× Close
Home » Posts tagged "Continue verbeteren"

Continue verbeteren

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Wat is continue verbeteren?

Definitie

Continue verbeteren, of continuous improvement, is de voortdurende verbetering van bedrijfsprocessen, producten of diensten door middel van incrementele of baanbrekende verbeteringen.

Incrementele verbeteringen zijn inspanningen die in de loop van de tijd gedaan worden om iets te verbeteren. Baanbrekende veranderingen zijn grootse doorbraken of verbeteringen in één keer.

Deze manier van denken en handelen helpt bedrijven bij het identificeren van verbeteringen voor werkprocessen en het verbeteren van verspilling. Dit staat centraal in de LEAN management principes. Lean en Six Sigma geven context aan de term continue verbetering, die anders vrij abstract kan zijn.

Continue verbeteren wordt in Lean management-begrippen ook wel Kaizen genoemd. Kaizen is ontstaan in Japan, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het werd een van de meest succesvolle principes achter de productie-eenheid van Toyota.

Sakichi Toyoda en Taiichi Ohno gelden als grondleggers van deze belangrijke discipline binnen kwaliteitsmanagement. Deze manier van denken en handelen streeft ernaar om activiteiten te verbeteren die het meeste waarde bieden voor de klant en tegelijkertijd zoveel mogelijk afval wegnemen. Zero Defects, ontwikkeld door Philip Crosby gaat een stap verder. Deze methode streeft naar absolute perfectie in de productie.

Muda, Mura, Muri

Binnen LEAN management en Gemba Kaizen bestaan er drie soorten verspilling.

Muda (verspilling)

Muda bestaat uit de zeven belangrijkste verspillingen die teruggevonden in processen:

 1. Transport
 2. Inventaris
 3. Beweging
 4. Wachten
 5. Overproductie
 6. Over-verwerking
 7. Defecten

Het is bijna onmogelijk om alle afval volledig te verwijderen in deze 7 gebieden, maar focussen op het minimaliseren ervan is cruciaal.

Mura (oneffenheid)

Mura ontstaat door inconsistenties in het proces. Het is daarmee verantwoordelijk voor veel van de 7 verspillingen van Muda. Mura is de veroorzaker van inefficiënte stromingen door het werkproces en staat daardoor in de weg van een continue en efficiënte flow van inspanningen.

Muri (overbelasting)

Mura is een probleem voor bedrijven die push-systemen gebruiken. Te veel werk toewijzen aan een team of machine zorgt ervoor dat onnodige stress wordt veroorzaakt. Muri is vaak het resultaat van Mura. Het zorgt ervoor dat men zogezegd achter de feiten aan blijft lopen.

PDCA cyclus

De PDCA cyclus is een verbetercyclus gebaseerd op de principes van Lean en Kaizen.

Het wordt veelvuldig gebruikt in combinatie met tools als Business Process Re-engineering (BPR) of Business Process Mapping (BPM) om veranderingen door te voeren, resultaten te meten en passende maatregelen te treffen.

De PDCA cyclus staat ook wel bekend als de Deming-cyclus, vernoemd naar W. Edwards Deming, die het concept introduceerde in de jaren vijftig van de twintigste eeuw.

PDCA bestaat uit vier fasen:

 1. Plan
 2. Do
 3. Check
 4. Act

Voordelen van continue verbetereng

Het voortdurend verbeteren van bedrijfsprocessen is de belangrijkste manier waarop bedrijven de operationele overheadkosten verminderen.

Het toepassen van de Lean principes maakt efficiënte workflows mogelijk die tijd en geld besparen. Hierdoor worden verspilde tijd en moeite verminderd. Elk project heeft mogelijkheden om te verbeteren, maar vaak heeft nog niemand die kans genomen.

Het is belangrijk voor een projectmanager om te weten wat de kosten zullen zijn voor het voltooien van een sprint of project. Om deze reden profiteren de meeste managementbureaus ervan om te weten hoeveel tijd het kost om bepaalde soorten werk af te krijgen. Projectmanagers kunnen daardoor projectkosten verlagen en overschotten voorkomen. Dat doen ze met Forecasting Software, een combinatie van software en datamanagement.

Word lid van Toolshero

Tips en tricks

De artikelen die gelinkt zijn aan dit trefwoord gaan over de verschillende methoden, technieken en theorieën die verwant zijn aan dit onderwerp. Mis je een onderwerp over dit onderwerp? Laat het weten in de opmerkingen of stuur een bericht via ons contactformulier.

Pareto analyse maken: de uitleg

januari 26th, 2024

Pareto analyse: in dit artikel wordt de Pareto analyse van Vilfredo Pareto praktisch uitgelegd. We behandelen wat een Pareto analyse is, geven voorbeelden en leggen uit hoe deze analyse wordt uitgevoerd in de praktijk. Na het lezen begrijp je de …

Bedrijfsanalyse maken: de uitleg

januari 26th, 2024

Bedrijfsanalyse: in dit artikel wordt het concept bedrijfsanalyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van het begrip bedrijfsanalyse, gevolgd door een voorbeeld van het proces van het uitvoeren van een bedrijfsanalyse en informatie over specifieke methodes en …

DMAIC model: de uitleg plus voorbeeld

januari 26th, 2024

DMAIC model: in dit artikel wordt een Lean Six Sigma model, te weten het DMAIC model praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat het is, licht dit artikel ook de fasen uitgebreid toe, de koppeling met bedrijfsprocessen, de relatie tussen …

Root Cause Analyse: uitleg en methoden

januari 26th, 2024

Root Cause Analyse (RCA): in dit artikel wordt de root cause analyse praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van dit begrip, gevolgd door de vijf methoden van de RCA en een praktijkvoorbeeld. Dit artikel bevat ook een …

Simplex Proces (Basadur): de uitleg

januari 26th, 2024

Simplex proces: in dit artikel wordt het Simplex proces, ontwikkeld door Sidney Basadur praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de drie basis fasen van het proces, de acht stappen voor het invloeren van deze cyclus. …

8D methode: de uitleg en formulier

januari 26th, 2024

8D methode: in dit artikel wordt de 8D methode, ook bekend als de 8d problem solving method, praktisch uitgelegd. Dit artikel bevat tevens een te downloaden 8D methode formulier om direct aan de slag te gaan met deze …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress