Chunking: de uitleg en betekenis

Chunking - toolshero

Chunking: in dit artikel wordt Chunking praktisch uitgelegd. Het artikel behandelt wat chunking is (de betekenis), wat het doel ervan is, waar het vandaan komt, wat de kernelementen zijn, hoe het het geheugen verbetert en hoe je chunking kunt oefenen. Het biedt verder een stappenplan voor chunking, inclusief voorbeelden, en alternatieve geheugensteuntjes. Er wordt afgesloten met een samenvatting. Na het lezen van dit artikel begrijp je de basis van deze psychologische tool en geheugensteuntechniek. Veel plezier met lezen!

Wat is de Chunking methode?

Betekenis van Chunking

Chunking is een methode gerelateerd aan cognitieve psychologie. In het chunking proces worden individuele stukjes van een bepaalde set van informatie opgesplitst en vervolgens gegroepeerd tot een zinvol en logisch geheel.

Chunking is een mnemonische techniek. Een mnemonische techniek is een techniek die een persoon kan gebruiken om het vermogen van zijn of haar geheugen te verbeteren.

Gratis e-book bij Toolshero

Het is simpelweg een snelkoppeling waarmee de mens informatie die onthouden moet worden kan koppelen aan een afbeelding, zin, woord of ander ezelsbruggetje.

Wat is het doel van Chunking?

Het doel van Chunking door middel van het opsplitsen van informatie is om informatie op korte termijn vast te houden. Hierdoor wordt de beperkte opslagcapaciteit van het menselijk werkgeheugen gepasseerd.

Een chunk, of brok, is een verzameling basiseenheden die gegroepeerd zijn en opgeslagen in het geheugen van een persoon.

Deze chunks kunnen makkelijk worden teruggehaald in het geheugen vanwege de vertrouwdheid ervan. De items worden gemakkelijker in een groep onthouden dan individuele items zelf.

De brokken informatie kunnen zeer subjectief zijn omdat deze afhankelijk zijn van iemands percepties en ervaringen uit het verleden. De grootte van zogenaamde chunks varieert, maar het totaal bestaat vaak uit twee tot zeven items.

Hoe is Chunking als psychologietool ontstaan?

In 1956 publiceerde George Miller, professor aan de Harvard Universiteit, een artikel met de titel ‘The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Information Processing’.

Hierin beschreef hij de resultaten van een reeks cognitieve experimenten die hij met zijn collega’s uitvoerde. Miller stelde vast dat mensen gewoonlijk tussen de vijf en negen stukjes informatie konden onthouden. Zeven was en is het gemiddelde.

Uiteraard werden mnemonische technieken al gebruikt ver voor deze tijd. Sommige van deze technieken dateren uit de oude Griekse tijd. Tegenwoordig gebruikt iedereen deze technieken.

Kernelementen van de chunking methode

Veertien jaar na het onderzoek van George Miller kwam Neal Johnson met een artikel waarin hij vier hoofdconcepten van het geheugenproces en chunking uiteenzette.

Deze zijn: chunk, geheugencode, decodering en hercodering. De chunk is zoals eerder besproken de reeks te onthouden stukjes informatie. Deze items worden opgeslagen in geheugencode.

Bij het hercoderen leert men de code voor een chunk, en bij decodering wordt de code weer vertaald in de informatie die het vertegenwoordigt.

Het fenomeen van chunking als geheugenmechanisme is eenvoudig waar te nemen in het dagelijks leven. Neem bijvoorbeeld de manier waarop personen getallen en informatie groeperen met het onthouden van telefoonnummers of adressen. Een telefoonnummer zoals 14121998 kan eenvoudig onthouden worden door het op te delen in 14, 12 en 1998.

Zo wordt het nummer opgeslagen als 14 december 1998 in plaats van een reeks individuele cijfers. Anderen delen het nummer op in stukjes van 3, anderen in stukjes van 2.

Hoe verbetert Chunking het geheugen?

Een onderzoek uit 2019 van de Universteit van Zurich beschrijft hoe chunking als geheugenmechanisme het geheugen beïnvloed. In dit onderzoek werd getest of chunking inderdaad helpt de beperkte capaciteit van het werkgeheugen te omzeilen.

Uit de experimenten die de onderzoekers uitvoerden bleek dat door middel van chunking niet alleen stukjes informatie konden worden opgeslagen en teruggeroepen, maar ook niet-chunked informatie die tegelijktijdig werd opgeslagen. Dit ondersteunt de aanname dat chunking het werkgeheugen deels ontlast.

Daarnaast kregen de onderzoekers antwoord of de grootte van de chunks met informatie invloed heeft op deze voordelen. Zolang de stukjes informatie aan elkaar gelinkt blijven had de grootte van het stukje informatie geen invloed.

Alleen wanneer er stukjes informatie onthouden moeten worden die niet aan elkaar gelinkt zijn, is de grootte van de chunk wel bepalend voor de effectiviteit waarmee het opgeslagen kan worden.

Hoe beoefen ik Chunking?

Voor veel studenten en professionals is Chunking een van de beste manieren om stukjes informatie te onthouden. Niet alle chunks hebben echter dezelfde moeilijkheidsgraad en dus hebben sommige stukjes meer aandacht nodig dan anderen.

Hetzelfde geldt voor iemand die piano leert spelen door te horen en na te spelen. Een beginner zal het stuk een aantal keer luisteren en stukje voor stukje leren spelen.

Chunking als geheugensteun is niet moeilijk uit te voeren. Het identificeren van de chunks is waarschijnlijk het lastigste onderdeel van het Chunking proces. Hieronder volgt een stappenplan. Volg dit stappenplan en leer binnen vier stappen informatie onthouden op een nieuwe manier.

Aan de slag met Chunking

Of het nou gaat om een geschiedenisexamen op de middelbare school, de sleutelpunten van een vergadering of een briefing van collega’s, Chunking kan overal ingezet worden waar zaken onthouden moeten worden. Volg het 4-stappenplan hieronder om zelf gebruik te maken van dit geheugenmechanisme.

Stap 1: identificeer de chunks

Als eerste is het belangrijk om de juiste stukjes informatie te selecteren. Studenten krijgen van hun geschiedenisleraar mogelijk een tijdlijn met data en gebeurtenissen die zij moeten leren.

De pianostudent kan moeten oefenen met grote octaafsprongen in een muziekstuk die hij van tevoren moet oefenen. Omcirkel deze delen onmiddellijk. Wanneer alle stukjes informatie behandeld zijn kunnen de stukjes geleerd worden.

Stap 2: overhaast niks

Verwacht niet dat wat je aan het leren bent in een sessie voltooid is, afhankelijk van de situatie. Er is een reden waarom mensen stukjes informatie aan het leren zijn: vaak is wat zij leren moeilijk.

Soms is het nodig dat iemand eerst een nachtje slaapt voordat hij of zij door kan gaan met het volgende stukje. Plan zo nodig de week waarin je op elke dag een ander stukje leert en het voorgaande stukje herhaalt.

Stap 3: begin langzaam

Omdat het totaalplaatje maar bestaat uit 5 stukjes informatie, wil dat nog niet zeggen dat je er op hoog tempo doorheen moet gaan en hopen dat je geheugen het bijhoudt.

Begin langzaam en zorg dat er geen fouten zitten in het geleerde. Zorg ervoor dat de volgorde goed is, dat de stukjes verband houden met elkaar en dat het geleerde goed in het geheugen verankerd ligt.

Stap 4: integreer met bestaande stukjes

Elk stukje moet vervolgens met de rest van de stukjes verbonden worden. Veel mensen vergeten deze laatste stap. Het resultaat hiervan is dat de overgang van stukjes rommelig is.

Gaat het om pianospelen dan lijkt het alsof tussen de verschillende stukjes de pianist een korte pauze nodig heeft om over te schakelen op het volgende stukje. Om naadloos over te gaan van stukje naar stukje gebruikt men een andere strategie: chaining. Hierbij wordt elk brokje een beetje groter gemaakt zodat uiteindelijk alles uit 1 chunk bestaat.

De relatie tussen expertise en geheugencapaciteit

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen beter in staat zijn dingen te herinneren wanneer zij dingen proberen te onthouden waarmee ze vertrouwd zijn.

Op dezelfde manier hebben mensen de neiging om chunks te maken van informatie waarmee ze vertrouwd zijn. Door dit niveau van vertrouwdheid zijn mensen beter in staat om meer brokjes te onthouden, maar ook specifiekere inhoud van die brokjes informatie.

Een bekend experiment werd uitgevoerd door Chase en Ericsson. Zij werkten gedurende twee jaar met studenten om te zien of iemands cijferbereik kon worden verlengd door te oefenen.

Een student was een langeafstandsloper. Door een reeks cijfers op te spitsen in racetijden werd zijn cijferbereik verlengd. Waar 7 cijfers normaal is, kreeg deze student het voor elkaar om 80 getallen te onthouden door ze te linken aan racetijden.

De student stelde later dat hij zijn strategie kon uitbreiden door leeftijden en jaren op te nemen in de stukjes informatie. Hierdoor onthield hij de brokjes makkelijker.

Het is belangrijk om te vermelden dat een persoon die geen kennis heeft van een bepaald expertdomein zoals racetijden, het moeilijker zou hebben gehad om zoveel getallen te onthouden met deze methode.

Alternatieve mnemonische technieken

Naast het opdelen van informatie in stukjes met de Chunking techniek bestaan er nog enkele andere mnemonische technieken. Hieronder worden de meest gangbare kort toegelicht.

Loci methode

De methode van Loci is een geheugensteun uit de tijd van de oude Grieken. Dit maakt het een van de oudste technieken voor het onthouden van informatie die we tegenwoordig kennen.

Het gebruik ervan is eenvoudig. Stel je een huis voor waarmee je bekend bent. Je kunt het huis opdelen in verschillende kamers.

Deze verschillende kamers vertegenwoordigen informatieobjecten die onthouden moeten worden. Een ander voorbeeld is om een route te gebruiken. Het is handig om dan een bekende route te kiezen zoals de route van huis naar werk. Verschillende oriëntatiepunten onderweg vertegenwoordigen dan stukjes informatie.

Acroniemen

Een andere mnemonische techniek is het gebruik van acroniemen. Een acroniem is een woord dat gevormd is uit de eerste letters of groepen letters in een naam of zin.

Een acrostichon is een reeks regels waaruit bepaalde letters, zoals de eerste letters van alle regels, uit een woord of zin komen. Deze technieken worden gebruikt als geheugensteuntje door de eerste letters van bepaalde woorden te onthouden.

Voorbeelden van acroniemen zijn: EFQM-model, RACI-model, ADKAR-model, PEST-model, ADDIE-model, SWOT-model en meer.

Rijmen

Een rijm is een gezegde met soortgelijke rijmpatronen. Deze terminale klanken kunnen aan het einde van de regel voorkomen of op een andere plek in de zin. Rijmpjes zijn gemakkelijk te onthouden omdat ze worden opgeslagen in akoestische codering in het brein.

Verbeelding

Visualisaties zijn een zeer effectieve manier voor het leren van informatie. Taal en visualisaties worden vaak gebruikt om woordparen te onthouden zoals groen gras, gele zon, blauw water etc.

De methode van Loci is ook een vorm van het gebruik van visualisaties. Door specifieke beelden te herinneren kan het mensen helpen om informatie te herinneren dat aan dit beeld gekoppeld is.

Samenvatting Chunking

Chunking is een geheugenmechanisme dat mensen helpt om informatie te leren onthouden door middel van het opsplitsen van informatie in kleine stukjes.

Chunking is een mnemonische techniek. Een mnemonische techniek wil zeggen dat het mensen helpt om het vermogen van het geheugen te verbeteren.

Door chunking te gebruiken wordt het reguliere werkgeheugen van het brein ontlast. Chunks, of stukjes gerelateerde informatie, kunnen makkelijker onthouden worden dan individuele stukjes informatie. Een chunk bestaat doorgaans uit twee tot zeven items.

Chunking wordt vaak toegepast in het dagelijks leven. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop mensen telefoonnummers uit hun hoofd leren. De een leert het nummer in groepjes van 2, de ander maakt van het nummer een datum, en de ander leert het nummer cijfer voor cijfer.

Chunking is zeer eenvoudig toe te passen en te beoefenen. Het is belangrijk dat uit de complete hoeveelheid informatie eerst de belangrijkste zaken worden geïdentificeerd die geleerd moeten worden.

Zorg dat, afhankelijk van de hoeveelheid informatie en grootte van de stukjes, een goede planning gemaakt wordt waarop voor elke dag de activiteit beschreven staat.

Begin langzaam, zorg dat er geen fouten zitten in het geleerde, herhaal en gebruik chaining om de stukjes aan elkaar te koppelen.

Chase en Ericsson voerden gedurende twee jaar een experiment uit onder studenten. Hieruit bleek dat een langeafstandsloper in staat was om 80 getallen te onthouden wanneer hij deze koppelde aan racetijden, leeftijden en jaartallen. Dit is veel meer dan de zeven getallen die doorgaans worden onthouden door de gemiddelde mens.

Naast chunking bestaan er nog enkele andere zeer effectieve mnemonische technieken. De methode van Loci is hiervan de oudste. De uit de tijd van de Grieken afstammende methode laat mensen gebruik maken van hun verbeelding.

Door een bekend huis te verdelen in een aantal kamers en daar informatieobjecten aan te koppelen is het makkelijker om informatie te onthouden. Ook acroniemen is een mnemonische techniek.

Een acroniem is een woord dat gevormd is uit de eerste letters van een bepaald woord of bepaalde zin. Ook rijmpjes worden ingezet om informatie te onthouden.

Doordat bepaalde lettergrepen uit elke regel met elkaar rijmen, wordt de informatie opgeslagen in het auditieve deel van het geheugen. Ook hierdoor wordt het werkgeheugen ontlast.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over chunking? Gebruik jij dit geheugenmechanisme om makkelijk informatie te onthouden? Hoe onthoud jij bijvoorbeeld een lang telefoonnummer? Welke andere tips kun jij met ons delen voor het onthouden van informatie? Welke andere geheugentrainers ken jij? Heb jij tips of opmerkingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Ellis, N. C. (1996). Sequencing in SLA: Phonological memory, chunking, and points of order. Studies in second language acquisition, 91-126.
  2. Thornton, M. A., & Conway, A. R. (2013). Working memory for social information: Chunking or domain-specific buffer?. NeuroImage, 70, 233-239.
  3. Bellezza, F. S., & Young, D. R. (1989). Chunking of repeated events in memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 15(5), 990.
  4. Gobet, F., & Simon, H. A. (1998). Expert chess memory: Revisiting the chunking hypothesis. Memory, 6(3), 225-255.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2020). Chunking. Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/chunking/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 08/12/2020 | Laatste update: 09/06/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/chunking/”>Toolshero: Chunking</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Artikel door:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie