× Close
Home » Posts tagged "Onderzoeksmethoden"

Onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden: in dit korte artikel wordt Onderzoeksmethoden praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de betekenis van onderzoek, welke soorten en doelen, het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en tips. Veel plezier met lezen!

Onderzoeksmethoden: in dit korte artikel wordt Onderzoeksmethoden praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de betekenis van onderzoek, welke soorten en doelen, het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, en tips. Veel plezier met lezen!

Wat zijn onderzoeksmethoden?

Onderzoeksmethoden zijn procedures en technieken voor het verzamelen en analyseren van gegevens in allerlei vormen. Onderzoeksmethoden zijn een integraal onderdeel van een onderzoekontwerp.

Voorafgaand aan een onderzoek moeten twee cruciale zaken worden vastgesteld:

 1. Hoe ga ik gegevens verzamelen?
 2. Hoe ga ik de gegevens bewerken en analyseren?

Het is belangrijk om de bovenstaande zaken in die volgorde af te werken.

De methoden die gebruikt moeten worden zijn afhankelijk van het soort gegevens die nodig zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden.
Denk aan:

 • Kwalitatieve versus kwantitatieve gegevens
 • Primaire versus secundaire gegevens
 • Beschrijvend versus experimenteel onderzoek

Voor kwantitatieve gegevens worden statistische analysemethoden gebruikt. Daarmee kunnen relaties tussen verschillende variabelen worden vastgesteld. Voor kwantitatieve gegevens worden thematische analysemethoden gebruikt om patronen en betekenissen in de gegevens vast te stellen.

Wat is onderzoek eigenlijk?

Onderzoek is het zorgvuldig afwegen en toepassen van studiemethoden in relatie tot een bepaald probleem. Onderzoeken zijn systematische methoden om een waargenomen fenomeen te beschrijven of te verklaren, te voorspellen of te beheersen. Daarbij worden inductieve en deductieve methoden gebruikt.

Een belangrijk verschil tussen inductieve en deductieve onderzoeksmethoden is dat inductieve methoden gericht zijn op het ontwikkelen van een theorie, terwijl deductieve methoden gericht zijn op het testen van een bestaande theorie. Beide benaderingen worden gebruikt in verschillende onderzoeken en het is niet ongewoon om een combinatie van beide vormen op te nemen.

Onderzoeken worden uitgevoerd met een doel. In een bedrijfskundige context (business analyse, of business case) is een doel bijvoorbeeld:

 • Het identificeren van nieuwe klanten
 • Het begrijpen van consumenten
 • Het stellen van doelen
 • Het ontwikkelen van verschillende strategieën
 • Het uitbreiden van het bedrijf
 • Het identificeren van nieuwe kansen

Kenmerken van een goed onderzoek zijn:

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd middels een systematische aanpak
 • Onderzoekers passen een gedragscode toe bij het doen van observaties en het trekken van conclusies
 • Analyses zijn gebaseerd op logisch redeneren
 • Gegevens en kennis zijn afgeleid van realistische waarnemingen in een natuurlijke omgeving
 • Diepgaande analyses voorkomen dat afwijkingen voorkomen

Vanzelfsprekend is een goed onderzoek nauwkeurig. De informatie die gebruikt wordt als input wordt gecontroleerd op betrouwbaarheid en accuraatheid. Hetzelfde geldt voor de resultaten van het onderzoek.

Informatie moet nauwkeurig en correct zijn. Nauwkeurigheid kan gegarandeerd worden door het kalibreren van gebruikte instrumenten en het controleren en valideren van gegevens.

Welke soorten of doelen van onderzoek zijn er?

Er bestaan drie soorten onderzoek, of drie doelen van onderzoek.

Verkennend onderzoek

Verkennende onderzoeken worden gebruikt om vragen te onderzoeken. De antwoorden die daarvoor gevonden worden bieden niet noodzakelijkerwijs een oplossing voor het probleem. Wat heeft het dan voor zin? De resultaten bieden kansen voor nieuwe onderzoeksvragen die de onderzoekers mogelijk dichterbij een oplossing brengen. Verkennend onderzoek legt dus de basis voor meer gegevensverzameling en analyse.

Beschrijvend onderzoek

Beschrijvend onderzoek is gericht op het uitbreiden van kennis over kwesties door middel van gegevensverzameling. Het beschrijft het gedrag of de kenmerken van een steekproefpopulatie. Er is slechts 1 variabele nodig om dit soort onderzoek uit te voeren. Drie doelen van beschrijvend onderzoek zijn:

 • Beschrijven
 • Verklaren
 • Valideren

Verklarend onderzoek

Een verklarend onderzoek wordt uitgevoerd om de impact van specifieke wijzigingen in bestaande zaken te begrijpen. De meest populaire vorm hiervan is het experiment. Experimenten worden gebruikt om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in het effect op klantloyaliteit van een nieuwe strategie voor branding in organisaties.

Kwalitatieve versus kwantitatieve onderzoeksmethoden

Kwalitatief onderzoek gebruikt conversatiemethoden om gegevens te verzamelen. Denk aan deze vorm van gegevens als niet-numeriek.

Je kunt deze gegevens dus niet op dezelfde manier behandelen als cijfers. Het helpt onderzoekers begrijpen wat deelnemers echt vinden en denken en waarom ze op een bepaalde manier denken.

Voorbeelden van kwalitatieve onderzoeksmethoden zijn:

Kwantitatieve onderzoeksmethoden gaan juist wel over getallen en meetbare gegevens. Het vereist een systematische aanpak en wordt gebruikt om relaties tussen meetbare variabelen te ontdekken om een fenomeen te verklaren.

Voorbeelden van kwantitatieve onderzoeksmethoden zijn:

 • Enquêtes/vragenlijsten (feedbackmethoden)
 • Beschrijvend onderzoek
 • Onderzoek naar correlaties

Deze gegevens zijn over het algemeen alleen nuttig als ervoor gezorgd kan worden dat:

 • De gegevens geldig zijn
 • De gegevens nauwkeurig zijn
 • De gegevens betrouwbaar zijn
 • De gegevens tijdig zijn (binnen een bepaald tijdsbestek)
 • De gegevens compleet zijn

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag onderzoeksmethoden gaan over de verschillende technieken, methoden en theorieën die gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Mis je nog onderwerpen? Laat het weten in de opmerkingen onder een artikel of vul het contactformulier in. We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.

Kruistabel maken en ermee rekenen

februari 16th, 2024

Kruistabel: in dit artikel wordt het concept kruistabel praktisch uitgelegd. Het artikel omvat een definitie en algemene uitleg van deze analytische methode, gevolgd door een beschrijving van de voordelen van deze methode. Je vindt ook een praktisch stappenplan met meerdere …

Bedrijfsanalyse maken: de uitleg

januari 26th, 2024

Bedrijfsanalyse: in dit artikel wordt het concept bedrijfsanalyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van het begrip bedrijfsanalyse, gevolgd door een voorbeeld van het proces van het uitvoeren van een bedrijfsanalyse en informatie over specifieke methodes en …

Aristoteles quotes en biografie

november 16th, 2023

Aristoteles, geboren in 384 voor Christus, was een Griekse filosoof en wetenschapper. Hij wordt beschouwd als een van de grootste intellectuele figuren uit de westerse geschiedenis. Aristoteles creëerde een wetenschappelijke methode die gebruikt wordt in het doen van onderzoek. Zelfs …

Inhoudsanalyse uitvoeren voor onderzoek

november 14th, 2023

Inhoudsanalyse: in dit artikel wordt de term inhoudsanalyse, of contentanalyse, praktisch uitgelegd in de context van onderzoeksvaardigheden. Het artikel begint met een algemene definitie en uitleg, gevolgd door een stappenplan voor het uitvoeren van een inhoudsanalyse, inclusief een …

Conjoint analysis: de uitleg

oktober 31st, 2023

Conjoint Analysis: in dit artikel wordt de Conjoint Analysis (CA) praktisch uitgelegd. Er wordt besproken wat een Conjoint Analysis is, welke terminologie gebruikt wordt, welke type analyses er zijn en hoe survey-data geanalyseerd kan worden. Na het lezen zal je …

Bivariate analyse: de uitleg en betekenis

oktober 30th, 2023

Bivariate analyse: in dit artikel wordt de bivariate analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en betekenis van deze tool, gevolgd door een uitleg over de verschillen tussen de univariate en bivariate analyse en een praktisch voorbeeld. Je …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)