× Close
Home » Strategie (Pagina 7)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

Porter’s Generic Strategies

januari 14th, 2022

Porter’s Generic Strategies: in dit artikel worden Michael Porter’s Generic Strategies praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool en management model.

Wat is zijn Porter’s Generic Strategies?

Porter’s Generic Strategies, ofwel algemene strategieën, …

Porter Diamant Model

januari 13th, 2022

Poter Diamant Model: in dit artikel wordt het Porter Diamant Model van Michael Porter praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige concurrentievoordeel analyse. In dit artikel kun je tevens een Porter Diamond Model template downloaden …

PMESII-PT

januari 13th, 2022

PMESII-PT: in dit artikel wordt PMESII-PT praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategietool.

Wat is PMESII-PT?

PMESII-PT / PMESIIPT is een acroniem, ontwikkeld in de militaire wereld van de United States, dat …

Organisatorische netwerkanalyse (ONA)

januari 13th, 2022

Organisatorische netwerkanalyse: in dit artikel wordt een organisatorische netwerkanalyse (ONA) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige communicatie organisatie ontwikkeling tool.

Wat is een organisatorische netwerkanalyse (ONA)?

Een organisatorische netwerkanalyse (ONA) is een gestructureerde …

Moderne portefeuilletheorie

januari 13th, 2022

Moderne portefeuilletheorie: in dit artikel wordt de moderne portefeuilletheorie praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is de moderne portefeuilletheorie?

De moderne portefeuilletheorie, ook bekend als de Modern Portfolio Theory (MPT), is …

McKinsey growth pyramid

januari 13th, 2022

McKinsey growth pyramid: in dit artikel worden McKinsey growth pyramid praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie methodiek.

Wat is de McKinsey growth pyramid?

Het Amerikaanse organisatieadviesbureau McKinsey heeft door de jaren heen …

Inkoopportfolio model (Olsen & Ellram)

januari 13th, 2022

Inkoopportfolio model: in dit artikel wordt het inkoopportfolio model van Olsen en Ellram praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van deze krachtige inkoop managementtool.

Wat is het inkoopportfolio model van Olsen en Ellram?

De academici Rasmus

Egelprincipe van Jim Collins

januari 13th, 2022

Egelprincipe: in dit artikel wordt het Egelprincipe, ook bekend als het Hedgehog Concept van Jim Collins praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is het Egelprincipe?

Het Egelprincipe van de Amerikaanse …

Heckscher Ohlin model

januari 12th, 2022

Heckscher Ohlin model: in dit artikel wordt het Heckscher Ohlin model van Eli Heckscher en Bertil Ohlin praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat is het Heckscher Ohlin model?

De Zweedse economen …

Vliegwielmodel van Jim Collins

januari 12th, 2022

Vliegwielmodel: dit artikel beschrijft op praktische wijze het vliegwielmodel, gecreëerd door Jim Collins. Na het lezen begrijp je de basisprincipes van dit krachtige strategietool.

Wat is het vliegwielmodel?

Een vliegwiel is een mechanisch apparaat dat is ontworpen …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)