× Close
Home » Posts tagged "Experimentele psychologie"

Experimentele psychologie

Wat is experimentele psychologie?

De betekenis

Experimentele psychologie gebruikt menselijke deelnemers en proefdieren om een aantal onderwerpen te bestuderen. Onder deze onderwerpen vallen bijvoorbeeld sensatie en perceptie, cognitie, geheugen, motivatie, persoonlijkheid, emotie, ontwikkeling, sociale psychologie of sub-onderwerpen.

Wat is experimentele psychologie?

De betekenis

Experimentele psychologie gebruikt menselijke deelnemers en proefdieren om een aantal onderwerpen te bestuderen. Onder deze onderwerpen vallen bijvoorbeeld sensatie en perceptie, cognitie, geheugen, motivatie, persoonlijkheid, emotie, ontwikkeling, sociale psychologie of sub-onderwerpen.

Psychologen die zich bezighouden met experimentele psychologie creëren vaak een hypothese die ze vervolgens proberen te bewijzen of weerleggen door middel van het doen van experimenten.

Ze gebruiken wetenschappelijke methoden om onderzoek te doen en doen vaak 1 onderzoek tegelijk. Sommige experimentele psychologen doen meerdere onderzoeken tegelijk, maar anderen wijden hun hele carrière aan het beantwoorden van 1 complexe onderzoeksvraag.

Deze psychologen werken in verschillende omgevingen. Sommige zijn verbonden aan een universiteit, anderen aan onderzoekscentra, overheidsinstanties en particuliere bedrijven. De focus van hun onderzoek is vaak gelinkt aan de setting waarin ze werken.

Waarom is experimentele psychologie belangrijk?

Studenten die psychologie studeren volgen vaak een cursus experimentele psychologie. Beschouw experimentele psychologie eerder als methodologie in plaats van een gebied binnen de psychologie.

Onderzoekers in veel deelgebieden van de psychologie gebruiken deze methoden om onderzoek te doen naar ontzettend veel zaken, van de ontwikkeling van kinderen tot sociale situaties.

Het is een belangrijk onderdeel van de wetenschap omdat experimentele psychologie bevindingen doet die een cruciale rol spelen in ons begrip van de mens en de geest van de mens. Door beter te begrijpen wat een mens motiveert en drijft, kunnen psychologen en onderzoekers de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en psychische problemen en aandoeningen voorkomen of mogelijk genezen.

Methoden voor experimentele psychologie

Door het gebruik van empirische onderzoeksmethodes is het mogelijk om de bevindingen die gedaan worden in het veld van de experimentele psychologie toe te passen op gebieden zoals klinische psychologie, onderwijspsychologie, sportpsychologie, forensische psychologie en sociale psychologie.

De vraag is natuurlijk hoe onderzoekers precies de menselijke geest en menselijk gedrag onderzoeken. Het is een uitdagende taak, omdat de geest zeer complex is.

Experimentele psychologen gebruiken daarom verschillende onderzoeksmethoden. Methoden omvatten casestudies, experimenten, correlatieonderzoek en het doen van observaties.

Experimenten

Experimenten blijven de standaard in psychologisch onderzoek. Psychologen kunnen deze methode toepassen om te bepalen of een oorzaak-gevolgrelatie is tussen verschillende variabelen.
Basisprincipes van experimenten in een psychologische onderzoek omvatten:

  • Deelnemers willekeurig aan groepen toewijzen
  • Hypothese ontwikkelen
  • Afhankelijke variabelen meten
  • Onafhankelijke variabelen manipuleren

Voorbeeld experimentele methode in psychologisch onderzoek

Een voorbeeld van experimenteel psychologisch onderzoek zou kunnen gaan over de vraag of een slaaptekort de prestaties van een deelnemer van een rijexamen beïnvloedt.

De onderzoeker zou dan verschillende variabelen kunnen onderzoeken die de uitkomst kunnen beïnvloeden door de hoeveelheid slaap van een deelnemer te variëren.

Alle deelnemers moeten vervolgens hetzelfde examen afleggen via een simulator of een parcours. Door de resultaten te beoordelen, kunnen onderzoekers vaststellen of veranderingen in de hoeveelheid slaap leidt tot verschillen in de afhankelijke variabele (de prestatie op het examen).

Casestudies

Een casestudy stelt een onderzoeker in staat om een groep of individu nauwkeurig te bestuderen. De onderzoeker verzamelt zoveel mogelijk gegevens, waarbij hij of zij een persoon of groep in verschillende situaties observeert.

Ook achtergrondgegevens worden verzameld, zoals familiegeschiedenis, opleiding, sociaal leven, etc.

Casestudies worden vaak uitgevoerd wanneer experimenten niet mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een persoon een unieke ervaring heeft gehad die niet gerepliceerd kan worden.

Correlatieonderzoek

Correlatieonderzoek is een experimentele psychologische methode voor onderzoek die het mogelijk maakt om verbanden tussen variabelen te identificeren.

Een onderzoeker kan zo opmerken dat als de ene variabele toeneemt, een andere de neiging heeft om af te nemen.

Naturalistische observaties

Een naturalistische observatie geeft onderzoekers de mogelijkheid om mensen in hun natuurlijke omgeving te observeren. Deze methode kan nuttig zijn als onderzoekers denken dat een gemaakte (lab) setting een ongewenste invloed heeft op het gedrag van deelnemers.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Tips & tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag experimentele psychologie gaan over verschillende methoden, theorieën en technieken over alternatieve of experimentele psychologie. Mis je bepaalde onderwerpen? Laat dan een reactie achter onder het artikel of stuur ons een bericht.

Amy Cuddy

juni 16th, 2022

Amy Cuddy is een Amerikaanse psycholoog en auteur. Ze is bekend vanwege haar onderzoek naar lichaamstaal en beroemd om haar TED talks.

Major System

januari 28th, 2022

Het Major System is een mnemonisch systeem. Het is een geheugenkunst die ervoor zorgt om op een gemakkelijk manier veel dingen tegelijkertijd kan onthouden.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X