× Close
Home » Strategie (Pagina 5)

Strategie

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Wat is strategie? De betekenis

Strategie is een plan van aanpak om korte, middellange en lange termijn doelen te bereiken. In het bedrijfsleven bestaan over het algemeen drie types strategieën. De corporate strategie bepaalt de strategische doelen van het algehele bedrijf. Het tweede type strategie, de bedrijfsstrategie, stelt de strategische doelen voor een bedrijfseenheid vast. De functionele strategieën gaan over de strategische doelen om de bedrijfsdoelen te bereiken, en om het functionele gebied zelf te blijven ontwikkelen.

Doelen zijn belangrijk voor organisaties om de toekomstige richting van een bedrijf te bepalen. Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Het nut van een effectieve strategie stopt niet bij het voorzien van richting voor management en medewerkers. Naast de functie van North Star, vervult de strategie ook een belangrijke rol in het besluitvormingsproces. Voor organisaties die voldoende inzicht hebben in hun sterke en zwakke punten, helpt de strategie de managers bij het beslissen waar inspanningen en middelen het beste kunnen worden besteed.

Hedendaagse moderne bedrijven en markten handelen volgens een planning vanuit dynamische strategieën. Bedrijven en organisaties moeten een strategie hebben om te overleven en moeten nieuwe producten en klanten tot zich weten te binden om hun marktpositie te behouden of te versterken.

Ter ondersteuning van dit proces bestaan verschillende hulpmiddelen. Zo wordt het CAGE Distance Framework ingezet om belangrijke verschillen tussen landen te identificeren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het ontwikkelen van de strategie. Het McKinsey Three Horizons of Growth-model helpt bedrijven om een kloof te voorkomen tussen wat een bedrijf wil bereiken in de toekomst en waar het nu staat in relatie tot de strategie.

Een strategie bepaalt de koers van het bedrijf. Er zijn vele theorieën en methodes die zich oriënteren op de beste strategie. Het gaat altijd over het best passende optie en welke toewijding er nodig is om succesvol te zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de 5 P’s van Strategie van Henry Mintzberg. Het 3C model van Kenichi Ohmae richt zich op de drie sleutelfactoren voor succes die in balans moeten zijn in de vorm van een strategische driehoek.

Een strategie wordt doorgaans vertaald in een strategisch plan. Het strategisch plan bestaat uit vijf elementen, te weten visie-missie, doelstellingen, kernwaarden, KPI’s (Key Performance Indicators) en beleid & verantwoordelijkheid. De visie en missie brengen een organisatie op een lijn. Mensen in de organisatie kunnen op die manier hun krachten bundelen waarmee de efficiëntie toeneemt. De kernwaarden van een bedrijf weerspiegelen waar het goed in is en waar het trots op is. Een plan is niks zonder goed gedefinieerde doelstellingen, het vierde onderdeel van een strategisch plan. Om de voortgang richting de doelstellingen te monitoren worden geschikte KPI’s geselecteerd.

Er zijn vele wetenschappelijke en praktische studies uitgevoerd over dit onderwerp door Michael Porter, C. K. Prahalad, Gary Hamel en nog vele anderen, vanuit een lerend en ontwikkelend standpunt. Met name Michael Porter is bekend worden met zijn visie op strategie. Volgens hem is een strategie gericht op kostenleiderschap, differentiatie en focus. Deze strategieën staan bekend als de drie generieke strategieën van Porter. De strategieën van Porter beschrijven in feite de wisselwerking van strategieën tussen kostenminimalisatie, productdifferentiatiestrategieën en marktfocus.

Strategie modellen, theorieën & tips

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden? Wat zijn hun succesverhalen en praktische tips wanneer je deze toepast? Deze artikelen gaan over alle krachtige theorieën en methoden voor besluitvorming die jou helpen je doel te bereiken of het leren te begrijpen wat de aspecten zijn.

Allocatie van middelen: de uitleg

juni 6th, 2023

Allocatie van middelen: in dit artikel wordt allocatie van middelen ofwel brontoewijzing praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is allocatie van middelen?

Allocatie van middelen is het proces waarbij een bedrijf …

VRIO model: de uitleg en template

mei 25th, 2023

VRIO model: in dit artikel wordt het VRIO model praktisch uitgelegd. Uitgelicht zijn: wat het VRIO model is, een evaluatie van de dimensies en een uitleg over hoe deze analyse moet worden uitgevoerd, samen met een voorbeeld. Na het lezen …

Innovatief denken: de uitleg en betekenis

mei 23rd, 2023

Innovatief denken: in dit artikel wordt innovatief denken van David Weiss en Claude Legrand praktisch uitgelegd. Dit artikel belicht naast de achtergrond, de definitie en het innovatieproces in vier stappen ook het belang van herhaling en toepassing. Na het lezen …

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

mei 23rd, 2023

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: in dit artikel wordt het begrip Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondernemen uitgelegd. Je krijgt een goed beeld over deze vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale en maatschappelijke kant, binnen de ecologische …

Speltheorie: de uitleg plus een voorbeeld

april 11th, 2023

Speltheorie: in dit artikel wordt het concept van de speltheorie, ook bekend als Game Theory praktisch uitgelegd. Naast de uitleg wat het is, behandelt dit artikel ook de Speltheorie economie, het rationeel handelen, de hoofdtakken, de opbrengstenmatrix en een …

Scenario planning: de uitleg plus voorbeeld

april 6th, 2023

Scenario planning: in dit artikel wordt scenario planning ook wel strategische forecasting praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de oorzaken, dat deze managementaanpak structureel is, de toegevoegde waarde, de basisstappen en een voorbeeld van scenarioplanning. …

Functionele strategie: de uitleg

maart 30th, 2023

Functionele strategie: in dit artikel wordt de functionele strategie praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige strategietool.

Wat is een functionele strategie?

In het bedrijfsleven worden de plannen voor de toekomst gedefinieerd met doelen

Business requirements opstellen: de uitleg

februari 17th, 2023

Business requirements: in dit artikel wordt het onderwerp business requirements praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van dit concept, gevolgd door een praktische uitleg, bruikbare voorbeelden en een downloadbaar Business Requirement Document (BRD) template om zelf aan …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)