Interventiestijlen van John Heron

Interventiestijlen van John Heron - toolshero

In dit artikel worden de interventiestijlen van John Heron praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige psychologie– en coaching tool.

Wat zijn de interventiestijlen van John Heron?

De interventiestijlen van John Heron dienen als een raamwerk voor organisaties om problemen op te lossen met de uitvoering van bepaalde taken op een werkplek. Dat wordt gedaan door middel van interventies. Een interventie in deze context is de tussenkomst van een persoon of procedure om iets te veranderen of voorkomen. Het gaat daarbij om een actieve handeling om een probleem op te lossen. De interventiestijlen bieden de gebruiker een helpende hand in het analyseren van het probleem en het kiezen van de juiste stijl om het probleem te benaderen.

Het model van John Heron bestaat uit twee basisstijlen van interventies. Deze zijn gezaghebbend en faciliterend. Als een interventie autoritair of gezaghebbend is, betekent dit dat de persoon die helpt de ander voorziet van informatie, de ander uitdaagt of een suggestie doet. Is een interventie faciliterend, dan zoekt de persoon die helpt oplossingen of ideeën, en om hem of haar te helpen beslissingen te nemen.

Gratis e-book bij Toolshero

Vanaf 1975, toen de interventiestijlen van John Heron gepubliceerd werd, is de analysetool verschillende keren van waarde geweest, bijvoorbeeld in de psychiatrie en mentale verzorging. Het heeft er voor gezorgd dat in de verpleegkunde een raamwerk is ontwikkeld voor interacties en interventies met cliënten.

Interventiestijlen

In verschillende situaties zijn verschillende vormen van interventie effectief. Zoals gezegd zijn er twee basisstijlen, autoritair en faciliterend. Deze twee basisstijlen zijn verder opgesplitst in zes stijlen. Hieronder wordt elk van interventiestijlen van Heron praktisch uitgelegd.

Interventiestijlen van John Heron - toolshero

Interventiestijl autoritair-voorschrijvend

Van de zes interventiestijlen voor interventies is autoritair-voorschrijvend de meest eenvoudigste en waarschijnlijk de vaakst voorkomende vorm van hulp. Deze vorm van interventie houdt in dat een persoon rechtsreeks benaderd wordt, en verteld wordt wat te doen. Er wordt niet lang om het onderwerp heen gedraaid, of naar alternatieven gezocht, er wordt simpelweg een mededeling gedaan met daarin instructie. Er wordt niet echt op zoek gegaan naar input of ideeën. Het is belangrijk dat de instructie of het advies concreet is. De persoon die geholpen wordt zou direct na de interventie zelf actie ondernemen.

Deze stijl wordt vaak gebruikt wanneer omwille van de tijd een persoon niet kan wachten om een andere persoon taken uit te laten voeren. Een voorbeeld in de praktijk waarin deze stijl gebruikt wordt is bij een nieuwe medewerker die nog geen ervaring heeft. Komt het voor bij een medewerker met veel ervaring dan kenmerkt dat vaak een gebrek aan vertrouwen tussen leidinggevende en medewerker.

Interventiestijl autoritair-informatief

De tweede van de interventiestijlen van John Heron is autoritair-informatief. Met deze stijl worden belangrijke stukjes informatie doorgegeven aan een persoon waarvan de gever weet dat hij deze nodig gaat hebben voor zijn taken. Deze informatie wordt opgebouwd door jarenlange ervaring, en delen van deze kennis is cruciaal om ervoor te zorgen dat de juiste kennis bij de juiste mensen komt. Zonder de juiste informatie kunnen teams niet effectief te werk gaan, en dus is een betrouwbare informatiebron een goudmijn.

Deze stijl wordt vaak gebruikt bij minder ervaren medewerkers waarvan bekend is dat zij nog niet alles weten, of dat zij nog niet de juiste vaardigheden ontwikkeld hebben. De precieze reden daargelaten, zij zijn nog niet bekwaam en ontwikkeld genoeg om volledig zelfstandig te werk te gaan binnen de organisatie.

Interventiestijl autoritair-confronterend

De derde van de interventiestijlen van John Heron is de meest agressieve uit dit model. Een autoritair-confronterende vorm van interventie houdt in dat een persoon gevraagd wordt om zijn visie en perspectief te veranderen, en een bepaald project of taak in nieuw daglicht te beoordelen. Hoewel er nog steeds op een positieve manier gehandeld wordt, laat een dergelijke opmerking of confrontatie de ander niet ongemoeid. Het komt er immers op neer dat de werkwijze van een werknemer niet effectief is, en dat die moet veranderen.

Deze vorm van interventies kan gebruikt worden wanneer een medewerker gestimuleerd moet worden om onafhankelijk te denken. Een leidinggevende houdt dan nog wel steeds toezicht.

Interventiestijl faciliterend-cathartisch (zuiverend)

De vierde stijl van de interventiestijlen van John Heron is faciliterend-cathartisch. Dit is de eerste van de faciliterende vormen van interventies. Een cathartische aanpak kan nodig zijn als teamleden tegen een muur aanlopen als het gaat over productiviteit. De medewerkers worden hiermee ondersteund doordat hen de kans geboden wordt om hun emoties te uiten en hun frustraties te delen. Met die gevoelens in de openbaarheid kan er vervolgens collectief gezocht worden naar een constructieve oplossing.

Deze aanpak wordt meestal overwogen wanneer een vaardig teamlid zonder enige verklaring begint te vertragen.

Interventiestijl faciliterend-katalytisch

Faciliterend-katalytisch is de vijfde vorm van de interventiestijlen van John Heron. Deze vorm wordt gebruikt om een medewerker te laten leren van zichzelf. Door hen een manier te bieden om op zichzelf en hun prestaties te reflecteren, kunnen zij zwakke punten ontdekken en daarvan leren.

Het doel van deze aanpak is om werknemers te helpen bij het nadenken over eigen prestaties en mogelijkheden.

Interventiestijl faciliterend-ondersteunend

De laatste van de interventiestijlen van John Heron is in feite een sessie om vertrouwen te vergroten. In plaats van een confronterende stijl aan te nemen zoals bij de autoritaire vormen, zorgt deze vorm ervoor dat anderen een goed gevoel over zichzelf ontwikkelen. Kenmerkend voor deze stijl is dat de helpende de geholpen herinnert aan hun kwaliteiten, prestaties of kwalificaties die zij hebben behaald. Aan het einde van het gesprek moet de medewerker weer het gevoel hebben dat hij de wereld aan kan.

Deze stijl van interventies is vooral bedoeld om het vertrouwen en zelfvertrouwen van de medewerkers te versterken.

Toepassing van de interventiestijlen

De zes vormen van interventies, onderverdeeld over 2 basisstijlen, kunnen gebruikt worden bij veel zakelijke problemen van werknemers en managers. Een manager kan bijvoorbeeld een informatieve benadering aannemen bij een medewerker die recentelijk meer verantwoordelijkheden heeft gekregen. De manager weet wat die medewerker te wachten staat, en kan hem zodoende dus effectief informeren en voorbereiden.

In een andere situatie kan er beter een confronterende stijl van interventie gebruikt worden als bijvoorbeeld de productiviteit van een medewerker achterblijft. De ondersteunende of cathartische interventie zorgt er voor dat frustraties uitgesproken worden, en dat de medewerker opnieuw productiever wordt.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de interventiestijlen van John Heron? Wat zijn volgens jou voordelen van het toepassen van dit model in het dagelijkse leven? Gebruik jij verschillende soorten interventies? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Meer informatie

  1. Burnard, P., & Morrison, P. (1988). Nurses’ perceptions of their interpersonal skills: a descriptive study using six category intervention analysis. Nurse Education Today, 8(5), 266-272.
  2. Heron, J. (1976). A six-category intervention analysis. British Journal of Guidance and Counselling, 4(2), 143-155.
  3. Heron, J. (2001). Helping the client: A creative practical guide. Sage.
  4. Sloan, G., & Watson, H. (2001). John Heron’s six‐category intervention analysis: towards understanding interpersonal relations and progressing the delivery of clinical supervision for mental health nursing in the United Kingdom. Journal of Advanced Nursing, 36(2), 206-214.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Interventiestijlen van John Heron. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/interventiestijlen-heron/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/interventiestijlen-heron/”>toolshero: Interventiestijlen van John Heron</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie