× Close
Home » Strategie (Pagina 6)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

Theory Of Constraints van Eliyahu Goldratt: de uitleg

februari 5th, 2023

Theory of Constraints: in dit artikel wordt het concept Theory Of Constraints (TOC) van Eliyahu Goldratt praktisch uitgelegd. Er wordt behandeld wat de TOC is, hoe het stappenplan eruitziet, wat interne en externe beperkingen zijn en hoe de TOC-methode het …

DIMEFIL model

november 24th, 2022

DIMEFIL model: in dit artikel wordt het DIMEFIL model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor probleemoplossing en strategie.

Wat is het DIMEFIL model?

Het DIMEFIL model is een kader voor het beschrijven …

Corporate Governance: de uitleg

oktober 31st, 2022

Corporate Governance: in dit artikel wordt Corporate Governance praktisch uitgelegd. Het bespreekt de betekenis van corporate governance, welke belanghebbenden erbij betrokken zijn, hoe het er in de praktijk kan uitzien (bij Enron) en wat er van bestuursleden verwacht wordt. Tot …

Business Model Wheel

september 14th, 2022

Business Model Wheel: in dit artikel wordt het business model wheel praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is business model wheel?

Business model wheel is een praktische tool voor het analyseren van …

CSR piramide (Carroll)

april 20th, 2022

CSR piramide: in dit artikel wordt de CSR piramide van Carroll praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

CSR piramide van Carroll uitgelegd

De CSR piramide van Carroll is een raamwerk dat uitlegt …

Organisatorische Levenscyclus (Adizes)

maart 30th, 2022

Organisatorische Levenscyclus: in dit artikel vind je een praktische uitleg van de theorie van de Organisatorische Levenscyclus (Organizational Life Cycle) van Ichak Adizes. Na het lezen ervan, ken je de basisconcepten van deze krachtige tool.

De Organisatorische Levenscyclus-theorie van Ichak …

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

maart 23rd, 2022

Quantitative Strategic Planning Matrix: in dit artikel wordt de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige tool voor strategisch management.

Wat is de Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)?

De Quantitative …

Waardeposities (Treacy & Wiersema)

januari 18th, 2022

Waardeposities: in dit artikel worden de waardeposities van Michael Treacy/strongen Fred Wiersema praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige concurrentievoordeel strategie.

Wat zijn waardeposities?

Met waardeposities (value disciplines) gaan Michael Treacy en Fred Wiersema …

Strategische Business Unit (SBU)

januari 14th, 2022

Strategische Business Unit: in dit artikel wordt de Strategische Business Unit (SBU) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategie tool.

Wat is een Strategische Business Unit (SBU)

Een Strategische Business of SBU is een …

SPACE analyse

januari 14th, 2022

SPACE analyse: in dit artikel wordt het SPACE analyse praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige strategie tool.

Wat is de SPACE analyse?

Met een SPACE analyse wordt het voor het hoger management gemakkelijker …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)