RET methode van Albert Ellis

RET methode - Toolshero

RET methode: in dit artikel wordt de RET methode, ontwikkeld door Albert Ellis praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie en doel), belicht dit artikel ook de methode van observatie, interpretatie en evaluatie, irrationele gedachten, het ABC van rationeel emotieve therapie en kritiek. Veel plezier met lezen!

Wat is de RET methode?

Rational Emotive Therapy, oftewel de RET methode, is een methode die gebaseerd is op een vorm van cognitieve gedragstherapie (CBT). In RET staat de relatie tussen denken en emoties centraal. Het laat zien hoe mensen beter om kunnen gaan met stressvolle situaties. Zodra niet-effectieve gedachten geëlimineerd worden, krijgt stress minder ruimte.

Het zijn vaak niet gebeurtenissen zelf die iemand van streek maken, maar de reactie op die gebeurtenissen, dus de manier waarop over gebeurtenissen wordt nagedacht. De RET methode van psycholoog Albert Ellis is gericht op het leren omgaan met deze destructieve gedachten over gebeurtenissen.

Gratis e-book bij Toolshero

De methode is ontworpen zodat iedereen aan de hand van een stappenplan steviger en zelfverzekerder in de schoenen komt te staan.

Ben jij een piekeraar? Overdenk jij veel situaties en beslissingen die je moet nemen? Lig jij vaak wakker als je een belangrijke dag hebt? Dan is dit artikel mogelijk wat voor jou!

Wat is het doel van deze methode?

Het doel van deze methode en van psycholoog Albert Ellis is om mensen weerbaarder te maken tegen stressvolle situaties. Het focust op het omzetten van ineffectieve gedachten en gevoelens naar gedachten en gevoelens die juist wel constructief zijn voor de situatie. Het zorgt ervoor dat je inzicht krijgt in de werking van lichaam en geest.

Zoals aangegeven wordt de oorzaak van stress of onvrede buiten onszelf gezocht, terwijl deze veel vaker in onszelf aanwezig zijn. Invloeden van buitenaf zijn slechts gedeeltelijk de oorzaak van stress en spanning.

De gedachten en mentale houding die we aannemen ten opzichte van deze gebeurtenissen bepalen hoe we ons voelen. Irrationele gedachten die opkomen zijn vaak niet productief en nog minder constructief.

Toch zijn deze gedachten de oorzaak van soms zeer sterke emoties. Deze gedachtepatronen moeten daarom veranderen, zoals ook de doelstelling is in schematherapie.

Waarneming, interpretatie en evaluatie

De drie zaken waartussen onderscheid wordt gemaakt bij het RET model zijn waarneming, interpretatie en evaluatie. Waarneming is het feitelijk waarnemen en beschrijven van een situatie of gebeurtenis.

De interpretatie is de betekenis die gegeven wordt aan deze waarneming. Deze betekenis kan juist of onjuist zijn, of accuraat vs. inaccuraat.

De evaluatie is de waardering die wordt toegekend aan de interpretatie. Deze gedachten kunnen een gebeurtenis een emotionele lading meegeven.

Het evaluatiegedeelte speelt een cruciale rol bij het ontstaan van (heftige) emoties. De evaluatie zorgt er namelijk voor dat gebeurtenissen een emotionele lading krijgen. Deze kunnen leiden tot niet-productief en niet-constructief gedrag.

RET methode: irrationele gedachten

Psycholoog Albert Ellis noemt in zijn onderzoeken veelvoorkomende irrationele gedachten en ideeën op de werkplek. Deze kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgedachten.

  1. Ik moet goed presteren op sociaal gebied, zoals het vinden van liefde of de goedkeuring van anderen om mezelf de moeite waard te vinden.
  2. Anderen moeten mij aardig en goed behandelen, anders zijn zij waardeloze mensen.
  3. Het leven moet comfortabel en aangenaam zijn, anders is het waardeloos.

Verslaafd aan liefde

Mensen die veel behoefte hebben aan liefde en bevestiging zijn bang om afgewezen te worden en vermijden daarom confrontaties en conflicten. Het belangrijkste voor hen is om aardig gevonden te worden. De gedachte die daaraan ten grondslag ligt is: iedereen moet mij aardig vinden, anders ben ik niet te moeite waard.

Het irrationele aan deze gedachte is de eis dat het noodzakelijk is dat anderen jou goed moeten keuren voordat je er toe doet.

Perfectionisme

Perfectionisme gaat over de overdreven eis om onfeilbaar en foutloos te zijn. Een perfectionist vindt het zeer moeilijk om fouten te maken en accepteert dit bijna nooit van zichzelf, maar ook niet van anderen. Daardoor kunnen ze ook moeilijk delegeren. Ze doen liever alles zelf omdat ze denken dat zij de taak het beste kunnen uitvoeren.

De achterliggende gedachte achter de perfectionist is: ik ben een mislukking als ik een fout maak. En: anderen moeten mij eerlijk en aardig behandelen, anders zijn zij waardeloze mensen.

Frustratietolerantie

Mensen met een lage tolerantie voor frustratie eisen dat de wereld rechtvaardig is. De achterliggende gedachte is: het leven moet gemakkelijk en interessant zijn, anders is het een waardeloos bestaan.

Rampdenken

Rampdenken, of doemdenken is een gedachtepatroon waarin iemand van het ene rampzalige scenario in het andere belandt. Een zeer klein en onbelangrijk voorval kan een trigger zijn voor deze persoon om in een negatieve gedachtespiraal te komen. Het einde van de spiraal betekent bijna altijd een persoonlijke ramp voor de persoon.

Regels

Een andere veelgehoorde en irrationele eis is dat de wereld rechtvaardig moet zijn en dat iedereen zich aan de regels moet houden. Mensen die dit vinden veroordelen vaak andere mensen die zich niet aan de regels houden. Het irrationele aan deze gedachte is dat de realiteit niet geaccepteerd wordt.

Het ABC van de RET methode

De Griekse wijsgeer Epictetus zei ooit: “people are not disturbed by things, but by the view they take of them.” Ook volgens Albert Ellis is dit het geval.

In de theorie van het RET model wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. Het ABC model is tevens ontwikkeld door Albert Ellis. De A (activating event) staat voor aanleiding, de B (belief) staat voor de bril waardoor we kijken naar een situatie en de C staat voor consequenties.

De ABC theorie stelt dat A niet de oorzaak kan zijn van C, eerder van B. Het zijn dus niet de gebeurtenissen die ervoor zorgen dat je een bepaald gevoel hebt, maar eerder de manier waarop je deze gebeurtenissen interpreteert.

Overtuigingen kunnen wel veranderd worden, door te oefenen met het opzetten van andere brillen, nieuwe perspectieven. Het beste wordt een perspectief aangenomen dat realistischer is en beter past bij de situatie. Het gevoel (C) dat hierbij past is dan positiever. Zo kunnen gevoelens van ontreddering, schaamte, angst of minderaardigheid minder frequent ervaren worden.
Sommige mensen denken dat het doel van deze methode is om emoties uit te schakelen of te verzwakken. Dat is niet waar.

Emoties die wel horen bij een bepaalde situatie moeten aangemoedigd worden. Het gaat erom dat een reëel beeld wordt gevormd bij de werkelijkheid, met bijpassende emoties. Overdreven sterk aanwezige emoties worden als het ware verzwakt tot ze op een gezond niveau zijn.

Een voorbeeld. Op het moment dat een dierbaar persoon van iemand is overleden, dan is verdriet heel normaal. Dat verdriet kan gepaard gaan met huilen of boosheid. Het is echter niet normaal wanneer iemand dit soort emoties laat zien bij het krijgen van een verkeersboete. Dan is het zaak dat de situatie opnieuw bekeken wordt zodat geconcludeerd kan worden dat de emoties te heftig zijn voor de situatie.

Kritiek op de RET methode

De RET methode wordt door sommige onderzoekers bestempeld als pseudowetenschap omdat het enkele ongefundeerde hypothesen zou volgen.

Ook is er kritiek op de wetenschappelijke onderbouwen van het model. Zo is het de vraag of cognities irrationeel kunnen zijn en wordt beargumenteerd dat elke cognitie functioneel is binnen de context van een persoon.

Deze kritiek heeft geleid tot de ontwikkeling van therapieën zoals aandachtsgerichte cognitieve therapie, ook wel mindfulness genoemd, en acceptatie- en commitmenttherapie. Dit zijn methoden waarbij het doel niet zozeer is om de inhoud van cognities te veranderen, maar om de functie ervan voor de cliënt te veranderen.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de RET methode? Had jij al eerder over Rational Emotive Therapy gehoord? Zie jij overeenkomsten met andere aspecten van cognitieve gedragstherapie? Heb jij deze methode al wel eens toegepast? Of schematherapie? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Ellis, A. (1974). Rational-emotive theory: Albert Ellis.
  2. DiGiuseppe, R., & Bernard, M. E. (1990). The application of rational-emotive theory and therapy to school-aged children. School Psychology Review, 19(3), 268-286.
  3. Walen, S. R., DiGiuseppe, R., & Dryden, W. (1992). A practitioner’s guide to rational-emotive therapy. Oxford University Press.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2022). RET methode (Ellis). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/ret-methode/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 08/08/2022 | Laatste update: 01/05/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/ret-methode/”>Toolshero: RET methode (Ellis)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie