× Close
Home » Posts tagged "Continue verbeteren" (Pagina 2)

Continue verbeteren

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Incrementele verbeteringen zijn inspanningen die in de loop van de tijd gedaan worden om iets te verbeteren. Baanbrekende veranderingen zijn grootse doorbraken of verbeteringen in één keer.

Deze manier van denken en handelen helpt bedrijven bij het identificeren van verbeteringen voor werkprocessen en het verbeteren van verspilling. Dit staat centraal in de LEAN management principes. Lean en Six Sigma geven context aan de term continue verbetering, die anders vrij abstract kan zijn.

Continue verbeteren wordt in Lean management-begrippen ook wel Kaizen genoemd. Kaizen is ontstaan in Japan, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een van de meest succesvolle principes achter de productie-eenheid van Toyota.

Sakichi Toyoda en Taiichi Ohno gelden als grondleggers van deze belangrijke discipline binnen kwaliteitsmanagement. Deze manier van denken en handelen streeft ernaar om activiteiten te verbeteren die het meeste waarde bieden voor de klant en tegelijkertijd zoveel mogelijk afval wegnemen. Zero Defects, ontwikkeld door Philip Crosby gaat een stap verder. Deze methode streeft naar absolute perfectie in de productie.

Muda, Mura, Muri

Binnen LEAN management en Gemba Kaizen bestaan er drie soorten verspilling.

Muda (verspilling)

Muda bestaat uit de zeven belangrijkste verspillingen die teruggevonden in processen:

 1. Transport
 2. Inventaris
 3. Beweging
 4. Wachten
 5. Overproductie
 6. Over-verwerking
 7. Defecten

Het is bijna onmogelijk om alle afval volledig te verwijderen in deze 7 gebieden, maar focussen op het minimaliseren ervan is cruciaal.

Mura (oneffenheid)

Mura ontstaat door inconsistenties in het proces. Het is daarmee verantwoordelijk voor veel van de 7 verspillingen van Muda. Mura is de veroorzaker van inefficiënte stromingen door het werkproces en staat daardoor in de weg van een continue en efficiënte flow van inspanningen.

Muri (overbelasting)

Mura is een probleem voor bedrijven die push-systemen gebruiken. Te veel werk toewijzen aan een team of machine zorgt ervoor dat onnodige stress wordt veroorzaakt. Muri is vaak het resultaat van Mura. Het zorgt ervoor dat men zogezegd achter de feiten aan blijft lopen.

PDCA cyclus

De PDCA cyclus is een verbetercyclus gebaseerd op de principes van Lean en Kaizen.

Het wordt veelvuldig gebruikt in combinatie met tools als Business Process Re-engineering (BPR) of Business Process Mapping (BPM) om veranderingen door te voeren, resultaten te meten en passende maatregelen te treffen.

De PDCA cyclus staat ook wel bekend als de Deming-cyclus, vernoemd naar W. Edwards Deming, die het concept introduceerde in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

PDCA bestaat uit vier fasen:

 1. Plan
 2. Do
 3. Check
 4. Act

Voordelen van continue verbetereng

Het voortdurend verbeteren van bedrijfsprocessen is de belangrijkste manier waarop bedrijven de operationele overheadkosten verminderen.

Het toepassen van de Lean principes maakt efficiënte workflows mogelijk die tijd en geld besparen. Hierdoor worden verspilde tijd en moeite verminderd. Elk project heeft mogelijkheden om te verbeteren, maar vaak heeft nog niemand die kans genomen.

Het is belangrijk voor een projectmanager om te weten wat de kosten zullen zijn voor het voltooien van een sprint of project. Om deze reden profiteren de meeste managementbureaus ervan om te weten hoeveel tijd het kost om bepaalde soorten werk af te krijgen. Projectmanagers kunnen daardoor projectkosten verlagen en overschotten voorkomen. Dat doen ze met Forecasting Software, een combinatie van software en datamanagement.

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan dit trefwoord gaan over de verschillende methoden, technieken en theorieën die verwant zijn aan dit onderwerp. Mis je een onderwerp over dit onderwerp? Laat het weten in de opmerkingen of stuur een bericht via ons contactformulier.

DMAIC model: de uitleg plus voorbeeld

augustus 22nd, 2023

DMAIC model: in dit artikel wordt een Lean Six Sigma model, te weten het DMAIC model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is, licht dit artikel ook de fasen uitgebreid toe, de koppeling met bedrijfsprocessen, de relatie tussen …

Eliyahu Goldratt biografie en boeken

augustus 20th, 2023

Eliyahu Goldratt (1947 – 2011) was naast docent, onderzoeker en wetenschapper, ook Business Management Goeroe, met zijn baanbrekende theorie over beperkingen (Theory of Constraints) binnen managementsystemen. Daarnaast is Eliyahu Goldratt grondlegger van TOC tools zoals “the Thinking Processes“, …

Taiichi Ohno biografie en quotes

augustus 20th, 2023

Taiichi Ohno (1912 – 1990) was een succesvolle Japanse ingenieur en de grondlegger van het Toyota Production System (TPS). Dit werd later de LEAN management filosofie die nog steeds in productieprocessen en bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt.

Biografie Taiichi Ohno

Taiichi

Philip Crosby biografie en quotes

augustus 14th, 2023

Philip Crosby (Philip Bayard Crosby; 18 juni 1926 – 18 augustus 2001) was zakenman en auteur en wordt erkend als invloedrijke kwaliteitsgoeroe. Philip Crosby is voornamelijk bekend om de kwaliteitsmanagementconcepten Quality is Free, Zero Defects en The Four Absolutes

Value Stream Mapping (VSM)

augustus 9th, 2023

Value Stream Mapping (VSM): in dit artikel wordt Value Stream Mapping (VSM) praktisch uitgelegd. Het beschrijft wat VSM is, welke doelen het heeft, hoe het eruit ziet in de praktijk en wat de voordelen ervan zijn. Ook lees je over …

Poka Yoke: de uitleg

juli 29th, 2023

Poka Yoke: in dit artikel wordt het concept van Poka Yoke praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat de definitie van Poka Yoke, het stappenplan van het proces van Poka Yoke en een voorbeeld met praktische tips. Na het lezen beschik je …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Oktober deal 🥳 eenmalig 50% korting jaarabonnement + gratis e-book

X