× Close
Home » Posts tagged "Medewerkersparticipatie"

Medewerkersparticipatie

Medewerkersparticipatie: in dit korte artikel wordt medewerkersparticipatie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de voordelen, de relatie met medewerkersbetrokkenheid, verschillende methoden en tips. Veel plezier met lezen!

Medewerkersparticipatie: in dit korte artikel wordt medewerkersparticipatie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de voordelen, de relatie met medewerkersbetrokkenheid, verschillende methoden en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is medewerkersparticipatie? De uitleg en betekenis

Medewerkersparticipatie, of medezeggenschap voor het personeel, verwijst naar activiteiten en maatregelen die genomen worden om de werknemers samen deel te laten nemen aan een initiatief om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Soms wordt medewerkersparticipatie een stap verder gebracht, en duidt het op het proces waarin werknemers actief worden betrokken bij het besluitvormingsproces. In plaats van de manager die alle besluiten neemt en de medewerkers die zijn of haar orders opvolgen, neemt de groep als geheel de beslissingen.

Medezeggenschap in de besluitvorming wordt steeds populairder en maakt deel uit van het zogenoemde medewerker-empowerment.

Medewerker-empowerment houdt in dat de macht binnen een bedrijf langzaam wordt gedecentraliseerd, waardoor deze wordt verplaatst naar individuele besluitvormers lager in de hiërarchische structuur van de organisatie.

Het vergroten van de medewerkersparticipatie is cruciaal en blijkt een grote uitdaging voor veel managers en professionals. Met name feedback en suggesties zijn hierin belangrijke methoden. Het is niet zo dat medewerkers niet bereid zijn om deze suggesties te doen, maar dat komt vaak doordat zij het gevoel hebben dat zij niet in de juiste positie en omgeving staan om deze te delen.

Voordelen van medewerkersparticipatie

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de voordelen van verhoogde medewerkersparticipatie. De voordelen zijn duidelijk en zijn voor veel bedrijven de moeite waard om dit te overwegen.

Proactieve gemeenschap

Wanneer alle medewerkers van een bedrijf actief participeren in de besluitvorming en vaak suggesties en ideeën delen, profiteert het bedrijf als geheel van deze ontwikkeling. Werknemers die voelen dat hun mening wordt gewaardeerd en dat er daadwerkelijk wat mee gebeurt, voelen zich blijer op de werkplek en zijn gemotiveerder om zich in te zetten voor het succes van het bedrijf. Medewerkers blijven vervolgens zich goed inzetten omdat de kwaliteit van het product en hun geleverde resultaten belangrijk voor hen is.

Communicatie barrières worden weggenomen

Communicatie en assertiviteit zijn belangrijk in het bedrijfsleven. Dit is een ander groot voordeel van verhoogde medewerkersparticipatie. Wanneer werknemers op een effectieve manier hun gedachten en suggesties over het bedrijf kunnen delen, zullen zij ook in hun dagelijkse werkzaamheden sneller op knelpunten in een workflow wijzen en nieuwe, innovatieve manieren bedenken om zaken te verbeteren.

Persoonlijke gezondheid

Een verhoogde medewerkersparticipatie helpt ook voor de (psychische) gezondheid van de medewerkers, al is dit natuurlijk geen garantie. Overige voorwaarden voor een goede werkplek moeten ook gerespecteerd worden. Met name stress wordt verlaagd door medewerkersparticipatie toe te passen in organisaties. Dat komt omdat zij onzekerheden met betrekking tot hun prestaties en bedrijfsveranderingen kunnen uiten. Indien stress te lang aanhoudt, kan dit negatieve gevolgen met zich meebrengen zoals een verhoogde bloeddruk, gebrek aan motivatie en concentratie, en hoofdpijn.

Productiviteit en kwaliteit

De voordelen die medewerkersparticipatie met zich meebrengt op het gebied van productiviteit en kwaliteit komen deels voort uit de voorheen beschreven voordelen. De productiviteit van medewerkers verbetert op een aantal manieren, waaronder minder stress, een efficiëntere werkomgeving en motivatie en toewijding als gevolg van een veilige werkomgeving. Daarnaast komt een verhoogde medewerkersparticipatiegraad ook ten goede aan de kwaliteit van de geproduceerde diensten of producten. Indien medewerkers over de gehele organisatie beter zijn geïnformeerd, kunnen zij ideeën beter overbrengen aan de klant.

Medewerkersparticipatie vs. medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersparticipatie verwijst naar deelname: de medewerkers nemen deel aan bedrijfsactiviteiten. Medewerkersbetrokkenheid verwijst alleen naar de mate van inbreng die medewerkers hebben over de bedrijfsactiviteiten die zij uitvoeren. Hoewel de twee begrippen op elkaar lijken, zijn het twee verschillende zaken.
Medewerkersparticipatie vereist een teambenadering. Een groep medewerkers werkt dan samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij medewerkersbetrokkenheid gaat het echter meer om de directe verbinding tussen werknemers en het management om open communicatie te bevorderen en de werknemers op die manier te empoweren. Beide methoden en benaderingen kunnen hetzelfde gevoel van toewijding onder werknemers creëren.

Medewerkersparticipatie-methoden

Verschillende technieken en manieren om de medewerkersparticipatie te stimuleren zijn behandeld hierboven. In aanvulling daarop volgen nog enkele voorbeelden van andere manieren om de medewerkersparticipatie te verhogen:

  • Naamgevingswedstrijd voor nieuwe projecten of lanceringen
  • Zorg voor een directe verbinding tussen hoger en lager management en de werkvloer
  • Voorzie medewerkers van plezier
  • Start discussies

Medewerkersparticipatie kan worden toegepast op verschillende niveaus:

  1. Participatie op bestuurlijk niveau
  2. Participatie door eigendom
  3. Participatie door CAO’s
  4. Participatie door taakuitbreiding
  5. Participatie door kwaliteitskringen

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen gelinkt aan de tag medewerkersparticipatie gaan over de verschillende methoden en manieren om medewerkersparticipatie te bevorderen in de werkomgeving. Lees meer over de voor- en nadelen van verschillende methoden en ga zelf aan de slag met het verhogen van de medewerkersparticipatie.

Laissez Faire Leiderschap: de betekenis plus voorbeeld

mei 1st, 2024

Laissez Faire Leiderschap: in dit artikel wordt Laissez Faire leiderschap praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel de kenmerken, de voor- en nadelen, de toepassing van deze leiderschapsstijlen en voorbeelden. Na het lezen begrijp je de basis van …

Amy Edmondson biografie, quotes en boeken

april 22nd, 2024

Amy Edmondson is de Novartis Professor of Leadership and Management van de Harvard Business School. Ze is een Amerikaanse onderzoeker en auteur, met wereldwijde bekendheid vanwege haar gerenommeerde werk op het gebied van psychologische veiligheid. Amy C. Edmondson is …

Psychologische veiligheid van Amy Edmondson

april 22nd, 2024

Psychologische veiligheid: in dit artikel wordt de basis theorie over psychologische veiligheid, ontwikkeld door Amy Edmondson praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een praktisch voorbeeld van psychologische veiligheid, gevolgd door de betekenis van de term. Ook vind je informatie …

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

maart 7th, 2024

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: in dit artikel wordt het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondernemen uitgelegd. Je krijgt een goed beeld over deze vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale en maatschappelijke kant, binnen de ecologische …

Kwaliteitscirkel: de uitleg

november 3rd, 2023

Kwaliteitscirkel: in dit artikel wordt het concept van een kwaliteitscirkel ook bekend als Quality Circle praktisch uitgelegd. Kernpunten van dit artikel zijn onder meer: ​​een definitie, de geschiedenis van kwaliteitscirkels en de voorwaarden en stappen om dit op te zetten. …

Working Out Loud (WOL)

september 11th, 2022

Working Out Loud: in dit artikel wordt Working Out Loud praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat is Working Out Loud?

Working Out Loud (WOL) is een benadering voor …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress