× Close
Home » Posts tagged "Micro omgeving analyse"

Micro omgeving analyse

Wat is micro omgeving analyse? De uitleg

De betekenis

De micro omgeving van een organisatie heeft betrekking op de directe periferie van een bedrijf. Deze periferie heeft als vanzelfsprekend een sterke invloed op de organisatie. De micro-omgeving wordt daarom ook wel de taakomgeving genoemd.

Wat is micro omgeving analyse? De uitleg

De betekenis

De micro omgeving van een organisatie heeft betrekking op de directe periferie van een bedrijf. Deze periferie heeft als vanzelfsprekend een sterke invloed op de organisatie. De micro-omgeving wordt daarom ook wel de taakomgeving genoemd.

Micro betekent niet dat het onbeduidend is. Problemen in de micro-omgeving van een bedrijf hebben vaak alleen invloed op het bedrijf zelf, niet op de gehele branche.

Het is belangrijk voor elke organisatie om alle elementen van de micro omgeving te monitoren en te analyseren. Voorbeelden van elementen in de micro-omgeving van een bedrijf zijn:

  • Klanten
  • Concurrenten
  • Medewerkers
  • Leveranciers
  • Media
  • Aandeelhouders
  • Andere belanghebbenden

Definitie

Micro omgeving analyse is de analyse die gedaan wordt op de elementen van een micro-omgeving. Deze bestaan uit alle actoren en elementen van de directe omgeving van een organisatie. Deze hebben een directe invloed op de manier waarop het bedrijf bestuurd wordt.

Micro omgeving analyse voorbeelden

Een micro omgeving analyse bestaat uit meerdere losse analyses, waaronder een concurrentieanalyse, leveranciersanalyse, belanghebbendenanalyses en marktanalyses. De belangrijkste worden hieronder genoemd met bijbehorende tools en methodes.

Concurrentieanalyse

Het uitvoeren van een concurrentieanalyse is het proces waarin organisaties in de markt geïdentificeerd worden die soortgelijke producten of diensten aanbieden. Deze concurrenten worden vervolgens geëvalueerd op basis van een reeks vooraf opgestelde criteria. Een effectieve concurrentieanalyse helpt een organisatie om naar zichzelf te kijken vanuit het perspectief van de concurrent en de klant en helpt vast te stellen waar en wat verbeterd kan worden.

Een voorbeeld van een onderdeel in de concurrentenanalyse is het begrijpen van de marketingmix van de concurrent. Ook de PEST-analyse wordt hiervoor ingezet, ondanks dat dit meer een type methode is voor macro-analyses, als ook de SWOT-analyse en de VRIO-analyse. Voor een grondige analyse van de concurrentieomgeving wordt het Vijf krachten model (Porter) gebruikt.

Leveranciersanalyse

Leveranciersanalyse verwijst naar het proces van het analyseren en goedkeuren van verschillende leveranciers binnen een organisatie. Dit wordt gedaan door middel van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekelementen. Het doel van een leveranciersanalyse is om ervoor te zorgen dat alleen de beste leveranciers de organisatie blijven voorzien van alles wat zij nodig heeft. Een veelgebruikte methode voor het beoordelen van leveranciers is de Kraljic Matrix.

Klantanalyse

De klantanalyse is een zeer belangrijk onderdeel binnen elke marketingafdeling en een vast onderdeel van het bedrijfsplan. Een dergelijke analyse zorgt voor inzichten in de doelgroep, stelt behoeften van klanten vast en definieert hoe het product of dienst aan deze behoeften voldoet. Klantanalyses worden meestal opgedeeld in twee onderdelen:

  1. Gedragsanalyse
  2. Analyse van demografische kenmerken

Een methode die vaak gebruikt bij het uitvoeren van een klantanalyse is het 6W model van Ferrell.

Belanghebbendenanalyse

Alle mensen, zowel intern als extern die bij een project of organisatie betrokken zijn, worden belanghebbenden genoemd. Een belanghebbendenanalyse, of stakeholderanalyse, is het proces waarbij al deze mensen geïdentificeerd worden en vervolgens ondergebracht worden in categorieën. Ze worden bijvoorbeeld gegroepeerd op basis van hun mate van invloed, interesse of deelname aan een project of bedrijf. Ook wordt bepaald hoe het best met elk van deze soorten belanghebbenden omgegaan kan worden. Wie hoort welke informatie te krijgen? En wie heeft zeggenschap over beslissingen in het bedrijf?

Marktanalyse

De marktanalyse bestaat uit verschillende onderdelen. Sommigen hiervan vallen onder de micro-omgeving, anderen onder de macro-omgeving. Lees hier meer over de macro-omgeving van bedrijven.

Word lid van Toolshero

Interne omgeving van een bedrijf

De micro-omgeving van een bedrijf is net niet hetzelfde als de interne omgeving van een bedrijf. De interne omgeving is een onderdeel van de zakelijke omgeving en samengesteld uit verschillende verbindende elementen van een organisatie. Het omvat onder anderen het klimaat binnen een organisatie, de bedrijfscultuur, machines, werkprocessen, managementstijlen en managementpraktijken.

De interne omgeving verwijst dus voornamelijk naar de bedrijfscultuur, de bedrijfsmedewerkers, gebeurtenissen en andere factoren die het vermogen hebben om de besluitvorming van een bedrijf te beïnvloeden.

7S model van McKinsey: de uitleg plus voorbeeld

maart 7th, 2024

7S model van McKinsey: in dit artikel wordt het 7S model van McKinsey van voormalige McKinsey medewerkers Tom Peters en Robert Waterman jr. uitgelegd. Dit artikel licht elk onderdeel toe vanuit de theorie, wel praktisch benaderd en vervolgens wordt …

Vijf krachten model van Michael Porter: de uitleg

maart 6th, 2024

Vijf krachten model: in dit artikel wordt het vijf krachten model van Michael Porter praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de definitie van het vijf krachten model van Porter, uitleg over de krachten en praktische tips. Na het lezen begrijp je …

SWOT Analyse maken: uitleg plus voorbeeld

februari 5th, 2024

SWOT analyse: in dit artikel wordt de SWOT analyse praktisch uitgelegd. Naast het beantwoorden van de vraag “Wat is een SWOT Analyse?”, wordt elke stap concreet uitgelegd aan de hand van een voorbeeld (video) en is er handige template …

Sterkte zwakte analyse maken: de uitleg

januari 26th, 2024

In dit artikel wordt de sterkte zwakte analyse praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel de toepassingsgebieden zoals zakelijk en persoonlijk plus voorbeelden en de kanttekeningen van deze analyse vorm. Na het lezen begrijp je de basis van …

Kraljic matrix: de uitleg

september 5th, 2023

Kraljic matrix: in dit artikel wordt de Kraljic Matrix, beter bekend als de Peter Kraljic matrix praktisch uitgelegd. Naast wat het is, de productcategorieën, de stappen in het aankoopproces en de verspreiding. Na het lezen begrijp je de basis …

VRIO model: de uitleg en template

mei 25th, 2023

VRIO model: in dit artikel wordt het VRIO model praktisch uitgelegd. Uitgelicht zijn: wat het VRIO model is, een evaluatie van de dimensies en een uitleg over hoe deze analyse moet worden uitgevoerd, samen met een voorbeeld. Na het lezen …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress