× Close
Home » Posts tagged "Continue verbeteren"

Continue verbeteren

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Incrementele verbeteringen zijn inspanningen die in de loop van de tijd gedaan worden om iets te verbeteren. Baanbrekende veranderingen zijn grootse doorbraken of verbeteringen in één keer.

Deze manier van denken en handelen helpt bedrijven bij het identificeren van verbeteringen voor werkprocessen en het verbeteren van verspilling. Dit staat centraal in de LEAN management principes. Lean en Six Sigma geven context aan de term continue verbetering, die anders vrij abstract kan zijn.

Continue verbeteren wordt in Lean management-begrippen ook wel Kaizen genoemd. Kaizen is ontstaan in Japan, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een van de meest succesvolle principes achter de productie-eenheid van Toyota.

Sakichi Toyoda en Taiichi Ohno gelden als grondleggers van deze belangrijke discipline binnen kwaliteitsmanagement. Deze manier van denken en handelen streeft ernaar om activiteiten te verbeteren die het meeste waarde bieden voor de klant en tegelijkertijd zoveel mogelijk afval wegnemen. Zero Defects, ontwikkeld door Philip Crosby gaat een stap verder. Deze methode streeft naar absolute perfectie in de productie.

Muda, Mura, Muri

Binnen LEAN management en Gemba Kaizen bestaan er drie soorten verspilling.

Muda (verspilling)

Muda bestaat uit de zeven belangrijkste verspillingen die teruggevonden in processen:

 1. Transport
 2. Inventaris
 3. Beweging
 4. Wachten
 5. Overproductie
 6. Over-verwerking
 7. Defecten

Het is bijna onmogelijk om alle afval volledig te verwijderen in deze 7 gebieden, maar focussen op het minimaliseren ervan is cruciaal.

Mura (oneffenheid)

Mura ontstaat door inconsistenties in het proces. Het is daarmee verantwoordelijk voor veel van de 7 verspillingen van Muda. Mura is de veroorzaker van inefficiënte stromingen door het werkproces en staat daardoor in de weg van een continue en efficiënte flow van inspanningen.

Muri (overbelasting)

Mura is een probleem voor bedrijven die push-systemen gebruiken. Te veel werk toewijzen aan een team of machine zorgt ervoor dat onnodige stress wordt veroorzaakt. Muri is vaak het resultaat van Mura. Het zorgt ervoor dat men zogezegd achter de feiten aan blijft lopen.

PDCA cyclus

De PDCA cyclus is een verbetercyclus gebaseerd op de principes van Lean en Kaizen.

Het wordt veelvuldig gebruikt in combinatie met tools als Business Process Re-engineering (BPR) of Business Process Mapping (BPM) om veranderingen door te voeren, resultaten te meten en passende maatregelen te treffen.

De PDCA cyclus staat ook wel bekend als de Deming-cyclus, vernoemd naar W. Edwards Deming, die het concept introduceerde in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

PDCA bestaat uit vier fasen:

 1. Plan
 2. Do
 3. Check
 4. Act

Voordelen van continue verbetereng

Het voortdurend verbeteren van bedrijfsprocessen is de belangrijkste manier waarop bedrijven de operationele overheadkosten verminderen.

Het toepassen van de Lean principes maakt efficiënte workflows mogelijk die tijd en geld besparen. Hierdoor worden verspilde tijd en moeite verminderd. Elk project heeft mogelijkheden om te verbeteren, maar vaak heeft nog niemand die kans genomen.

Het is belangrijk voor een projectmanager om te weten wat de kosten zullen zijn voor het voltooien van een sprint of project. Om deze reden profiteren de meeste managementbureaus ervan om te weten hoeveel tijd het kost om bepaalde soorten werk af te krijgen. Projectmanagers kunnen daardoor projectkosten verlagen en overschotten voorkomen. Dat doen ze met Forecasting Software, een combinatie van software en datamanagement.

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan dit trefwoord gaan over de verschillende methoden, technieken en theorieën die verwant zijn aan dit onderwerp. Mis je een onderwerp over dit onderwerp? Laat het weten in de opmerkingen of stuur een bericht via ons contactformulier.

Simplex Proces (Basadur): de uitleg

september 17th, 2023

Simplex proces: in dit artikel wordt het Simplex proces, ontwikkeld door Sidney Basadur praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de drie basis fasen van het proces, de acht stappen voor het invloeren van deze cyclus. …

Quality Assurance (QA): de uitleg

september 4th, 2023

Quality assurance: in dit artikel wordt het concept quality assurance praktisch uitgelegd. Het artikel bevat de definitie van de term, gevolgd door een uitleg over de twee hoofdprincipes en de uitwerking daarvan. Ook lees je over de voor- en nadelen …

Jidoka: de uitleg en betekenis

augustus 31st, 2023

Jidoka: in dit artikel wordt Jidoka praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze LEAN kwaliteitsmanagement methode. Veel leesplezier!

Wat is Jidoka?

Jidoka is een LEAN management methode dat ervoor zorgt dat kwaliteit automatisch wordt ingebouwd in …

Root Cause Analyse (RCA)

augustus 24th, 2023

Root Cause Analyse (RCA): in dit artikel wordt de root cause analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van dit begrip, gevolgd door de vijf benaderingen van de RCA en een praktijkvoorbeeld. Dit artikel bevat ook een …

SMED (Single Minute Exchange of Dies)

augustus 24th, 2023

SMED methode: in dit artikel wordt Single Minute Exchange of Dies (SMED) praktisch uitgelegd. Het legt uit wat SMED is, welke twee soorten elementen SMED bevat, welke stappen genomen dienen te worden voor de SMED methode met voorbeelden en welke …

Six Sigma: de uitleg en betekenis

augustus 23rd, 2023

Six Sigma: in dit artikel wordt Six Sigma praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van Six Sigma en de oorsprong ervan. Ook vind je informatie over de verschillende belts en certificeringen en de link met methoden als …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Oktober deal 🥳 eenmalig 50% korting jaarabonnement + gratis e-book

X