× Close
Home » Strategie (Page 8)

Strategie

Wat is strategie?

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie?

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

CAGE Distance Framework

januari 11th, 2022

Het CAGE Distance Framework is een tool die gebruikt kan worden om belangrijke verschillen bloot te leggen tussen verschillende landen waar bedrijven rekening mee dienen te houden in het bepalen van de strategie.

Bedrijfstransformatie

januari 11th, 2022

Bedrijfstransformatie is direct gelinkt aan verandermanagement, en gaat over het veranderen van aspecten als processen, mensen en technologieën.

Business Motivation Model (BMM)

januari 11th, 2022

Met het Business Motivation Model (BMM) heeft een organisatie de mogelijkheid om een businessplan te ontwikkelen op een georganiseerde manier, waarbij rekening wordt gehouden met alle facetten van bedrijfsstrategie.

Business IT alignment

januari 11th, 2022

Bij Business IT alignment gaat het om effectief inzetten en gebruiken van informatietechnologie (IT) om zo de gewenste situatie van een organisatie te bereiken.

Bowman Strategy Clock

januari 11th, 2022

Bowman Strategy Clock, ook bekend als de strategische klok is een marketingmodel, waarmee een bedrijf z’n concurrentiepositie kan analyseren.

Ashridge model

januari 11th, 2022

Het Ashridge model is een raamwerk en hulpmiddel voor het opstellen van een missieverklaring. Het omvat vier perspectieven voor missieverklaringen, namelijk strategie, waarden, gedragsnormen en doelen.

ADL matrix

januari 11th, 2022

Leer hoe je de ADL Matrix, een strategische conditie matrix, kan gebruiken om inzicht te krijgen in de concurrentieposities van organisaties.

Acquisition integration approach model

januari 11th, 2022

Het acquisition integration approach model (AIA model) of wel het acquisitie en integratiebenaderingsmodel biedt een leidraad en inzicht in fusies en overnames voor het kiezen van de beste integratie aanpak.

Revenue Model Framework

november 15th, 2021

Het Revenue Model Framework beschrijft de 5 dimensies van een verdienmodel. Elke dimensie is geformuleerd als een vraag rond betaling, met daarbij 3 veelvoorkomende voorbeelden van alternatieven voor de standaardoptie.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X