× Close
Home » Psychologie (Pagina 7)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Emotionele Intelligentie: de uitleg

mei 9th, 2023

Emotionele Intelligentie: in dit artikel wordt het concept Emotionele Intelligentie van Daniel Goleman praktisch uitgelegd. Naast de betekenis wat het is, wordt toegelicht wat de meerwaarde is van een test. Ook worden de categorieën en componenten van emotionele intelligentie toegelicht. …

Verwachtingstheorie van Vroom

mei 9th, 2023

Verwachtingstheorie van Vroom: in dit artikel wordt de Verwachtingstheorie van Victor Vroom praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie en achtergrond van deze motivatietheorie, gevolgd door een paragraaf over de drie componenten van Vrooms Verwachtingstheorie. Het volgende deel van …

RET methode van Albert Ellis

mei 1st, 2023

RET methode: in dit artikel wordt de RET methode, ontwikkeld door Albert Ellis praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie en doel), belicht dit artikel ook de methode van observatie, interpretatie en evaluatie, irrationele gedachten, het ABC van rationeel …

McClelland motivatie theorie

april 21st, 2023

McClelland motivatie theorie: in dit artikel wordt de McClelland motivatie theorie van David McClelland praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze motvatie theorie van Mclelland, inclusief het ijsbergmodel. Veel leesplezier!

Wat is de McClelland motivatie theorie

Cliëntgerichte psychotherapie: de uitleg

april 21st, 2023

Cliëntgerichte psychotherapie: in dit artikel wordt de cliëntgerichte psychotherapie praktisch uitgelegd. Naast wat het is, belicht dit artikel ook de redenen en effectiviteit van deze therapie, de voorwaarden en tips. Veel plezier met lezen!

Wat is cliëntgerichte psychotherapie?

Cliëntgerichte psychotherapie, …

Cognitieve gedragstherapie: de uitleg

april 5th, 2023

Cognitieve gedragstherapie: in dit artikel wordt de cognitieve gedragstherapie praktisch uitgelegd. Naast de uitleg, worden de meest 10 voorkomende denkfouten uitgelicht. Afrondend wordt in dit artikel stilgestaan bij de enkele technieken en voordelen. Veel leesplezier!

Wat is cognitieve gedragstherapie? De

Theorie van gepland gedrag (Ajzen)

april 3rd, 2023

Theorie van gepland gedrag: in dit artikel wordt de theorie van gepland gedrag praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologietheorie.

Wat is de theorie van gepland gedrag (Theory of Planned Behavior)?

De theorie van …

Dunning Kruger effect: de uitleg

maart 30th, 2023

Dunning Kruger effect: in dit artikel wordt het Dunning Kruger effect praktisch uitgelegd. Dit artikel beschrijft naast over wat het is, een voorbeeld, kritiek op de theorie en waarom dit fenomeen bestaat. Na het lezen begrijp je de basis van …

Aangeleerde hulpeloosheid theorie (Seligman)

maart 27th, 2023

Aangeleerde hulpeloosheid theorie: in dit artikel wordt de aangeleerde hulpeloosheid theorie van Martin Seligman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologische tool.

Wat is de aangeleerde hulpeloosheidstheorie?

De aangeleerde hulpeloosheidstheorie maakt deel uit van …

ABC model (Ellis)

augustus 29th, 2022

ABC model: in dit artikel wordt het ABC model, ook bekend als de ABC-techniek, van Albert Ellis op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen ervan begrijp je de basisprincipes van deze krachtige tool voor gedrag en reflectie.…

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress