× Close
Home » Strategie (Page 7)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation

januari 11th, 2022

10Cs of Supplier Evaluation: in dit artikel wordt het Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over Carters 10 Cs van leveranciersevaluatie methode.

Wat zijn de Carter’s 10 Cs

CAGE Distance Framework

januari 11th, 2022

CAGE Distance Framework: in dit artikel wordt het CAGE Distance Framework, ook bekend als simpelweg het CAGE Framework praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie methode.

Wat is het CAGE Distance Framework?

Business Motivation Model (BMM)

januari 11th, 2022

Business Motivation Model: in dit artikel wordt het Business Motivation Model (BMM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie methode.

Wat zijn het Business Motivation Model (BMM)?

In 2000 publiceerde de Amerikaanse Business Rules …

Business IT alignment

januari 11th, 2022

Business IT alignment: in dit artikel wordt het begrip Business IT alignment praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit krachtige strategische concept.

Harmonie tussen Business en IT

Bij Business IT alignment gaat het om effectief inzetten …

Business Intelligence Model (BIM)

januari 11th, 2022

Business Intelligence Model: in dit artikel wordt het Business Intelligence Model (BIM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is het Business Intelligence Model (BIM)

Het Business Intelligence Model (BIM) is een …

Ashridge model

januari 11th, 2022

Ashridge model: in dit artikel wordt het Ashridge model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategietool.

Wat is het Ashridge model?

Het Ashridge model is een raamwerk en hulpmiddel voor het opstellen …

ADL matrix

januari 11th, 2022

ADL matrix: in dit artikel wordt de ADL matrix van Arthur D. Little praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Inleiding

Om meer inzicht te krijgen in de concurrentieposities van organisaties, heeft …

Revenue Model Framework

november 15th, 2021

Revenue Model Framework: Op welke nieuwe manieren kan mijn organisatie inkomsten genereren?
Alle organisaties hebben geld nodig om te kunnen functioneren. Ze moeten dus manieren hebben om voldoende inkomsten te genereren. Het verdienmodel van een organisatie is de wijze waarop …

Digital Platform Map

augustus 24th, 2021

Wat zijn digitale platforms en kunnen die in mijn bedrijfstak opduiken?

Belangrijke definities

Een platform is een systeem dat ‘many-to-many’ interacties (M2M) mogelijk maakt. Een voorbeeld in de fysieke wereld is een markt, waar meerdere verkopers in contact komen met …

Virtual Value Chain model

oktober 14th, 2014

In dit artikel wordt het Virtual Value Chain model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Wat is het Virtual Value Chain model?

Elke organisatie heeft tegenwoordig te maken met digitale informatievoorziening …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress