× Close
Home » Posts tagged "Motivatietheorie"

Motivatietheorie

Wat is een motivatietheorie?

De betekenis

Menselijke motivatie is de reden voor acties, bereidheid en doelen van personen. Het woord motivatie is een afgeleide van het woord motief dat zoveel betekent als de behoefte die bevrediging vereist.

Wat is een motivatietheorie?

De betekenis

Menselijke motivatie is de reden voor acties, bereidheid en doelen van personen. Het woord motivatie is een afgeleide van het woord motief dat zoveel betekent als de behoefte die bevrediging vereist.

Voorbeelden van behoeften zijn wensen of verlangens die zijn verworven door invloed van samenleving, levensstijl of cultuur. Indien er gesproken wordt over motivatie, gaat het over ofwel intrinsieke ofwel extrinsieke motivatie. Het verschil wordt duidelijk gemaakt in onder andere de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan.

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen inhoudstheorieën en procestheorieën. De inhoudstheorieën richten zich vooral op wat mensen precies motiveert, terwijl procestheorieën zich richten op hoe menselijk gedrag wordt gemotiveerd. De inhoudstheorieën zijn de eerste wetenschappelijke theorieën over motivatie. Op de werkvloer hebben de theorieën grote impact gehad op de manier waarop management wordt uitgevoerd.

Voorbeelden van bekende inhoudstheorieën over motivatie zijn de behoeftepiramide van Abraham Maslow, de ERG-theorie van Alderfer, de motivatietheorie van McClelland, en de tweefactorentheorie van Frederick Herzberg. Voorbeelden van bekende procestheorieën over motivatie zijn de bekrachtigingstheorie van Skinner, de verwachtingstheorie van Victor Vroom, de theorie van het stellen van doelen van Locke, en de gelijkheidstheorie van Adam.

Het laatste decennium is de interesse voor motivatietheorieën en methoden gegroeid in het bedrijfsleven. Dit komt omdat uit onderzoek is gebleken dat de meest productieve werknemers degene zijn die goed gemotiveerd zijn. Daarom is het belangrijk dat de werkgever zoveel mogelijk motivator- en hygiënefactoren verbeterd.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

Wat zijn de meest bekende en effectieve motivatietheorieën? Hoe kan ik deze theorieën gebruiken om te werken aan mijn eigen motivatie? Hoe is mijn motivatie van invloed op mijn prestaties en doelen? Hoe kan ik op een effectieve en duurzame manier motivatie ontwikkelen? De artikelen met de tag motivatietheorie gaan over de verschillende methoden en stijlen van motivering op zowel professioneel als persoonlijk vlak.

Ikigai model: de betekenis en uitleg

maart 19th, 2024

Ikigai model: in dit artikel wordt het Ikigai model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg en de betekenis van Ikigai, worden ook het model, de toepassingen ervan en twee voorbeelden beschreven. Tevens bevat dit artikel een handige Ikigai template om hier …

Zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan: de uitleg

februari 15th, 2024

Zelfdeterminatietheorie: in dit artikel wordt de zelfdeterminatietheorie of Self Determination Theory, ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard Ryan op een praktische manier. Naast wat het is, belicht dit artikel ook het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke factoren, het …

Piramide van Maslow: de uitleg

februari 14th, 2024

Piramide van Maslow: in dit artikel wordt de Piramide van Maslow oftewel of de behoeftepiramide van Maslow, ontwikkeld door Abraham Maslow praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, belicht dit artikel ook de deficiëntiebehoeften en groeibehoeften, de vijf …

Gestaltpsychologie: de uitleg en betekenis

december 29th, 2023

Gestaltpsychologie: dit artikel geeft een praktische uitleg van de Gestaltpsychologie door Max Wertheimer, Kurt Koffka en Wolfgang Köhler. Dit artikel bevat ook de algemene definitie van de Gestaltpsychologie, de principes ervan en een praktisch voorbeeld. Na het …

Herzberg motivatie theorie

oktober 5th, 2023

Herzberg motivatie theorie: in dit artikel wordt de Herzberg motivatie theorie, ontwikkeld door Frederick Herzberg praktisch uitgelegd. Naast wat deze theorie inhoudt, belicht dit artikel ook hoe deze theorie kan worden toegepast, de kritiek op de Herzberg-twee-factorentheorie en een …

Premack principe: de uitleg en betekenis

augustus 21st, 2023

Premack principle: in dit artikel wordt het Premack principe praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is en de betekenis, licht het artikel ook de oorsprong van deze theorie, het onderdeel Theory of Mind (ToM), een korte samenvatting van …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress