× Close
Home » Posts tagged "Onderzoeksmethoden"

Onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden: in dit korte artikel wordt Onderzoeksmethoden praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de betekenis van onderzoek, welke soorten en doelen, het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en tips. Veel plezier met lezen!

Onderzoeksmethoden: in dit korte artikel wordt Onderzoeksmethoden praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de betekenis van onderzoek, welke soorten en doelen, het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en tips. Veel plezier met lezen!

Wat zijn onderzoeksmethoden?

Onderzoeksmethoden zijn procedures en technieken voor het verzamelen en analyseren van gegevens in allerlei vormen. Onderzoeksmethoden zijn een integraal onderdeel van een onderzoekontwerp.

Voorafgaand aan een onderzoek moeten twee cruciale zaken worden vastgesteld:

 1. Hoe ga ik gegevens verzamelen?
 2. Hoe ga ik de gegevens bewerken en analyseren?

Het is belangrijk om de bovenstaande zaken in die volgorde af te werken.

De methoden die gebruikt moeten worden zijn afhankelijk van het soort gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
Denk aan:

 • Kwalitatieve versus kwantitatieve gegevens
 • Primaire versus secundaire gegevens
 • Beschrijvend versus experimenteel onderzoek

Voor kwantitatieve gegevens worden statistische analysemethoden gebruikt. Daarmee kunnen relaties tussen verschillende variabelen worden vastgesteld. Voor kwantitatieve gegevens worden thematische analysemethoden gebruikt om patronen en betekenissen in de gegevens vast te stellen.

Wat is onderzoek eigenlijk?

Onderzoek is het zorgvuldig afwegen en toepassen van studiemethoden in relatie tot een bepaald probleem. Onderzoeken zijn systematische methoden om een waargenomen fenomeen te beschrijven of te verklaren, te voorspellen of te beheersen. Daarbij worden inductieve en deductieve methoden gebruikt.

Een belangrijk verschil tussen inductieve en deductieve onderzoeksmethoden is dat inductieve methoden gericht zijn op het ontwikkelen van een theorie, terwijl deductieve methoden gericht zijn op het testen van een bestaande theorie. Beide benaderingen worden gebruikt in verschillende onderzoeken en het is niet ongewoon om een combinatie van beide vormen op te nemen.

Onderzoeken worden uitgevoerd met een doel. In een bedrijfskundige context (business analyse, of business case) is een doel bijvoorbeeld:

 • Het identificeren van nieuwe klanten
 • Het begrijpen van consumenten
 • Het stellen van doelen
 • Het ontwikkelen van verschillende strategieën
 • Het uitbreiden van het bedrijf
 • Het identificeren van nieuwe kansen

Kenmerken van een goed onderzoek zijn:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een systematische aanpak
 • Onderzoekers passen een gedragscode toe bij het doen van observaties en het trekken van conclusies
 • Analyses zijn gebaseerd op logisch redeneren
 • Gegevens en kennis zijn afgeleid van realistische waarnemingen in een natuurlijke omgeving
 • Diepgaande analyses voorkomen dat afwijkingen voorkomen

Vanzelfsprekend is een goed onderzoek nauwkeurig. De informatie die gebruikt wordt als input wordt gecontroleerd op betrouwbaarheid en accuraatheid. Hetzelfde geldt voor de resultaten van het onderzoek.

Informatie moet nauwkeurig en correct zijn. Nauwkeurigheid kan gegarandeerd worden door het kalibreren van gebruikte instrumenten en het controleren en valideren van gegevens.

Welke soorten of doelen van onderzoek zijn er?

Er bestaan drie soorten onderzoek, of drie doelen van onderzoek.

Verkennend onderzoek

Verkennende onderzoeken worden gebruikt om vragen te onderzoeken. De antwoorden die daarvoor gevonden worden bieden niet noodzakelijkerwijs een oplossing voor het probleem. Wat heeft het dan voor zin? De resultaten bieden kansen voor nieuwe onderzoeksvragen die de onderzoekers mogelijk dichterbij een oplossing brengen. Verkennend onderzoek legt dus de basis voor meer gegevensverzameling en analyse.

Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek is gericht op het uitbreiden van kennis over kwesties door middel van gegevensverzameling. Het beschrijft het gedrag of de kenmerken van een steekproefpopulatie. Er is slechts 1 variabele nodig om dit soort onderzoek uit te voeren. Drie doelen van beschrijvend onderzoek zijn:

 • Beschrijven
 • Verklaren
 • Valideren

Verklarend onderzoek

Een verklarend onderzoek wordt uitgevoerd om de impact van specifieke wijzigingen in bestaande zaken te begrijpen. De meest populaire vorm hiervan is het experiment. Experimenten worden gebruikt om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het effect op klantloyaliteit van een nieuwe strategie voor branding in organisaties.

Kwalitatieve versus kwantitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatief onderzoek gebruikt conversatiemethoden om gegevens te verzamelen. Denk aan deze vorm van gegevens als niet-numeriek.

Je kunt deze gegevens dus niet op dezelfde manier behandelen als cijfers. Het helpt onderzoekers begrijpen wat deelnemers echt vinden en denken en waarom ze op een bepaalde manier denken.

Voorbeelden van kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn:

Kwantitatieve onderzoeksmethoden gaan juist wel over getallen en meetbare gegevens. Het vereist een systematische aanpak en wordt gebruikt om relaties tussen meetbare variabelen te ontdekken om een fenomeen te verklaren.

Voorbeelden van kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn:

 • Enquêtes/vragenlijsten (feedbackmethoden)
 • Beschrijvend onderzoek
 • Onderzoek naar correlaties

Deze gegevens zijn over het algemeen alleen nuttig als ervoor gezorgd kan worden dat:

 • De gegevens geldig zijn
 • De gegevens nauwkeurig zijn
 • De gegevens betrouwbaar zijn
 • De gegevens tijdig zijn (binnen een bepaald tijdsbestek)
 • De gegevens compleet zijn

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag onderzoeksmethoden gaan over de verschillende technieken, methoden en theorieën die gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Mis je nog onderwerpen? Laat het weten in de opmerkingen onder een artikel of vul het contactformulier in. We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Onderzoeksethiek: de uitleg

september 27th, 2023

Onderzoeksethiek: in dit artikel wordt het concept onderzoeksethiek praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van de term, gevolgd door een uiteenzetting van de redenen waarom ethiek in onderzoek belangrijk is en in welke vakgebieden er meer focus …

Veldonderzoek: de uitleg en betekenis

augustus 21st, 2023

Veldonderzoek: in dit artikel wordt het concept veldonderzoek, ook bekend als field research praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van deze term, gevolgd door een algemene uitleg een aantal praktische voorbeelden van veldonderzoek. Ook vind je een …

Actieonderzoek doen

augustus 13th, 2023

Actieonderzoek doen: in dit artikel wordt het concept van actieonderzoek doen van Kurt Lewin praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is (definitie en meer), licht dit artikel ook toe de stappen om het uit te voeren, Actieonderzoek voorbeeld / …

Case study: de uitleg en voorbeeld

augustus 8th, 2023

Case study: in dit artikel wordt het begrip case study praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van de case study. Je leest daarna alles over de bruikbaarheid van de resultaten in deze onderzoeken en een voorbeeld …

Interviewtechnieken: uitleg en tips

juli 31st, 2023

Interviewtechnieken: in dit artikel wordt het concept interviewtechnieken praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van de term, gevolgd door een algemene uitleg en de opsomming van de verschillende interviewtechnieken die gebruikt worden door onderzoekers en studenten die bijvoorbeeld …

Onderzoekcyclus: de uitleg

juli 26th, 2023

Onderzoekcyclus: in dit artikel wordt de onderzoekcyclus praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een opsomming van de onderzoeksfasen en een lijst met vragen die elke onderzoeker zichzelf zou moeten stellen voor en tijdens het uitvoeren van het onderzoek. Daarna vind …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Oktober deal 🥳 eenmalig 50% korting jaarabonnement + gratis e-book

X