Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation

Carters 10 Cs of supplier evaluation - toolshero

10Cs of Supplier Evaluation: in dit artikel wordt het Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation model praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je een beter inzicht krijgen over Carters 10 Cs van leveranciersevaluatie methode.

Wat zijn de Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation?

Carters 10 Cs van leveranciersevaluatie is genoemd naar Ray Carter, directeur van DPSS Consultants. Hij had oorspronkelijk de 7 C’s van effectieve leveranciersevaluatie beschreven in een artikel uit 1995 in ‘Purchasing and Supply Management‘. Inmiddels is het uitgebreid tot 10, ze bieden een duidelijke focus voor iedereen die betrokken is bij het selecteren of evalueren van leveranciers.

Het is belangrijk om de behoeften van een organisatie te schetsen, nog belangrijker is het begrijpen hoe leveranciers deze kunnen ontmoeten om zo de juiste leverancier te identificeren. Door de website te bezoeken, vragenlijsten en interviews analyseren kan de evaluatie plaatsvinden. Daarnaast kan de beoordeling gaan door de kwaliteitsnormen, financiële stabiliteit, organisatiestructuur enz.

Gratis e-book bij Toolshero

Het model bestaat uit 10 kerncriteria, die er gezamenlijk voor zorgen dat de meest optimale en laagrisico-beslissing wordt genomen.
Carter's 10 Cs of Supplier Evaluation - toolshero

Waarom Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation?

Om opgenomen te worden in de goedgekeurde leverancierslijst (approved supplier list), wordt er goed gekeken naar de bestaande en potentiële leveranciers.

Zij concurreren namelijk op verschillende manieren van elkaar en daarom helpt het bij het verbeteren van de prestaties van de bestaande leveranciers. Dit zorgt ervoor dat u de juiste lijst met leveranciers op uw goedgekeurde lijst hebt staan.

Onderzoek wijst uit dat de meeste leveranciersproblemen veroorzaakt worden in het ontbreken van een uitgebreid leveranciers- en aannemersselectie- en evaluatieproces.

Daarnaast is het ook bekend dat ineffectieve werkomgevingen en slecht beheer van cursussen na toekenning ook kunnen bijdragen aan suboptimale resultaten.

Belang van leveranciersevaluatie in het bedrijfsleven

De leveranciersevaluatie verhoogt de zichtbaarheid van de prestaties

Wanneer bedrijven de feiten over hun leveranciers niet kennen, is het leveranciersbeheer meestal gebaseerd op gissingen. Het evalueren van leveranciers helpt om de prestaties te verbeteren en de doelen van de organisatie te bereiken, waardoor de zichtbaarheid van de prestaties wordt verhoogd.

Risico verkleinen

Inzicht in de prestaties van leveranciers en bedrijfspraktijken helpt om bedrijfsrisico’s te verminderen. Die risico’s kunnen financieel of operationeel zijn.

Klant- en leverancierspraktijken afstemmen

De leverancier moet zijn bedrijf in overeenstemming met zijn klanten runnen, zij kunnen dezelfde bedrijfsethiek delen en een vergelijkbare standaardkwaliteit verwachten, evenals continu inzetbare verbetering tonen.

Aan de slag met Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation?

Met behulp van de volgende 10C’s evalueer en selecteer je de leveranciers:

1. Competentie

Beschikt de leverancier over de vaardigheden om de materialen te leveren die je nodig hebt? Eerst kijk je hoe competent de leverancier is, door een grondige beoordeling te maken van de leverancier. Vervolgens zet je die af tegen je behoeften. Kijk ook naar wat andere klanten denken. Wat vinden zij van de samenwerking met de leverancier?

2. Capaciteit

Heeft de leverancier voldoende capaciteit (uitrusting, personeel en materialen) om aan de vereisten van het bedrijf te voldoen. Kan de leverancier zijn capaciteit aanpassen aan de behoeften? Het is volgens de 10 Cs of Supplier Evaluation belangrijk dat de leverancier voldoende capaciteit heeft om aan de vereisten van het bedrijf te voldoen. Daarmee wordt bedoeld, hoe snel is de leverancier in staat om hierop te reageren en op andere markt- en aanbodfluctuaties?

3. Verbintenis

Kwaliteit is een belangrijke vereiste voor elk bedrijf – heeft de leverancier de verplichting om geschikte kwaliteitsprestaties te behouden? Zet de leverancier zich in voor hoge kwaliteitsnormen? Voorbeelden zijn kwaliteitsinitiatieven binnen de organisatie, zoals ISO 9001 en Six Sigma.

4. Controle

Heeft de leverancier controle over zijn beleid en procedures? Kan het ervoor zorgen dat de prestaties consistent zijn? Vraag hoeveel controle deze leverancier heeft over zijn beleid, processen, procedures en toeleveringsketen.

5. Cash

Heeft de leverancier voldoende financiële draagkracht? De leverancier moet een goede financiële gezondheid hebben. Aangezien cash-positieve bedrijven zich bevinden in een veel betere positie om schommelingen binnen de economie te doorstaan.

6. Kosten

Wat zijn de kosten van producten van de leverancier? Hoe verhouden de kosten van het product dat deze leverancier levert zich tot de andere bedrijven die je overweegt?

7. Consistentie

Levert de leverancier keer op keer een consistent product? De leverancier moet volgens de 10 Cs of Supplier Evaluation over process of procedures beschikken om de consistentie te waarborgen. Vraag om een testproduct.

8. Cultuur

Deelt de leverancier dezelfde culturele waarden als de organisatie? Is het belangrijk dat de leverancier dezelfde waarden en attitudes deelt om spanningen in de toekomstige relatie te voorkomen? Het is voor een goede samenwerking gebruikelijk dat de bedrijven dezelfde waarden aanhouden, daarom is het kijken naar de bedrijfscultuur van de leverancier belangrijk.

9. Schoon

Heeft de leverancier een passend duurzaamheidsbeleid? In hoeverre verdiept de leverancier zich in het naleven van milieuwetgeving. Kijk ook naar hoe de leverancier met mensen omgaat, zowel de eigen werknemers als de mensen eromheen.

10. Communicatie

Welke hulpmiddelen gebruik je om met de leverancier te communiceren? Zijn er vaste communicatiepersonen? Vraag hoe de leverancier van plan is om contact te houden. Komen de voorgestelde communicatiebenaderingen overeen met uw voorkeursmethoden?

Belangrijke begrippen

Leverancier

Een leverancier levert goederen of diensten in ruil voor geld. Een leverancier aan een bedrijf of detailhandel kan een groothandel zijn of een fabrikant. De afnemer van een leverancier wordt ook wel de klant genoemd.

Selectie van leveranciers

De fase in het koopproces wanneer de beoogde koper de voorkeursleverancier of leveranciers kiest die geschikt zijn als geschikt.

Vergaderzalen

Een persoonlijke discussie kan helpen bij het verduidelijken van specificaties en bepalen of een leverancier aan de eisen van een complexe aankoop kan voldoen.

Bezoeken op de site

Veel leveranciers zien er goed uit op papier, maar een bezoek aan de website kan helpen bepalen of er inefficiënties zijn.

Derde partij evaluatoren

Bepaalde partijorganisaties worden vaak ingehuurd om leveranciers intensief te evalueren en te controleren.

  • Vereist opgeleid personeel
  • Betreft enquêtes

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat deze leveranciersevaluatiemodel effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Carter, R. J., Kirby, S. K., & Jackson, P. (2014). Practical procurement. Cambridge Academic.
  2. Ho, W., Xu, X., & Dey, P. K. (2010). Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review. European Journal of operational research, 202(1), 16-24.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2019). Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/strategie/carters-10-cs-of-supplier-evaluation/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/strategie/carters-10-cs-of-supplier-evaluation/”>toolshero: Carter’s 10 Cs of Supplier Evaluation</a>

Published on: 20/07/2019 | Last update: 11/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 5

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Article by:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Geef een reactie