Rockefeller habits van Verne Harnish

Rockefeller habits - ToolsHero

Rockefeller habits: in dit artikel wordt de Rockefeller habits theorie van Verne Harnish praktisch uitgelegd. Naast de uitleg van wat ze zijn, belicht dit artikel ook een checklist van 10 punten en hoe je een goed geoliede machine van een organisatie kunt krijgen. Veel plezier met lezen!

Wat zijn de Rockefeller habits?

Rockefeller Habits is een bedrijfskundige theorie, bedacht door de Amerikaanse ondernemer en businesscoach Verne Harnish. Met zijn boek Scaling up; mastering the Rockefeller Habits 2.0 uit 2014, geeft hij praktische handvatten aan ondernemers, betreffende bedrijfsgroei.

Harnish ontleende zijn theorie aan de biografie van de puissant rijke Amerikaanse zakenman John D. Rockefeller, die eind 19e, begin 20e eeuw deze principes gebruikte als basis voor succesvol management.

Gratis e-book bij Toolshero

Harnish legt uit hoe een organisatie sterker kan worden, door de zwakke elementen te elimineren en de focus op de sterke punten te leggen. In basis richt de theorie van Rockefeller Habits zich op Prioriteit, Informatie en Ritme. Deze 3 punten zijn belangrijk voor de groei van een onderneming.

Volgens Verne Harnish verloopt bedrijfsgroei niet in een rechte lijn, maar gebeurt dit met horten en stoten. Succesvolle groei heeft vooral te maken met een juiste timing en de precieze tijd om in te springen in bijvoorbeeld een groeiende marktbehoefte. Daarnaast richt de theorie zich op de 10 business disciplines van John D. Rockefeller.

1. Prioriteiten

Het stellen van prioriteiten is de eerste basis, die bijna vanzelfsprekend is maar in veel bedrijven op de achtergrond is komen te staan.

Daarom adviseert Verne C. Harnish om voor een bepaalde periode vijf prioriteiten te stellen. Afhankelijk van de werkzaamheden en de prioriteiten kan de periode voor een maand, een kwartaal of een jaar gelden. Door gezamenlijke prioriteiten te stellen, wordt het voor alle medewerkers duidelijk wat de bedoeling is en waar naartoe moet worden gewerkt.

Alle neuzen wijzen dezelfde kant op en ook hun persoonlijke doelen zullen zij afstemmen op de organisatie brede prioriteiten. Dat zal hen meer betrokken en loyaal maken ten opzichte van het bedrijf waarvoor zij werken.

2. Informatie

Informatie is onontbeerlijk binnen elke organisatie. Het betekent dat er informatie moet worden verzameld, beheerd en verspreid. Verne Harnish geeft hierbij duidelijk aan dat (strategische) beslissingen op basis van feiten moeten worden genomen en niet op een onderbuikgevoel.

Door vooraf bruikbare informatie te vergaren, kunnen er gemakkelijker standpunten worden ingenomen en argumenten geformuleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bruikbare informatie over concurrenten, afnemers, nieuwe producten en dienstverleningen, het functioneren van de eigen organisatie en het imago bij de stakeholders.

3. Ritme

Ten derde noemt Harnish het ritme van de dag. Elke organisatie floreert bij ritme, orde en regelmaat. Denk hierbij aan regelmatig terugkerende vergaderingen, waarin prioriteiten, doelen, bruikbare informatie en voortgang wordt besproken. Medewerkers waarderen dergelijke regelmatig terugkerende onderdelen in hun werkschema.

Zij kunnen ervan op aan en delen hun eigen werkzaamheden in, rondom vaste momenten die plaatsvinden binnen de eigen organisatie.

Zo kan iedereen rekening houden met de eerder gestelde prioriteiten en men kan elkaar aanspreken wanneer bepaalde deadlines niet zijn behaald. Bovendien is de voortgang binnen de organisatie duidelijk en kan er eventueel goed en snel worden bijgestuurd.

Rockefeller habits, de 10 gewoonten

Prioriteit, Informatie en Ritme maken onderdeel uit van de tien business disciplines van John D. Rockefeller. De Rockefeller Habits zijn hierop gebaseerd. Om deze gewoonten te toetsen, kan er met een vragenlijst worden gewerkt die ook wel de Rockefeller Habit Checklist wordt genoemd.

Elke medewerker krijgt gelegenheid om de lijst in te vullen en elke gewoonte een rapportcijfer te geven, variërend van 1 (zeer slecht) tot 10 (uitmuntend) vanuit een Likert schaal.

De discrepanties die ontstaan, worden in het managementteam besproken en daar waar nodig is het verstandig om tot actie over te gaan.

Ook kan een organisatie vooraf bepalen dat alles onder rapportcijfer 6 sowieso voor verbetering in aanmerking zal moeten komen. De tien business disciplines zien er als volgt uit:

1. Inspirerend management team (MT)

Het managementteam (MT) is toonzettend en inspireert daarmee alle medewerkers. Het MT geeft bruikbare informatie en houdt alle afdelingen en medewerkers op de hoogte van veranderingen, financiële gegevens en andere bijzonderheden.

Het MT bestaat uit een groep managers met elk verschillende expertise en verschillende (management)stijlen. Er is geen verdeeldheid in het MT en gezamenlijk treden zij als één groep naar buiten.

2. Gezamenlijke deadlines op basis van de Rockefeller habits checklist

Alle medewerkers zitten op één lijn en stellen dezelfde prioriteiten en werken toe naar een gezamenlijke deadline. Strategische doelstellingen leven binnen de organisatie. Medewerkers scheppen er plezier in om doelgericht aan de slag te gaan en worden beloond wanneer zij hun target gehaald hebben.

3. Duidelijke informatie

Informatie wordt de hele dag gedeeld en beweegt zich door de organisatie. Van teammanagers wordt verwacht dat zij goed naar hun medewerkers luisteren en hun ideeën overdragen aan het hoger management.

Andersom zijn zij het doorgeefluik vanuit het hoger management naar hun achterban toe. Informatie moet eerlijk zijn en gebaseerd op feiten en zo snel als mogelijk worden doorgegeven aan de betreffende partijen. Openheid is hierin van groot belang.

4. Beheren van doelen

Voor elk facet en elke afdeling binnen de organisatie is iemand verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde doelen. Deze beheerder houdt alle voortgangen nauwlettend in de gaten en communiceert voortijdig met het team om eventueel de doelstelling bij te sturen.

5. Open communicatie

Mogelijke problemen, stroeve samenwerking, tegenwerking of onaangenaam gedrag worden in openheid besproken. Medewerkers krijgen feedback van elkaar en van hun leidinggevende en vice versa.

Ook worden ideeën en suggesties van medewerkers wekelijks verzameld en besproken en is er gelegenheid om mogelijke obstakels weg te nemen. Naast elkaar aanspreken op gedrag is het ook van belang dat medewerkers elkaar complimenten geven.

6. Klantenreviews

Alle medewerkers zijn betrokken bij het verzamelen van klantgegevens. Daarnaast worden wekelijks klantenreviews verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd.

Daar waar nodig en daar waar mogelijk worden activiteiten aangepast om de klant tegemoet te komen. Het is van belang dat er frequent (bijvoorbeeld wekelijks) vanuit het MT met klanten wordt gecommuniceerd.

7. Kernideologie

De kernideologie, vertaald in de missie en de visie, leeft in de gehele organisatie.

Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en straalt dit uit naar externe partijen. Deze kernideologie maak deel uit van het aanname-proces; nieuwe medewerkers moeten zich kunnen identificeren met de missie en visie van hun werkgever.

8. Duidelijke marktpropositie

Iedere medewerker weet waar zijn bedrijf voor staat en wat de product- en marktpropositie is. De merkbelofte is helder gedefinieerd en bij iedereen bekend. Ook is het duidelijk wat de strategische sales- en marketingdoelstellingen zijn.

9. Key performance indicators

Key performance indicators (KPI’s) zijn bekend voor iedereen in de organisatie. Medewerkers weten precies hoe zij een bijdrage aan de productiviteit kunnen leveren en hun individuele KPI’s worden wekelijks in het team per afdeling besproken.

10. Wekelijks MT-overleg

Het MT houdt wekelijks overleg om de (financiële) voortgang van de organisatie te bespreken. Ook de KPI’s per afdeling worden besproken en de deadlines en doelstellingen van dat moment. De kernideologie, marktpositie en prestaties zijn terugkerend onderdeel van gesprek.

Geoliede organisatie vanuit de Rockefeller habits

Bovenstaande gewoonten zijn onderdelen die volgens Harnish belangrijk zijn voor een goed geoliede organisatie. Dat wat goed gaat moet versterkt worden.

Mocht er een Rockefeller Habit missen of verzwakt aanwezig zijn, dan moet hier alle aandacht naartoe. De oorzaak moet worden geëlimineerd en alle zeilen moeten worden bijgezet om deze gewoonte te versterken.

Om de Rockefeller Habit Checklist goed en uitvoerig toe te passen, kan er gebruik worden gemaakt van het volgend stappenplan:

Rockefeller habits stappenplan - ToolsHero

Figuur 1 – het Rockefeller habits stappenplan

Stap 1 van de Rockefeller Habits checklist: Focus op medewerkers en strategie

Dit onderdeel wordt ook wel met ‘people, strategy, execution & cash’ aangeduid; een andere benaming voor de Rockefeller Habits. Voor een goed lopende organisatie is visie en leiderschap nodig. Alleen zo gaat de productiviteit omhoog en kan er winst worden gemaakt.

Het betekent ook dat er impopulaire maatregelen worden genomen en dat er soms een andere koers moet worden gevaren. Zitten de juiste medewerkers wel op de juiste plekken? Is het wel de oplossing om de focus op een specifieke doelgroep te richten? Moet de organisatie nog langer doorgaan met het produceren van de goederen, die al vele jaren de core business zijn?

Dergelijke kritische vragen zorgen ervoor dat het MT scherp blijft en zich afvraagt hoeveel tijd het kost om investeringen terug te verdienen.

Stap 2 van de Rockefeller Habits checklist: Stel een vragenlijst op

Dit is het moment dat de Rockefeller Habit Checklist in beeld komt. Het is een vragenlijst, die gebaseerd is op de 10 gewoonten, andere thema’s en mogelijke knelpunten. Er kan bijvoorbeeld worden gevraagd, wat de organisatie zou kunnen verbeteren, wat de organisatie vooral moet blijven doen en waar de organisatie definitief mee zou moeten stoppen.

Het MT ontvangt op die manier belangrijke informatie met verbeterpunten. Al deze punten kunnen vervolgens worden omgezet in thema’s, waarmee medewerkers zelf mee aan de slag gaan.

Zij kunnen de knelpunten benoemen en opstellen, die zij binnen een bepaalde termijn willen oplossen of verbeteren. Deze knelpunten worden ‘rocks’ genoemd. Juist de input van medewerkers is een krachtig middel om tot verbetering te komen.

Stap 3 van de Rockefeller Habits checklist: Werk samen

Het actief betrekken van medewerkers in de tweede stap, want daar mee wordt meer draagvlak gecreëerd.

Betrokken medewerkers zijn in staat om goed samen te werken en gezamenlijk naar oplossingen voor problemen te zoeken. In een organisatie die groeit, is het belangrijk dat medewerkers mee groeien en niet het idee hebben dat zij ergens ‘achteraan’ lopen.

Dit stappenplan sluit naadloos aan op de drie eerdergenoemde basisonderdelen Prioriteit, Informatie en Ritme. De Rockefeller Habits Checklist is een handig hulpmiddel om alle medewerkers te betrekken bij de organisatie en de koers die wordt ingezet.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Zou jij de Rockefeller habits kunnen inzetten / gebruiken om je bedrijf of organisatie te laten groeien? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Heb je tips of trucs die je over de inzet van de Rockefeller habits wilt delen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie over de Rockefeller habits

  1. Chernow, R. (2007). Titan: The Life of John D. Rockefeller. Sr. Vintage.
  2. Harnish, V. (2014). Scaling Up: How a Few Companies Make It… and Why the Rest Don’t (Rockefeller Habits 2.0). Gazelles Inc.
  3. Harnish, V. (2002). Mastering the Rockefeller habits: What you must do to increase the value of your growing firm. Gazelles Incorporated.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2018). Rockefeller habits (Harnish). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/rockefeller-habits/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 10/10/2018 | Laatste update: 10/06/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/rockefeller-habits/”>Toolshero: Rockefeller habits (Harnish)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie