× Close
Home » Posts tagged "Groepsbesluitvorming"

Groepsbesluitvorming

Groepsbesluitvorming: dit korte artikel legt groepsbesluitvorming op een praktische manier uit. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de technieken, de voordelen en tips en trucs. Veel plezier met lezen!

Groepsbesluitvorming: dit korte artikel legt groepsbesluitvorming op een praktische manier uit. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de technieken, de voordelen en tips en trucs. Veel plezier met lezen!

Wat is groepsbesluitvorming? De betekenis

Groepsbesluitvorming, ook wel gezamenlijke of collectieve besluitvorming genoemd, is een participatief proces waarbij individuen gezamenlijk deelnemen aan het besluitvormingsproces. Zij treden hierin gezamenlijk op en analyseren problemen of situaties, overwegen alternatieven en kiezen samen een oplossing. Het verschilt per vorm wie de verantwoordelijkheid over de beslissingen heeft.

In deze vorm van besluitvorming is de beslissing dus niet langer toe te schrijven aan één persoon. Dit klinkt logisch, omdat alle individuen en groepsprocessen zoals sociale invloeden bij kunnen dragen aan het resultaat. De beslissingen die door een groep als geheel worden genomen, verschillen vaak van individualistische beslissingen. In het bedrijfsleven is gezamenlijke besluitvorming een van de meest effectieve manieren om consensus te bereiken en creativiteit te verhogen.

Hoewel het een onderwerp van discussie is, zijn collectief genomen beslissingen vaak effectiever dan beslissingen die door een enkel persoon worden genomen. Bepaalde samenwerkingsverbanden hebben het potentieel om betere resultaten te behalen dan individuen op zichzelf. Onder normale omstandigheden heeft groepsbesluitvorming de voorkeur. Ook in het bedrijfsleven zou groepsbesluitvorming kunnen leiden tot betere resultaten. Er moet echter wel tijd zijn voor beraad, discussie en gesprekken.

Werkvormen groepsbesluitvorming

Managers en teamleiders hebben doorgaans het laatste woord in belangrijke beslissing met betrekking tot projecten of acties. Er zullen echter ook veel gelegenheden zijn waarbij het team de beste manier van handelen dient te kiezen. Het kan uitdagend zijn om hier een weg in te vinden. Het verenigen van verschillende persoonlijkheden en meningen in een besluitvormingsproces kan ondersteund worden door de inzet van verschillende technieken of werkvormen.

De meest bekende methode is de Delphi-methode. Een vergelijkbare methode is de nominale groepstechniek. Ook voor de manier waarop het besluitvormingsproces wordt vormgegeven bestaan variaties. Brainstormen is een bekende en effectieve methode om meerdere individuen over een probleem of kwestie na te laten denken. Een meer gesloten manier van collectieve besluitvorming is het gebruik van een stemsysteem. Ook het uitvoeren van een kosten-batenanalyse is een ondersteunende activiteit voor het groepsbesluitvormingsproces.

Voordelen van groepsbesluitvorming

Groepsbesluitvorming kent een aantal voordelen ten opzichte van individuele besluitvorming:

  • Toegang tot meer kennis.
  • Meerdere benaderingen worden gedeeld.
  • Er worden meer alternatieve opties bedacht.
  • Versnelde acceptatie van besluiten.
  • Beter begrip van het probleem en de besluiten die nodig zijn.

Word lid van Toolshero

Groepsbesluitvorming tips en tricks

Wat zijn de meest effectieve en bekende methoden en modellen ter bevordering van groepsbesluitvorming? Hoe kan ik de theorie over besluitvorming toepassing in mijn werkomgeving? Is schakelen van een individualistische manier van besluitvorming naar een collectieve besluitvormingsstructuur mogelijk? Hoe heeft groepsdynamiek te maken met de effectiviteit van groepsbesluitvorming? Artikelen gerelateerd aan groepsbesluitvorming gaan over de verschillende methoden, modellen en theorieën over besluitvorming in (geïsoleerde) groepen.

Simplex Proces (Basadur): de uitleg

januari 26th, 2024

Simplex proces: in dit artikel wordt het Simplex proces, ontwikkeld door Sidney Basadur praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de drie basis fasen van het proces, de acht stappen voor het invloeren van deze cyclus. …

Delphi Methode: de uitleg

augustus 24th, 2023

Delphi methode: in dit artikel wordt Delphi methode, wat ontwikkeld is door RAND Corporation praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvorming en probleemoplossing tool.

Wat is de Delphi methode?

Van oorsprong is de …

Brainstorming: betekenis, stappenplan, technieken en tips

december 1st, 2022

Brainstorming: in dit artikel wordt het concept van Brainstorming en het brainstorm concept praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat een algemene uitleg over brainstorming, verschillende technieken, een stappenplan en praktische tips. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige …

Trapladdertechniek

januari 21st, 2022

Trapladdertechniek: in dit artikel wordt de trapladdertechniek praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over hoe je door middel van creativiteit, individuele deelname aan een groepsbeslissing kan stimuleren.

Wat is de trapladdertechniek?

De trapladdertechniek is …

CODM model van Tim Hartnett

januari 20th, 2022

CODM model: in dit artikel wordt CODM model, wat ontwikkeld is door Tim Hartnett praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige besluitvorming tool.

Wat is Consensus Oriented Decision Making?

Het is soms moeilijk om …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress