× Close
Home » Posts tagged "Cognitieve psychologie"

Cognitieve psychologie

Wat is cognitieve psychologie?

Betekenis

Cognitieve psychologie gaat over de studie van mentale processen zoals denken, perceptie, geheugen, taal, probleemoplossing en leren. Het is een relatief jong onderdeel van de psychologie, maar is snel uitgegroeid tot een van populairste deelgebieden binnen het vak.

Wat is cognitieve psychologie?

Betekenis

Cognitieve psychologie gaat over de studie van mentale processen zoals denken, perceptie, geheugen, taal, probleemoplossing en leren. Het is een relatief jong onderdeel van de psychologie, maar is snel uitgegroeid tot een van populairste deelgebieden binnen het vak.

Door te leren hoe mensen denken en hoe zij informatie verwerken, wordt niet alleen vastgesteld hoe het menselijk brein werkt, maar kunnen psychologen nieuwe manieren ontdekken om mensen te helpen om te gaan met diverse psychische problemen. Een voorbeeld van een methode die gebruikt wordt om het geheugen uit te leggen is het Memory Model van Atkinson en Shiffrin.

Definitie cognitieve psychologie

De term cognitie omvat alle processen waarmee sensorische input wordt verwerkt, opgeslagen, verminderd, getransformeerd en gebruikt. Gegeven deze allesomvattende definitie, is het aannemelijk dat cognitie (of cognitieve psychologie?) betrokken is bij alles wat een mens doet.

Theorieën over cognitieve psychologie

Cognitieve psychologie vindt zijn oorsprong in de jaren zestig. De opkomst ervan was het gevolg van een verandering in de manier waarop behaviorisme gezien werd.

In de jaren twintig tot vijftig beweerden wetenschappers in deze tak dat niet-waarneembare mentale processen niet tot het domein van empirische wetenschap vallen. Hier werd mee gebroken toen onderzoekers uit verschillende domeinen en toegepaste psychologie modellen over mentale verwerking gebruikten om menselijk gedrag uit te leggen.

Grondlegger in het domein is Jean Piaget, bekend van zijn werk over de ontwikkeling van kinderen. Hij borduurde verder op het werk van andere psychologen zoals Max Wertheimer, die begin de twintigste eeuw de Gestalt-theorie voorstelde.

Gelinkt aan cognitie zijn ook onderwerpen als de sociale identiteitstheorie, chunking, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, cognitieve herstructurering en ademhalingstechnieken.

Voorbeeld cognitieve psychologie

Cognitieve psychologie omvat de studie van de geest en hoe mensen denken. Voorbeelden van zaken die in dit vakgebied bestudeerd worden zijn de aandachtspan, het geheugen, redeneren en andere functies en acties van de hersenen die als een complex mentaal proces worden gezien.

Ook het concept leren op zich is een voorbeeld van cognitie. Dit gaat om de manier waarop hersenen verbindingen maken tijdens het onthouden van wat geleerd wordt. Het vermogen om logisch te redeneren is bij uitstek een goed voorbeeld van cognitie, probleemoplossingsvermogen en oordelen vellen over informatie. Metacognitie gaat over de kennis en vaardigheden die iemand in staat stelt om na te denken over het eigen denken. Metacognitie is weten over weten en denken over denken.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Cognitieve psychologie tips & tricks

Wat zijn de meest populaire methoden en theorieën over cognitieve psychologie? Hoe kan ik deze kennis gebruiken om mijn eigen cognitieve vaardigheden te trainen? Hoe kunnen deze vaardigheden mij helpen op de werkvloer? De artikelen gelinkt aan cognitieve psychologie gaan over de verschillende methoden en onderzoeken naar menselijke cognitieve functies en gedrag.

McGurk effect: de uitleg

juni 5th, 2023

Het McGurk effect is een psycho-akoestisch effect dat optreedt wanneer het auditieve component van spraak in conflict komt met het visuele component.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X