Herrmann Whole Brain Model

Herrmann Whole Brain Model van Ned Herrmann - toolshero

Herrmann Whole Brain Model: in dit artikel wordt het Herrmann Whole Brain Model® ontwikkeld door Ned Herrmann praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van dit model van denkvoorkeuren.

Wat is het Herrmann Whole Brain Model?

De Amerikaanse hersenonderzoeker Ned Herrmann ontwikkelde het gepatenteerde HBDI-model, dat staat voor Herrmann Brain Dominance Instrument®. Direct hieraan gekoppeld wordt het eveneens gepatenteerde Whole Brain Technologie Model®. Beide zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Herrmann ontwikkelde het HBDI op basis van een grote diversiteit aan menselijke gedragsanalyses. Het geeft een overzicht van de verschillende denkstijlen die mensen doorgaans hebben, gebruiken en toepassen. Dit wordt ook wel het denkvoorkeur profiel genoemd en het wordt verder uitgewerkt in het Herrmann Whole Brain Model.

Gratis e-book bij Toolshero

Naast de denkstijlen heeft elk mens een bepaalde denkvoorkeur. Met het model kan dit achterhaald worden. Deze denkvoorkeuren kunnen veranderen onder invloed van levensfase, emotionele ervaringen, inzichten, opleidingen en andere factoren.

Elk mens heeft toegang tot alle vier de denkstijlen. Ondanks een denkvoorkeur, worden ook de andere denkstijlen in verschillende mate gebruikt. In het dagelijks leven ontstaan er verschillende situaties die verschillende manieren van denken vereisen op verschillende momenten.

HBDI profiel

Het HBDI model, en de daaraan gekoppelde Whole Brain Technologie, is geen test. Het is namelijk niet mogelijk om goede of foute antwoorden te geven. Het gaat om menselijk functioneren. Ook meet het geen bepaalde mate van intelligentie, vaardigheden of competenties.

Elk HBDI-profiel geeft inzicht in de denkvoorkeur van dat moment. Het uiteindelijk profiel geeft de voorkeur aan voor een bepaalde manier van onder andere denken, leren, communiceren en het nemen van beslissingen. Het geeft inzicht in het feit dat elk mens andere interesses heeft en waarom niet iedereen op dezelfde manier communiceert.

Mensen hebben nu eenmaal uiteenlopende manieren van waarnemen, informatie opnemen, besluiten nemen en problemen oplossen. Wanneer iemand z’n eigen denkvoorkeur van het Herrmann Whole Brain model begrijpt, zal de deur ook openstaan voor betere communicatie met hun omgeving en andere aspecten van persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.

3-deling menselijk brein

Fysiologisch is het menselijk brein opgebouwd uit drie lagen; het conatieve, affectieve cognitieve deel.

  • Het conatieve deel bevindt zich in het reptielenbrein. Hier bevindt zich het centrum voor de menselijke instincten en de vlucht-of-vechtreactie. Dit is het verdedigingsmechanisme dat bij mensen en dieren optreedt als er acuut gevaar dreigt. De reactie begint met hevige angst en stress en wordt ook wel de Fight, Flight, Freeze Response genoemd.
  • Het affectieve deel bevindt zich in het limbisch brein, dat verantwoordelijk is voor onze emoties.
  • Het cognitieve deel bevindt zich in de (neo)cortex, waar zich het centrum van ons denkvermogen en kennisgebied bevindt.

Het Herrmann Whole Brain Model maakt gebruik van het conatieve reptielenbrein en het affectieve limbisch brein. Dit combineert hij vervolgens de linker- en rechter hersenhelft. In de linker hersenhelft bevindt zich het logisch, analytisch en rationele deel van het menselijk denken en in de rechter hersenhelft bevindt zich alles wat te maken heeft met intuïtief, holistisch en imaginair denken.

Herrmann Whole Brain Model: 4 denkstijlen

Elk mens bezit de mogelijkheid om situaties op verschillende manieren aan te vliegen. In het Hermann Whole Brain model worden de denkstijlen ondergebracht in vier kwadranten A, B, C en D. Het model is gebaseerd op een metaforisch model van het brein, met de linker- en rechterhersenhelft en het limbisch en reptielenbrein. De denkvoorkeuren worden in het model in vier verschillende kleuren weergegeven en als volgt geïdentificeerd:

Herrmann Whole Brain Model HBDI model - toolshero

A – Analytisch denken (blauw vlak)

Deze personen in dit vlak van het Herrmann Whole Brain model hebben een voorkeur voor analytisch denken en zijn goed in staat om wiskundige, cijfermatige en technische problemen op een logische manier op te lossen.

Zij zijn kritisch en richten zich op kwantitatieve gegevens en beoordelen ideeën op basis van verzamelde feiten. Ook willen zij weten met welke criteria zij te maken hebben en of er sprake is van procedures die zij moeten volgen.

B – Praktisch en gestructureerd denken (groen vlak)

Hier gaat het om de echte organisatietalenten, die vooral beheerst, conservatief en gepland te werk gaan. Zij kunnen zeer gedetailleerd, gestructureerd en precies werken en zoeken bij voorkeur stapsgewijs naar oplossingen voor problemen.

Zij kunnen zeer goed werkprocessen opstellen en uitwerken en door hun planmatige en gestructureerde werkwijze is de implementatie hiervan aan hen besteed.

C – Relationeel denken (rood vlak)

Deze personen kunnen goed communiceren, redeneren en overtuigen. Zij vinden interpersoonlijk contact met anderen erg belangrijk en zijn kinesthetisch (gevoelig) ingesteld. Zij zijn zeer empathisch gericht en kunnen goed luisteren naar de ideeën en meningen van anderen. Ook zijn deze voorkeursdenkers spiritueel ingesteld en vinden het prettig om naar de persoonlijke betekenis van informatie te zoeken.

D – Experimenteel en creatief denken (geel vlak)

In dit vlak van het Herrmann Whole Brain model gaat het om fantasierijke en artistieke personen, die goed conceptueel kunnen denken.

Zij zijn visueel, holistisch, intuïtief en innovatief ingesteld en nemen graag initiatief. Problemen kunnen in hun ogen altijd wel op één of andere manier worden opgelost en zij houden van uitdagingen. Zij leggen de focus op de lange termijn.

Vergelijking met andere modellen

Het Hermann Whole Brain Model beschrijft de denkvoorkeuren bij mensen en is een cognitieve stijlmeting. Het geeft inzicht in ieders eigen manieren van perceptie en als men in staat is dit beter te begrijpen en hier aandacht aan te besteden, kan men beter de mensen om zich heen begrijpen.

Het Hermann Whole Brain Model wordt vaak vergeleken met psychologische tests zoals de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI); een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren.

Ook komt het overeen met een zogenoemde DISC-beoordeling, waarbij de voorkeur van mensen duidelijk wordt het op het gebied van Daadkracht & Dominantie, Inspirerend & Interactief, Correct & Consciëntieus en Stabiel & Sociaal.

Deze vier categorieën worden overigens ook in dezelfde kleuren weergegeven als die van het Hermann Whole Brain model.

HBDI vragenlijst

Het individuele HBDI-assessment dat gekoppeld is aan het model, toont de dominanties van het functioneren van de hersenen van een bepaalde persoon aan. Door middel van een (online) vragenlijst met 120 vragen ontstaat er een denkprofiel dat aangeeft aan welke activiteiten iemand de voorkeur geeft.

In dit model kunnen meerdere stijlen dominant zijn; zo kan het heel goed voorkomen dat iemand sterker is in de analytische en praktische denkstijlen, maar zwakker is in de relationele en experimentele denkstijlen.

De uiteindelijke scores van de vragenlijst geven inzicht in iemands denkvoorkeuren. Het Herrmann Whole Brain Model kan zowel gebruikt worden om de denkstijlen te identificeren bij individuen, alsook bij organisaties.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met het Herrmann Whole Brain Model? Herken je de praktische uitleg hierboven of heb je toevoegingen? Ben je benieuwd naar jouw HBDI-profiel?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Herrmann, N. (1991). The creative brain. The Journal of Creative Behavior, 25(4), 275-295.
  2. Herrmann, N. (1999). The theory behind the HBDI and Whole Brain technology. Better results through better thinking.
  3. Herrmann, N., & Herrmann-Nehdi, A. (2015). The Whole Brain business book: Unlocking the power of whole brain thinking in organizations, teams, and individuals. McGraw Hill Professional.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Herrmann Whole Brain Model. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/herrmann-whole-brain-model/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 29/09/2019 | Last update: 24/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/herrmann-whole-brain-model/”>Toolshero: Herrmann Whole Brain Model</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.2 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie