× Close
Home » Psychologie (Page 5)

Psychologie

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Psychologie is de wetenschap die het gedrag en de geest van de mens bestudeert. In het waarneembare gedrag wordt gekeken naar wat mensen doen en hoe ze het doen. Daarnaast worden ook de innerlijke processen bestudeerd: hoe voelen mensen zich, wat denken ze en hoe komen ze tot beslissingen? Letterlijk betekent psychologie ‘de studie van de geest’, afkomstig uit het Oud Grieks, waarin ‘psyche’ staat voor ‘geest’ en ‘logos’ voor ‘leerstelling’.

Door het gedrag van mensen te beschrijven en te begrijpen, wil de psychologie menselijk gedrag ook proberen te voorspellen. Bij algemenere kenmerken op groepsniveau lukt dit makkelijker dan op individueel niveau. De psychologie houdt zich dan ook bezig met het bestuderen en begrijpen van zowel groepen als individuen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar wat mensen gemeenschappelijk hebben en wat hen van elkaar onderscheid, en naar wat problematisch gedrag is.

Er zijn drie hoofdthema’s binnen de psychologie: de neuropsychologie, die over de functie van het brein gaat, de klinische psychologie, die zich bezighoudt met afwijkend gedrag dat als onwenselijk wordt beschouwd door patiënt of omgeving en de arbeids- en organisatiepsychologie, die over het afzonderlijk en gezamenlijk opereren en presteren van mensen in arbeidssituaties gaat. Al met al, is psychologie een belangrijke discipline die ons via verschillende invalshoeken in staat stelt onszelf beter te begrijpen, zowel als individu als in groepsverband.

Wat zijn de meest bekende en gebruikte modellen en methoden in de psychologie? Wat zijn hun succesverhalen en wat zijn praktische tips om ze toe te passen? Deze artikelen gaan over krachtige psychologie tools en methodes die je kunnen helpen bij het bereiken van je doelen en bij het beter leren begrijpen van de verschillende aspecten die bij psychologie horen.

ABC model (Ellis)

augustus 29th, 2022

Het ABC model van Albert Ellis is een veelgebruikte tool voor cognitieve gedragstherapie en helpt het verminderen van pessimistisch denken.

Stress kwetsbaarheidsmodel

augustus 15th, 2022

Het stress kwetsbaarheidsmodel is een theorie uit de psychologie die stoornissen verklaart als een gevolg van een interactie tussen kwetsbaarheid, diathese en stress als gevolg van levenservaringen.

Theorie van Erikson

juli 28th, 2022

De theorie van Erikson is een uitgebreide psychoanalytische theorie die de ontwikkeling van mensen beschrijft in 8 stadia.

Sociale identiteitstheorie

juli 14th, 2022

De sociale identiteitstheorie is ontwikkeld door psychologen Tajfel en Turner en beschrijft de omstandigheden waarin sociale identiteit belangrijker is dan de individuele identiteit.

Situational Judgement Test (SJT)

mei 11th, 2022

De Situational Judgement Test (SJT), of situationele beoordelingstest, is een psychologische test waarbij de persoon in kwestie hypothetische, realistische scenario’s voorgeschoteld krijgt waarop deze persoon de meest geschikte reactie moet geven.
© Copyright 2013-2023 Toolshero | Privacy | Toolshero.com (English) | Toolshero.es (Spanish)

Probeer Toolshero nu gratis

X