× Close
Home » Psychologie (Page 7)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s binnen de psychologie: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Chunking

april 14th, 2022

Chunking is een methode gerelateerd aan cognitieve psychologie. In het chunking proces worden individuele stukjes van een bepaalde set van informatie opgesplitst en vervolgens gegroepeerd tot een zinvol en logisch geheel.

Balanstheorie (Heider)

april 14th, 2022

De Balanstheorie van Heider is gebaseerd op de balans die er moet zijn in interpersoonlijke relaties, of voor iets specifieks tussen meerdere mensen.

Social defeat (sociale nederlaag)

maart 28th, 2022

Social defeat is een term in de psychologie die de ervaring beschrijft om verslagen te worden door andere mensen. Social defeat kan worden veroorzaakt door pesten, je afgewezen voelen of je een buitenstaander voelen.

Cognitieve leertheorie (Piaget)

maart 26th, 2022

Cognitieve Leertheorie betreft de aard en de ontwikkeling van de menselijke intelligentie. In de verschillende stadia van hun ontwikkeling verwerven mensen geleidelijk kennis.

Birkman methode

februari 3rd, 2022

Bij de Birkman methode gaat het over interesses, de gedragsstijl, wat mensen motiveert, hoe zij zich gedragen in stressvolle situaties en hoe zij effectiever kunnen functioneren.

HEXACO test

februari 4th, 2019

De HEXACO test helpt bij het in kaart brengen van de persoonlijkheid van mensen en is een acroniem voor Honesty-Humility, Emotionality, eXtravesion, Agreeableness, Conscientiousness en Openness to experience.

Persoonlijkheidstypen A en B

oktober 2nd, 2018

In dit artikel worden de Persoonlijkheidstypen A en B praktisch uitgelegd. Na het lezen ervan zal je de basis begrijpen van deze persoonlijkheidstheorie.

Wat zijn de persoonlijkheidstypen A en B?

Persoonlijkheidstypen A en B zijn twee contrasterende persoonlijkheidstypen uit …

© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X