× Close
Home » Psychologie (Pagina 8)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Life Career Rainbow

april 14th, 2022

Life Career Rainbow: in dit artikel wordt de Life Career Rainbow theorie, ontwikkeld door Donald Super praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed.

Wat is de Life Career Rainbow theorie

Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie

april 14th, 2022

Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie: in dit artikel wordt de Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze uitgebreide persoonlijkheidstheorie.

Wat is de Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie?

De Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie is …

Balanstheorie (Heider)

april 14th, 2022

Balanstheorie: in dit artikel wordt de balanstheorie op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisconcepten van dit krachtige model voor interpersoonlijke relaties als een vorm van balans voor effectieve en motiverende communicatie.

Wat is de

Birkman methode

februari 3rd, 2022

Birkman methode: in dit artikel wordt de Birkman methode, ontwikkeld door Roger W. Birkman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijkheidstypen filosofie.

Wat is de Birkman methode?

De Birkman methode is een …

Interventiestijlen van John Heron

oktober 22nd, 2019

In dit artikel worden de interventiestijlen van John Heron praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige psychologie– en coaching tool.

Wat zijn de interventiestijlen van John Heron?

De interventiestijlen van John Heron …

Persoonlijkheidstypen A en B

oktober 2nd, 2018

In dit artikel worden de Persoonlijkheidstypen A en B praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze persoonlijkheidstheorie.

Wat zijn de persoonlijkheidstypen A en B?

Persoonlijkheidstypen A en B zijn twee contrasterende persoonlijkheidstypen uit …

Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)

april 21st, 2018

In dit artikel wordt de zelfdeterminatietheorie of Self Determination Theory, ontwikkeld door Edward L. Deci en Richard Ryan praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed.

Wat is de zelfbeschikkingstheorie

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)