× Close
Home » Posts tagged "Medewerkerstevredenheid"

Medewerkerstevredenheid

Wat is medewerkerstevredenheid?

Definitie

Met medewerkerstevredenheid wordt de perceptie bedoeld van werknemers op de vraag of hun wensen op de werkplek worden vervuld.

Wat is medewerkerstevredenheid?

Definitie

Met medewerkerstevredenheid wordt de perceptie bedoeld van werknemers op de vraag of hun wensen op de werkplek worden vervuld.

In bijna alle gevallen zijn de percepties van algemeen geluk de belangrijkste indicator om te bepalen of een werknemer gelukkig is.

Medewerkerstevredenheid is sterk verbonden aan productiviteit van het personeelsbestand. Indien medewerkers gelukkig zijn en betrokken, zullen zij zich eerder gemotiveerd voelen om hard te werken voor goede resultaten. Aan de andere kant zullen ontevreden medewerkers de neiging hebben om het minimum te doen. Medewerkers die echt ontevreden zijn zullen uiteindelijk stoppen. Het is daarom belangrijk om goede medewerkers tevreden te houden.

Er zijn verschillende factoren die de tevredenheid onder werknemers beïnvloedt. Een van de belangrijkste aspecten van tevredenheid is of de medewerkers zich gerespecteerd voelen. Werknemers voelen zich gerespecteerd als zij worden erkend voor hun prestaties en wanneer de beloning die zij daarvoor krijgen conform is met de geleverde prestaties.

Empowerment van het personeel wordt gebruikt om de tevredenheid onder werknemers te vergroten. Het management zal uiteindelijk zelf de meeste beslissingen nemen, maar werknemers voelen zich beter over het werk wanneer zij over voldoende autonomie beschikken. Ook zijn doorgroeimogelijkheden belangrijk, bedrijfsactiviteiten en een positieve verhouding met het management voor tevredenheid in de werkomgeving.

Hoe wordt medewerkerstevredenheid gemeten?

Medewerkerstevredenheid wordt gemeten binnen een organisatie, afdeling of een team. De tevredenheid van een enkele medewerker meten is lastig, omdat er een grote mate van subjectiviteit ontstaat door een enkele medewerker te onderzoeken. Werkgevers focussen zich daarom op groepsinspanningen om de tevredenheid op de werkvloer te verbeteren.

Medewerkerstevredenheid enquête

Onderzoeken naar de tevredenheid onder werknemers bestaan vaak uit enquêtes of andere vragenlijsten. Over het algemeen wordt in deze vragenlijsten gefocust op factoren zoals de verwachtingen van het management, communicatie in het bedrijf, ervaren stressniveaus, relaties met collega’s of andere zaken.

Onderzoeken naar medewerkerstevredenheid zijn waardevol voor een aantal redenen en houden rechtstreeks verband met het moreel en de betrokkenheid en tevredenheid bij de medewerkers van een bedrijf.

De onderwerpen waarover meer geleerd kan worden door deze vragenlijsten zijn:

 • Gezondheidsvoordelen
 • Beloningen
 • Prestaties van management
 • Loopbaankansen en ontwikkeling
 • Werkomgeving

Voorbeeld vragen in een medewerkerstevredenheid vragenlijst
De vragenlijst moet uit goede vragen bestaan die rechtstreeks informatie verzamelen over de tevredenheid van werknemers. Een aantal voorbeelden worden hieronder genoemd:

 • Hoe uitdagend is jouw werk?
 • Hoe zinvol ervaar jij jouw functie?
 • Voelt u zich wel eens gestrest?
 • Hoe goed vind u de beloning die u gegeven wordt?
 • Vind u dat uw mening gehoord wordt op de werkvloer?
 • Zie jij kans op doorgroeimogelijkheden vanuit jouw functie?
 • Hoe waarschijnlijk is het dat jij op zoek gaat naar een andere functie?

Tips voor een goede enquête over medewerkerstevredenheid

Als eenmaal de juiste vragen zijn samengesteld is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werknemers de vragenlijst invullen. Dat is belangrijk om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen van hoe de zaken echt gaan op de werkvloer.

Wees vertrouwelijk

Medewerkers hebben het vertrouwen nodig als verzekering voor delen van hun eerlijke mening. Overweeg daarom ook om de vragenlijst anoniem te maken. Dit vergroot het gevoel van zekerheid en veiligheid.

Gebruik correcte taal

Gebruik duidelijke en correcte taal. Voorkom dat er woorden gebruikt worden die mensen mogelijk niet kennen. Houd ook de formuleren van de vragen constant over de jaren heen. Op die manier wordt de tevredenheid onder medewerkers elk jaar hetzelfde gemeten.

Gebruik technologie

Online vragenlijsten kunnen helpen om een hoge deelnameratio te krijgen. Verschillende tools zijn hiervoor tegen betaling of gratis beschikbaar op het internet.

Hoe kan ik medewerkerstevredenheid verbeteren?

Flexibiliteit

Medewerkerstevredenheid kan vergroot worden door flexibel te zijn. Medewerkers die meer zelf de controle nemen over hun werk en dit op een autonome manier kunnen uitvoeren moet voorop staan. De aandacht voor de balans tussen werk en privé neemt toe, en daarom is het belangrijk om medewerkers de kans te geven om flexibele werkschema’s te volgen of mogelijkheden om thuis te werken. Het accepteren dat medewerkers op verschillende tijden beginnen en eindigen heeft ook als voordeel dat de dagelijkse verkeersdrukte meer verspreid wordt.

Rollen vormgeven

Naast dat autonomie en flexibiliteit een goed effect heeft op de werknemerstevredenheid, is ook het toestaan van medewerkers om hun eigen rollen vorm te geven positief voor de betrokkenheid en tevredenheid. Zij die hun vorm kunnen aanpassen op basis van hun sterke en zwakke punten tonen meer voldoening voor hun werk.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag medewerkerstevredenheid gaan over de verschillende theorieën over medewerkerstevredenheid, technieken en methoden om deze te verbeteren en andere relevante onderwerpen.

Stress en geluk op werk

maart 13th, 2024

Velen van ons hebben wel eens last van stress – of hebben er last van gehad – en we ervaren het allemaal op onze eigen manier. Hoe kunnen we ons meer bewust worden van de stress die we tegenkomen, op …

Job Characteristics Model (JCM): de uitleg

november 20th, 2023

Job Characteristics Model: dit artikel geeft een praktische uitleg van het Job Characteristics Model (JCM), ontwikkeld door Richard Hackman en Greg Oldham. Naast wat het is, belicht dit artikel ook het ontwerp, de indexeringsscores, de werkgerelateerde resultaten en …

Werkgeluk: wat is het & hoe kan je het vergoten

september 15th, 2023

Werkgeluk: in dit artikel wordt werkgeluk praktisch uitgelegd. Naast de definitie van werkgeluk, de betekenis van deze term in de praktijk, de factoren, het effect op de organisatie cultuur en de balans, worden ook de positieve gevolgen van werkgeluk toegelicht. …

Self Directed Search (Holland)

augustus 14th, 2023

Self Directed Search: in dit artikel wordt de Self-Directed Search (SDS) van John Holland praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de John Holland’s hexagoon, de RIASEC types en de doelgroep. Na het lezen begrijp je de …

Human Capital Management (HCM)

juli 8th, 2023

Human Capital Management (HCM): in dit artikel wordt Human Capital Management (HCM), ook bekend als menselijk kapitaalmanagement, praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de basisprincipes van deze tool voor personeelsbeheer. Veel leesplezier!

Wat is Human Capital Management

Prestatie planning

januari 24th, 2022

Prestatie planning: in dit artikel wordt het concept van prestatie planning praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige human resource management tool.

Wat is prestatie planning?

Performance Planning wordt ook wel prestatie planning genoemd. Het …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress