Virtual Value Chain model

Virtual Value chain model - toolshero

In dit artikel wordt het Virtual Value Chain model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Wat is het Virtual Value Chain model?

Elke organisatie heeft tegenwoordig te maken met digitale informatievoorziening en daardoor is een andere benadering ontstaan naar klanten, leveranciers en zakenpartners toe. Behalve de fysieke markt, wordt daardoor de abstracte marktplaats steeds belangrijker. Om hier meer inzicht in te krijgen en vat op de wisselwerking tussen deze twee markten te krijgen, hebben John Sviokla en Jeffrey Rayport het Virtual Value Chain model ontworpen. Deze virtuele waardeketen werkt als een strategisch businessmodel en omschrijft de verspreiding van gegenereerde waarden binnen een “Extended Enterprise”; een organisatie die nauw samenwerkt met andere organisaties in de totstandkoming van diensten of producten. Deze virtuele waardeketen start met de informatie die door de aanbieder wordt geleverd. Vervolgens wordt deze informatie verspreid en ondersteund door de informatie infrastructuur en vindt er werkelijke interactie met de klant / eindgebruiker plaats.

Twee afzonderlijke waardeketens

Dat zowel de marktplaats (die fysiek aanwezig is) als de abstracte marktruimte (virtueel) op verschillende manieren effectief en efficiënt beheerd moeten worden, is de waardeketen gescheiden in twee afzonderlijke ketens. Niettemin is de koppeling tussen deze twee wel belangrijk voor een effectieve waardeketen binnen het management. Er zijn veel bedrijven die werken met deze waardeketens, zoals banken die diensten leveren aan klanten via de fysieke wereld (in hun vestigingen) en via de virtuele wereld (online dienstverlening).

Gratis e-book bij Toolshero

Virtual value chain: Andere benadering

Michael Porter verklaart dat internet zelf geen toegevoegde waarde heeft in de virtual value chain, maar wel als factor in dit businessmodel moet worden opgenomen. Internet beïnvloedt namelijk alle primaire activiteiten binnen een organisatie. Daarnaast moeten alle producten en diensten van een bedrijf, passen in het distributie- en informatiekanaal dat bij de behoefte van de klant past. Controle van deze kanalen is een onderdeel van de strategie van het bedrijf. In de virtual value chain is alle informatie een dynamisch element en wordt nieuw verzamelde informatie vervolgens gebruikt om innovatieve concepten te genereren. Daardoor kan ook een nieuwe waarde voor de consument ontstaan.

Virtual Value Chain model van Rayport en Sviokla - toolshero

Vijf elementen

In het virtual value chain model wordt informatie in de abstracte marktruimte stapsgewijs toegepast. Het creëren van kennis en het toevoegen van waarden in de virtual value chain omvat vijf onderdelen: verzamelen, organisatie, selecteren, analyseren en distribueren. Door deze vijf onderdelen toe te passen, zijn bedrijven in staat om nieuwe markten te genereren en nieuwe relaties binnen de bestaande markten op te bouwen. In dit gehele proces wordt ruw materiaal omgezet in waardevolle informatie.

Netwerkbeheer

Nieuwe technologische ontwikkelingen binnen IT kunnen leiden tot ingrijpende veranderingen binnen organisaties. Het is dan ook belangrijk dat IT en ICT vooral wordt beheerd vanuit een meerwaarde gedachte binnen het virtual value chain model. De meerwaarde gedachte hanteren kan uiteindelijk zorgen voor het succes. Bij het implementeren onderscheidt Mary Cronin (1995) drie belangrijke elementen die invloed hebben op een succesvolle implementatie, te weten:

Input van de leverancier

Alle informatie over en van de leverancier levert een belangrijke bijdrage voor toevoeging van een waarde.

Interne werking

Informatie over daadwerkelijke aankoop is van onschatbare waarde voor een bedrijf. Wereldwijde distributie van informatie werkt kostenbesparend.

Klantrelatiebeheer (CRM)

Door informatie over de behoefte van de klant rechtstreeks als waarde toe te voegen, kan dit het product of de dienst direct verbeteren. Klantrelatiebeheer en een Customer Relationship Management (CRM) systeem kan daarbij helpen.

Management

Het is voor managers belangrijk, om goed inzicht te krijgen in de totstandkoming van waarden van zowel de fysieke als de virtuele marktruimte binnen de virtual value chain. Zorgvuldige interpretatie van de verschillen tussen de waarden en door interacties tussen de waarden toe te voegen, krijgen zij duidelijker inzicht in hun strategie. Door open te staan voor de wisselwerking tussen de fysieke marktplaats en de abstracte marktruimte, zijn leidinggevenden beter in staat om alle waardevolle digitale informatie te integreren, waardoor beter weerstand tegen concurrentie kan worden geboden.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre is de virtual value chain toepasbaar binnen de huidige werkomgevingen? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan goed management van digitale activiteiten?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Cronin, M. J. (1995). Doing more business on the Internet. John Wiley & Sons, Inc.
  2. Hagel, J., & Rayport, J. F. (1997). The coming battle for customer information. McKinsey Quarterly, 64-77.
  3. Klobas, J. (1998). The virtual supply chain: a view of information flows, business structures and business opportunities. Business Information Review, 15(3), 185-192.
  4. Rayport, J. F. (1999). The truth about Internet business models. Strategy and Business, 5-7.
  5. Rayport, J. F., & Jaworski, B. J. (2005). Best face forward: Why companies must improve their service interfaces with customers. Harvard Business Press.
  6. Rayport, J. F. & Sviokla, J. J. (1995). Exploiting the virtual value chain. Harvard Business Review, 73(6), 75.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2010). Virtual Value Chain model. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/virtual-value-chain-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/virtual-value-chain-model/”>toolshero: Virtual Value Chain model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 1

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Geef een reactie