeelden van situaties waarin een interim manager gewenst …

© Copyright 2013-2023 by Toolshero | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Toolshero: gratis voor studenten

X