× Close
Home » Psychologie (Pagina 8)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Theorie van Erikson

juli 28th, 2022

Theorie van Erikson: in dit artikel wordt de psychosociale theorie van Erikson praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychosociale ontwikkeling theorie.

Wat is de psychosociale theorie van Erikson?

De psychosociale theorie van Erikson is …

Transactionele stressmodel (Lazarus & Folkman)

april 15th, 2022

Transactionele stressmodel (Lazarus & Folkman): in dit artikel wordt het transactionele stressmodel van Richard Lazarus en Susan Folkman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologietool.

Wat is het transactionele stressmodel?

Het transactionele stressmodel …

Tal Ben-Shahar’s Happiness Model

april 15th, 2022

Happiness Model: in dit artikel wordt het Happiness Model van Tal Ben-Shahar praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologie tool.

Wat is het Tal Ben-Shahar’s Happiness Model?

Het happiness model, ook wel hamburgermodel …

Rubicon model van actiefasen

april 14th, 2022

Rubicon model: in dit artikel wordt het Rubicon model van actiefasen praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige motivatie theorie.

Wat is het Rubicon model van actiefasen?

Het Rubicon model van actiefasen geeft inzicht in …

Osgood’s Congruentietheorie

april 14th, 2022

Osgood’s Congruentietheorie: dit artikel legt Osgood’s Congruentietheorie op een praktische manier uit. De theorie is ontwikkeld door Charles Osgood en Percy Tannebaum. Na het lezen zult u de basis van deze krachtige psychologische theorie van communicatie en overtuigingskracht begrijpen.

Wat

Life Career Rainbow

april 14th, 2022

Life Career Rainbow: in dit artikel wordt de Life Career Rainbow theorie, ontwikkeld door Donald Super praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijk geluk en motivatie gedachtegoed.

Wat is de Life Career Rainbow theorie

Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie

april 14th, 2022

Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie: in dit artikel wordt de Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze uitgebreide persoonlijkheidstheorie.

Wat is de Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie?

De Cattell 16 persoonlijkheidsfactoren theorie is …

Balanstheorie (Heider)

april 14th, 2022

Balanstheorie: in dit artikel wordt de balanstheorie op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basisconcepten van dit krachtige model voor interpersoonlijke relaties als een vorm van balans voor effectieve en motiverende communicatie.

Wat is de

Birkman methode

februari 3rd, 2022

Birkman methode: in dit artikel wordt de Birkman methode, ontwikkeld door Roger W. Birkman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijkheidstypen filosofie.

Wat is de Birkman methode?

De Birkman methode is een …

Interventiestijlen van John Heron

oktober 22nd, 2019

In dit artikel worden de interventiestijlen van John Heron praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige psychologie– en coaching tool.

Wat zijn de interventiestijlen van John Heron?

De interventiestijlen van John Heron …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress