× Close
Home » Posts tagged "Experimentele psychologie"

Experimentele psychologie

Experimentele psychologie: in dit korte artikel wordt Experimentele psychologie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook waarom het belangrijk is, bekende methoden, experimenten, correlatieonderzoek, naturalistische observaties en tips. Veel plezier met lezen!

Experimentele psychologie: in dit korte artikel wordt Experimentele psychologie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook waarom het belangrijk is, bekende methoden, experimenten, correlatieonderzoek, naturalistische observaties en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is experimentele psychologie?

Experimentele psychologie betekent dat men gebruik maakt van menselijke deelnemers en proefdieren om een aantal onderwerpen te bestuderen. Onder deze onderwerpen vallen bijvoorbeeld sensatie en perceptie, cognitie, geheugen, motivatie, persoonlijkheid, emotie, ontwikkeling, sociale psychologie of sub-onderwerpen.

Psychologen die zich bezighouden met experimentele psychologie creëren vaak een hypothese die ze vervolgens proberen te bewijzen of weerleggen door middel van het doen van experimenten.

Ze gebruiken wetenschappelijke methoden om onderzoek te doen en doen vaak 1 onderzoek tegelijk. Sommige experimentele psychologen doen meerdere onderzoeken tegelijk, maar anderen wijden hun hele carrière aan het beantwoorden van 1 complexe onderzoeksvraag.

Deze psychologen werken in verschillende omgevingen. Sommige zijn verbonden aan een universiteit, anderen aan onderzoekscentra, overheidsinstanties en particuliere bedrijven. De focus van hun onderzoek is vaak gelinkt aan de setting waarin ze werken.

Waarom is experimentele psychologie belangrijk?

Studenten die psychologie studeren volgen vaak een cursus experimentele psychologie. Beschouw experimentele psychologie eerder als methodologie in plaats van een gebied binnen de psychologie.

Onderzoekers in veel deelgebieden van de psychologie gebruiken deze methoden om onderzoek te doen naar ontzettend veel zaken, van de ontwikkeling van kinderen tot sociale situaties.

Het is een belangrijk onderdeel van de wetenschap omdat experimentele psychologie bevindingen doet die een cruciale rol spelen in ons begrip van de mens en de geest van de mens. Door beter te begrijpen wat een mens motiveert en drijft, kunnen psychologen en onderzoekers de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en psychische problemen en aandoeningen voorkomen of mogelijk genezen.

Methoden voor experimentele psychologie

Door het gebruik van empirische onderzoeksmethodes is het mogelijk om de bevindingen die gedaan worden in het veld van de experimentele psychologie toe te passen op gebieden zoals klinische psychologie, onderwijspsychologie, sportpsychologie, forensische psychologie en sociale psychologie.

De vraag is natuurlijk hoe onderzoekers precies de menselijke geest en menselijk gedrag onderzoeken. Het is een uitdagende taak, omdat de geest zeer complex is.

Experimentele psychologen gebruiken daarom verschillende onderzoeksmethoden. Methoden omvatten casestudies, experimenten, correlatieonderzoek en het doen van observaties.

Experimenten

Experimenten blijven de standaard in psychologisch onderzoek. Psychologen kunnen deze methode toepassen om te bepalen of een oorzaak-gevolgrelatie is tussen verschillende variabelen.
Basisprincipes van experimenten in een psychologische onderzoek omvatten:

  • Deelnemers willekeurig aan groepen toewijzen
  • Hypothese ontwikkelen
  • Afhankelijke variabelen meten
  • Onafhankelijke variabelen manipuleren

Voorbeeld experimentele methode in psychologisch onderzoek

Een voorbeeld van experimenteel psychologisch onderzoek zou kunnen gaan over de vraag of een slaaptekort de prestaties van een deelnemer van een rijexamen beïnvloedt.

De onderzoeker zou dan verschillende variabelen kunnen onderzoeken die de uitkomst kunnen beïnvloeden door de hoeveelheid slaap van een deelnemer te variëren.

Alle deelnemers moeten vervolgens hetzelfde examen afleggen via een simulator of een parcours. Door de resultaten te beoordelen, kunnen onderzoekers vaststellen of veranderingen in de hoeveelheid slaap leidt tot verschillen in de afhankelijke variabele (de prestatie op het examen).

Casestudies

Een casestudy stelt een onderzoeker in staat om een groep of individu nauwkeurig te bestuderen. De onderzoeker verzamelt zoveel mogelijk gegevens, waarbij hij of zij een persoon of groep in verschillende situaties observeert.

Ook achtergrondgegevens worden verzameld, zoals familiegeschiedenis, opleiding, sociaal leven, etc.

Casestudies worden vaak uitgevoerd wanneer experimenten niet mogelijk zijn. Dat kan bijvoorbeeld wanneer een persoon een unieke ervaring heeft gehad die niet gerepliceerd kan worden.

Correlatieonderzoek

Correlatieonderzoek is een experimentele psychologische methode voor onderzoek die het mogelijk maakt om verbanden tussen variabelen te identificeren.

Een onderzoeker kan zo opmerken dat als de ene variabele toeneemt, een andere de neiging heeft om af te nemen.

Naturalistische observaties

Een naturalistische observatie geeft onderzoekers de mogelijkheid om mensen in hun natuurlijke omgeving te observeren. Deze methode kan nuttig zijn als onderzoekers denken dat een gemaakte (lab) setting een ongewenste invloed heeft op het gedrag van deelnemers.

Word lid van Toolshero

Tips & tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan de tag experimentele psychologie gaan over verschillende methoden, theorieën en technieken over alternatieve of experimentele psychologie. Mis je bepaalde onderwerpen? Laat dan een reactie achter onder het artikel of stuur ons een bericht.

John B. Watson biografie en theorie

oktober 17th, 2023

John Broadus Watson (9 januari 1878 – 25 september 1958) was een Amerikaanse psycholoog die het behaviorisme publiceerde en bekend maakte. Dankzij John B. Watson groeide deze nieuwe benadering van de psychologie uit tot een van de grootste scholen binnen …

Premack principe: de uitleg en betekenis

augustus 21st, 2023

Premack principle: in dit artikel wordt het Premack principe praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is en de betekenis, licht het artikel ook de oorsprong van deze theorie, het onderdeel Theory of Mind (ToM), een korte samenvatting van …

David Premack biografie en theorie

augustus 21st, 2023

David Premack (26 oktober 1925 – 11 juni 2015) was een Amerikaanse psycholoog en hoogleraar aan de Universiteit van Pensnsylvania, Verenigde Staten. Zijn bijdragen op het gebied van psychologie heeft het menselijk begrip en kennis over cognitie en gedrag vergroot.…

Aangeleerde hulpeloosheid theorie (Seligman)

maart 27th, 2023

Aangeleerde hulpeloosheid theorie: in dit artikel wordt de aangeleerde hulpeloosheid theorie van Martin Seligman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologische tool.

Wat is de aangeleerde hulpeloosheidstheorie?

De aangeleerde hulpeloosheidstheorie maakt deel uit van …

Major System

januari 28th, 2022

Major system: in dit artikel wordt het Major System concept praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige effectiviteit tool.

Wat is het Major System?

Het Major System is een mnemotechniek, waardoor het gemakkelijker is …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress