× Close
Home » Posts tagged "interpersoonlijke communicatie"

interpersoonlijke communicatie

Wat is interpersoonlijke communicatie? De uitleg

De betekenis en definitie

Interpersoonlijke communicatie is het proces van de uitwisseling van informatie of gevoelens tussen twee of meerdere mensen.

Wat is interpersoonlijke communicatie? De uitleg

De betekenis en definitie

Interpersoonlijke communicatie is het proces van de uitwisseling van informatie of gevoelens tussen twee of meerdere mensen.

Het maakt hierbij niet uit of er sprake is van verbale of non-verbale communicatie.

Communicatiemodellen

Er is veel onderzoek gedaan naar interpersoonlijke communicatie. Hierbij is het onderwerp opgesplitst in een aantal elementen. Een van de eerste modellen die de menselijke communicatie beschrijft is het communicatiemodel van Aristoteles. Later is dit model verschillende keren uitgebreid. Voorbeelden van communicatiemodellen zijn:

Interpersoonlijke communicatie betekenis

Meestal omvat interpersoonlijke communicatie het gebruik van de stem, lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen of gebaren.

Hoe goed iemand is in de interpersoonlijke communicatie wordt gemeten aan de hand van de effectiviteit waarmee iemand berichten kan overbrengen naar andere mensen.

Elementen van interpersoonlijke communicatie

Bovenstaande communicatiemodellen hebben veel met elkaar gemeen. De elementen van interpersoonlijke communicatie zoals beschreven in de meeste theorieën zijn:

 • De mensen die communiceren (bron, of spreker en ontvanger)
 • Het bericht
 • Lawaai, of ruis
 • Feedback
 • Context
 • Kanaal of middel

De verschillende elementen worden hieronder kort toegelicht.

Bron

In interpersoonlijke communicatie staat de bron of afzender in het middelpunt van het communicatieproces. Om communicatie plaats te laten vinden moeten er minstens twee personen bij betrokken zijn.

Het is verleidelijk om over communicatie na te denken als een zender-ontvanger model. Het probleem hiermee is echter dat het communicatie voorstelt als een eenrichtingsweg, terwijl communicatie bijna altijd een complex tweerichtingsproces is.

Bericht

Met het bericht wordt de boodschap bedoeld die overgebracht wordt. Dit kan spraak zijn, maar ook non-verbale berichten, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren en vormen van lichaamstaal. Non-verbale communicatie wordt vaak gebruikt als aanvulling op verbale communicatie, omdat het meer kan verhullen over de emoties die ten grondslag liggen aan de inhoud van een bericht.

Ruis

Ruis heeft een speciaal plekje in de communicatietheorie. Het verwijst naar alles dat een boodschap of bericht kan vervormen. Daardoor is wat de ontvanger binnenkrijgt anders dan hetgeen is verzonden. Fysieke ruis omvat bijvoorbeeld een achtergrondgeluid of een laagvliegende helikopter.

Ook zaken als onnodig ingewikkeld taalgebruik, onoplettendheid, desinteresse en culturele verschillen kunnen als ruis worden beschouwd.

Feedback

Feedback omvat alles dat de ontvanger terugstuurt, of retourneert. Hierdoor weet de bron heel nauwkeurig of en hoe het bericht is ontvangen. Feedback kan ook zowel verbaal als non-verbaal plaatsvinden.

Feedback stelt de zender in staat om het oorspronkelijke bericht aan te passen, te reguleren of te herhalen. Zo wordt communicatie verbeterd.

Context

Alle communicatie wordt beïnvloed door de context waarin het plaatsvindt. De twee contexten die hierin centraal staan zijn de situationele context en de sociale context. De situationele context omvat bijvoorbeeld een ruimte zoals de woonkamer of een kantoor. De sociale context gaat over de rollen, verantwoordelijkheden en relatieve status van de betrokkenen.

Kanaal

Het kanaal verwijst naar het fysieke middel dat gebruikt wordt om de boodschap van de ene persoon naar de andere over te brengen. In een gesprek is dit middel spraak en zicht, maar tijdens een telefoongesprek is dit alleen spraak.

Word lid van Toolshero

Hoe verbeter ik mijn interpersoonlijke communicatieve vaardigheden?

Om jouw eigen interpersoonlijke vaardigheden te verbeteren heb je drie dingen nodig:

 • Tijd
 • Moeite
 • Feedback

De tijd en moeite in het proces steken is relatief eenvoudig. Het is vaak moeilijker om aan kwalitatief goede en consistente feedback te komen. Dit is echter wel het meest belangrijke ingrediënt.

Consistente en regelmatige feedback stelt u in staat om antwoord te krijgen op de volgende belangrijke vragen:

 • Hoe zie jij jezelf?
 • Hoe zien anderen jou?
 • Hoe wil jij dat anderen jou zien?

Zodra u het verschil tussen deze percepties begrijpt, kunt u beginnen om uw eigen ontwikkelingsplan vorm te geven voor wat betreft interpersoonlijke communicatie. Sterke en eerlijke feedback helpt je bewust na te denken over de interacties die je hebt met anderen.

Berlo’s SMCR model

mei 15th, 2024

Berlo’s SMCR model: in dit artikel wordt Berlo’s SMCR model, ontwikkeld door David Berlo praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de componenten met voorbeelden en een samenvatting. Na het lezen begrijp je de basis van …

ZBMO model van Shannon en Weaver

september 6th, 2023

ZBMO model: in dit artikel worden het ZBMO model van Claude Elwood Shannon en Warren Weaver praktisch uitgelegd. Naast wat het is (en betekenis), belicht dit artikel ook het (En)coderen en decoderen, ruis, Conventies en een korte samenvatting van deze …

Balanstheorie (Heider)

april 14th, 2022

Balanstheorie: in dit artikel wordt de balanstheorie op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisconcepten van dit krachtige model voor interpersoonlijke relaties als een vorm van balans voor effectieve en motiverende communicatie.

Wat is de

Schramm communicatiemodel

januari 27th, 2022

Schramm communicatiemodel: in dit artikel wordt het Schramm communicatiemodel praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige communicatietool.

Wat is het Schramm communicatiemodel?

Het Schramm communicatiemodel is een cyclisch communicatiemodel waarin alle basisprincipes van communicatie …

Helical communicatiemodel

januari 27th, 2022

Helical communicatiemodel: in dit artikel wordt het Helical communicatiemodel praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige communicatietool.

Wat is het Helical communicatiemodel?

Het Helical communicatiemodel, Helical model of communication of Dance’s Helix Model, …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress