× Close
Home » Posts tagged "Continue verbeteren" (Pagina 3)

Continue verbeteren

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Incrementele verbeteringen zijn inspanningen die in de loop van de tijd gedaan worden om iets te verbeteren. Baanbrekende veranderingen zijn grootse doorbraken of verbeteringen in één keer.

Deze manier van denken en handelen helpt bedrijven bij het identificeren van verbeteringen voor werkprocessen en het verbeteren van verspilling. Dit staat centraal in de LEAN management principes. Lean en Six Sigma geven context aan de term continue verbetering, die anders vrij abstract kan zijn.

Continue verbeteren wordt in Lean management-begrippen ook wel Kaizen genoemd. Kaizen is ontstaan in Japan, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een van de meest succesvolle principes achter de productie-eenheid van Toyota.

Sakichi Toyoda en Taiichi Ohno gelden als grondleggers van deze belangrijke discipline binnen kwaliteitsmanagement. Deze manier van denken en handelen streeft ernaar om activiteiten te verbeteren die het meeste waarde bieden voor de klant en tegelijkertijd zoveel mogelijk afval wegnemen. Zero Defects, ontwikkeld door Philip Crosby gaat een stap verder. Deze methode streeft naar absolute perfectie in de productie.

Muda, Mura, Muri

Binnen LEAN management en Gemba Kaizen bestaan er drie soorten verspilling.

Muda (verspilling)

Muda bestaat uit de zeven belangrijkste verspillingen die teruggevonden in processen:

 1. Transport
 2. Inventaris
 3. Beweging
 4. Wachten
 5. Overproductie
 6. Over-verwerking
 7. Defecten

Het is bijna onmogelijk om alle afval volledig te verwijderen in deze 7 gebieden, maar focussen op het minimaliseren ervan is cruciaal.

Mura (oneffenheid)

Mura ontstaat door inconsistenties in het proces. Het is daarmee verantwoordelijk voor veel van de 7 verspillingen van Muda. Mura is de veroorzaker van inefficiënte stromingen door het werkproces en staat daardoor in de weg van een continue en efficiënte flow van inspanningen.

Muri (overbelasting)

Mura is een probleem voor bedrijven die push-systemen gebruiken. Te veel werk toewijzen aan een team of machine zorgt ervoor dat onnodige stress wordt veroorzaakt. Muri is vaak het resultaat van Mura. Het zorgt ervoor dat men zogezegd achter de feiten aan blijft lopen.

PDCA cyclus

De PDCA cyclus is een verbetercyclus gebaseerd op de principes van Lean en Kaizen.

Het wordt veelvuldig gebruikt in combinatie met tools als Business Process Re-engineering (BPR) of Business Process Mapping (BPM) om veranderingen door te voeren, resultaten te meten en passende maatregelen te treffen.

De PDCA cyclus staat ook wel bekend als de Deming-cyclus, vernoemd naar W. Edwards Deming, die het concept introduceerde in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

PDCA bestaat uit vier fasen:

 1. Plan
 2. Do
 3. Check
 4. Act

Voordelen van continue verbetereng

Het voortdurend verbeteren van bedrijfsprocessen is de belangrijkste manier waarop bedrijven de operationele overheadkosten verminderen.

Het toepassen van de Lean principes maakt efficiënte workflows mogelijk die tijd en geld besparen. Hierdoor worden verspilde tijd en moeite verminderd. Elk project heeft mogelijkheden om te verbeteren, maar vaak heeft nog niemand die kans genomen.

Het is belangrijk voor een projectmanager om te weten wat de kosten zullen zijn voor het voltooien van een sprint of project. Om deze reden profiteren de meeste managementbureaus ervan om te weten hoeveel tijd het kost om bepaalde soorten werk af te krijgen. Projectmanagers kunnen daardoor projectkosten verlagen en overschotten voorkomen. Dat doen ze met Forecasting Software, een combinatie van software en datamanagement.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan dit trefwoord gaan over de verschillende methoden, technieken en theorieën die verwant zijn aan dit onderwerp. Mis je een onderwerp over dit onderwerp? Laat het weten in de opmerkingen of stuur een bericht via ons contactformulier.

Jidoka: de uitleg en betekenis

augustus 31st, 2023

Jidoka: in dit artikel wordt Jidoka praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze LEAN kwaliteitsmanagement methode. Veel leesplezier!

Wat is Jidoka?

Jidoka is een LEAN management methode dat ervoor zorgt dat kwaliteit automatisch wordt ingebouwd in …

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

augustus 24th, 2023

SMED methode: in dit artikel wordt Single Minute Exchange of Dies (SMED) praktisch uitgelegd. Het legt uit wat SMED is, welke twee soorten elementen SMED bevat, welke stappen genomen dienen te worden voor de SMED methode met voorbeelden en welke …

Six Sigma: de uitleg en betekenis

augustus 23rd, 2023

Six Sigma: in dit artikel wordt Six Sigma praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van Six Sigma en de oorsprong ervan. Ook vind je informatie over de verschillende belts en certificeringen en de link met methoden als …

Eliyahu Goldratt biografie en boeken

augustus 20th, 2023

Eliyahu Goldratt (1947 – 2011) was naast docent, onderzoeker en wetenschapper, ook Business Management Goeroe, met zijn baanbrekende theorie over beperkingen (Theory of Constraints) binnen managementsystemen. Daarnaast is Eliyahu Goldratt grondlegger van TOC tools zoals “the Thinking Processes“, …

Taiichi Ohno biografie, quotes en boeken

augustus 20th, 2023

Taiichi Ohno (1912 – 1990) was een succesvolle Japanse ingenieur en de grondlegger van het Toyota Production System (TPS). Dit werd later de LEAN management filosofie die nog steeds in productieprocessen en bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt.

Biografie Taiichi Ohno

Taiichi

Philip Crosby biografie en quotes

augustus 14th, 2023

Philip Crosby (Philip Bayard Crosby; 18 juni 1926 – 18 augustus 2001) was zakenman en auteur en wordt erkend als invloedrijke kwaliteitsgoeroe. Philip Crosby is voornamelijk bekend om de kwaliteitsmanagementconcepten Quality is Free, Zero Defects en The Four Absolutes

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress