× Close
Home » Psychologie (Pagina 6)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

Social defeat (sociale nederlaag)

juni 12th, 2023

Social Defeat: in de psychologie is Social Defeat (sociale nederlaag) een vorm van stress. Het kan worden veroorzaakt door pesten of andere vormen van misbruik door leeftijdsgenoten, familieleden of leidinggevenden op de werkplek.

Social defeat is net zo schadelijk voor …

Chunking: de uitleg en betekenis

juni 9th, 2023

Chunking: in dit artikel wordt Chunking praktisch uitgelegd. Het artikel behandelt wat chunking is (de betekenis), wat het doel ervan is, waar het vandaan komt, wat de kernelementen zijn, hoe het het geheugen verbetert en hoe je chunking kunt oefenen. …

McGurk effect: de uitleg

juni 5th, 2023

McGurk effect: in dit artikel wordt het McGurk effect praktisch uitgelegd. Het artikel begint met de definitie van het concept, gevolgd door informatie over de oorsprong ervan en een praktisch voorbeeld. Ook lees je over de verschillende factoren die dit …

Daniel Pink motivatietheorie: de uitleg

mei 31st, 2023

In dit artikel wordt de Daniel Pink motivatietheorie van Daniel Pink praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige psychologietheorie.

Wat is de Daniel Pink motivatietheorie?

De Daniel Pink motivatietheorie is een concept uit het …

Nudge theory: de uitleg

mei 15th, 2023

Nudge theory: in dit artikel wordt de Nudge theory praktisch uitgelegd. Na het lezen heb je een beter inzicht in dit gedragspsychologische concept over hoe je beter kunt begrijpen hoe mensen denken, beslissingen nemen en handelen. Dit artikel bevat een …

Emotiewiel van Robert Plutchik

mei 10th, 2023

Emotiewiel van Robert Plutchik: in dit artikel wordt de emotiewiel of wiel van emoties, ontwikkeld door Robert Plutchik praktisch uitgelegd. In dit artikel wordt een basistheorie van het concept, de elementen en dimensies en een gevisualiseerd voorbeeld van het …

Schachter-Singer theorie: de uitleg

mei 10th, 2023

Schachter-Singer theorie: in dit artikel wordt de Schachter-Singer theorie uitgelegd, ontwikkeld door Stanley Schachter en Jerome E. Singer. De theorie wordt ook wel de twee factoren theorie van Schachter genoemd. Het artikel begint met de definitie van deze theorie, gevolgd …

ABA methode: de uitleg en autisme

mei 10th, 2023

ABA methode: in dit artikel wordt ABA methode praktisch uitgelegd. Naast wat het is (definitie), belicht dit artikel ook de theorie als therapie bij het verbeteren van vaardigheden, de achtergrond, de kenmerken, de omgeving als een fundamenteel onderdeel van menselijk …

ERG theorie van Clayton Alderfer

mei 9th, 2023

ERG theorie: in dit artikel wordt ERG theorie van Clayton Alderfer praktisch uitgelegd. Het artikel begint met een algemene definitie van de ERG-theorie, gevolgd door een uitwerking van de drie niveaus van motivatie zoals beschreven door Alderfer. Ook wordt beschreven …

Contact hypothese van Gordon Allport

mei 9th, 2023

Contact hypothese: in dit artikel wordt de Contact Hypothese van Gordon Allport praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze psychologietool.

Wat is de Contact Hypothese?

De Contact Hypothese is een theorie uit de psychologie die …

© Copyright 2013-2024 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish) | SEO bureau: Webprogress