Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) - Toolshero

Quantitative Strategic Planning Matrix: in dit artikel wordt de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor strategisch management.

Wat is de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)?

De Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) is een strategische managementbenadering voor het management op het hoogste niveau. De methode wordt daarnaast gebruikt voor het formuleren van de marketingstrategie.

Een QSPM wordt voornamelijk gebruikt bij het evalueren van verschillende strategische opties en bij het bepalen van de meest aantrekkelijke van de strategieën die voorhanden zijn. De methode laat de gebruiker zien welke van de geselecteerde opties het best haalbaar is en geeft deze prioriteit over andere opties.

Gratis e-book bij Toolshero

Inherent aan het uitvoeren van een dergelijke analyse is het uitvoeren van een analyse op de interne en externe omgeving van een bedrijf (zoals een SWOT analyse). Daarnaast worden er verschillende onderzoeken uitgevoerd, worden voor- en nadelen zorgvuldig geëvalueerd en wordt er beslist over bepaalde handelswijzen.

Planningsproces

Het proces van het uitvoeren van een QSPM bestaat uit de drie fasen die gebruikt worden voor het formuleren van strategieën:

  1. Definiëren strategische factoren
  2. Strategische analyse (SWOT) waarin voor- en nadelen van elke optie worden gemeten
  3. Besluitvorming<

Elementen in de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

De linker kolom van de kwantitatieve strategische planningsmatrix bestaat uit de belangrijkste externe en interne factoren. Deze worden vastgesteld in fase 1 van het formuleringsproces. De input voor deze kolom kan verkregen worden uit de EFE/IFE-matrix.

De bovenste rij van de matrix omvat de haalbare alternatieve strategieën. Deze worden vastgesteld in fase 2 van het proces. Deze zijn afgeleid uit bijvoorbeeld de Confrontatiematrix, BCG Matrix of SPACE Matrix.

Interpretatie van de matrix

De QSPM bepaalt de relatieve aantrekkelijkheid van verschillende opties op basis van de mate waarin interne en externe kritische succesfactoren worden gebruikt of verbeterd. Deze relatieve aantrekkelijkheid wordt bepaald door de cumulatieve impact van elke kritische succesfactor te bepalen.

Een voorbeeld. Het management van organisatie X heeft de ambitie om het bedrijf sterk te laten groeien. Daarvoor overwegen zij 3 opties: uitbreiden door concurrenten op te kopen, verkoopcijfers verbeteren door markt- en productontwikkeling, of diversificatie.

Deze alternatieven opties zijn compleet verschillend en de QSPM helpt de aantrekkelijkheid van deze sets te bepalen. Open de template om bekend te raken met de matrix.

Stappenplan voor het uitvoeren van de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

Hieronder worden de zes stappen toegelicht die doorlopen moeten worden om een QSPM te ontwikkelen.

1. Opsomming

De eerste stap omvat het maken van een lijst met daarin alle externe kansen en bedreigingen van een organisatie. Deze worden in de meest linkse kolom gepositioneerd. Voeg daarna alle interne krachten en zwaktes toe aan dezelfde kolom. De informatie die hier wordt vermeld dient direct uit de EFE / IFE Matrix te komen.

Minimaal 10 externe factoren en 10 interne factoren moeten worden meegenomen in de QSPM Matrix.

2. Gewogen score

Wijs een gewicht toe aan elk van de belangrijke interne en externe factoren. Het gewicht van elk aspect dient hetzelfde te zijn als die gebruikt worden in de EFE-IFE Matrix. Het gewicht van elk aspect wordt opgenomen in de kolom direct rechts van de eerste linkse kolom.

3. Identificeer alternatieve opties

De derde stap omvat het onderzoeken van de alternatieve strategieën die een organisatie zou moeten overwegen. Deze strategieën worden opgenomen in de bovenste rij van de QSPM. Groepeer de opties op een duidelijke manier.

4. Bepaal aantrekkelijkheidsscores (AS)

In de vierde stap moeten de aantrekkelijkheidsscores worden gedefinieerd als numerieke waarden. Aantrekkelijkheidsscores worden bepaald door elke factor een voor een te onderzoeken. Telkens wordt dezelfde vraag gesteld: beïnvloedt deze factor de keuze voor welke strategie gekozen gaat worden?

Aantrekkelijkheidsscores worden toegevoegd om de relatieve aantrekkelijkheid van een strategie ten opzichte van een andere strategie aan te geven.

De verschillende waardes die gebruikt worden zijn:
0. Niet relevant
1. Niet aantrekkelijk
2. Enigszins aantrekkelijk
3. Redelijk aantrekkelijk
4. Zeer aantrekkelijk

Als de factor geen impact of effect heeft op de keuze die wordt gemaakt, geef dan geen score aan het element.
Bereken vervolgens de totale aantrekkelijkheidsscores (TAS). In de template staat deze helemaal onderaan.
De totale scores geven de relatieve aantrekkelijkheid aan van elke optie. Hoe hoger de TAS, hoe aantrekkelijker het alternatief is.

Ontwikkel de QSPM in teamverband

Het ontwikkelen van de Quantitative Strategic Planning Matrix vereist het nemen van een aantal subjectieve beslissingen en inschattingen. Het is daarom raadzaam om dit samen met andere experts te doen. Dit vergroot de kans dat de genomen beslissingen uiteindelijk het beste zijn voor de organisatie.

Het feit dat subjectiviteit onderdeel is van het proces vormt ook de belangrijkste speerpunt van critici van deze techniek. Voortdurende discussie en mogelijke conflicten kunnen de reden zijn dat er verschillen ontstaan in de interpretatie van de gegevens.

De beoordeling van aantrekkelijkheidsscores vereist intuïtieve beslissingen, ook al zijn ze gebaseerd op objectieve informatie die loskomt bij de EFE-IFE Matrix analyse.

Samenvatting QSPM

De Quantitatieve Strategic Planning Matrix is een effectieve methode voor het onderzoeken en kiezen van verschillende strategische opties. De methode wordt doorgaans toegepast door het hogere management van een bedrijf, bijvoorbeeld in het marketingteam.

QSPM kan niet worden uitgevoerd zonder dat daarbij een SWOT analyse en EFE-IFE Matrix worden gebruikt. De uitkomsten van respectievelijk deze analyses dienen als input voor de QSPM.

In de linkse kolom van de matrix worden de belangrijkste interne en externe factoren opgenomen die iets zeggen over de aantrekkelijkheid van de verschillende alternatieven. Deze alternatieven staan in de bovenste rij vermeld.
Aan deze factoren wordt een gewogen score toegekend. Hoe hoger de gewogen score, hoe belangrijker deze factor.

Mede dankzij de subjectieve inschatting van de aantrekkelijkheidsscore voor de alternatieven, is het raadzaam om de techniek in groepsverband toe te passen. Hierdoor wordt de kans groter dat de genomen beslissingen uiteindelijk in het voordeel van de organisatie zijn.

Quantitative Strategic Planning Matrix template

Nu je de theorie over Quantitative Strategic Planning Matrix hebt gelezen kun je jouw kennis in praktijk toepassen. Ga aan de slag met deze template.

Download het Quantitative Strategic Planning Matrix template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)? Zijn er andere methoden en technieken die volgens jou gebruikt kunnen worden in combinatie met de QSPM? Wanneer heb jij verschillende alternatieven tegen elkaar moeten opwegen? Gebruikte jij toen deze methode? Heb je tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. David, M. E., David, F. R., & David, F. R. (2017). The quantitative strategic planning matrix: a new marketing tool. Journal of strategic Marketing, 25(4), 342-352.
  2. David, M. E., David, F. R., & David, F. R. (2009). The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) applied to a retail computer store. The Coastal Business Journal, 8(1), 42-52.
  3. David, F. R. (1986). The strategic planning matrix—a quantitative approach. Long Range Planning, 19(5), 102-107.
  4. Garthinda, D., & Aldianto, L. (2012). Business strategy recommendation for warung lepak restaurant using quantitative strategic planning matrix (QSPM). Indonesian Journal of Business Administration, 1(3), 66289.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/quantitative-strategic-planning-matrix/

Published on: 23/03/2022 | Last update: 23/03/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/quantitative-strategic-planning-matrix/”>Toolshero: Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie