Birkman methode

Birkman methode - ToolsHero

Birkman methode: in dit artikel wordt de Birkman methode, ontwikkeld door Roger W. Birkman praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige persoonlijkheidstypen filosofie.

Wat is de Birkman methode?

De Birkman methode is een zelfbeoordelingsinstrument, dat ongeveer 65 jaar geleden werd ontwikkeld door de Amerikaanse organisatiepsycholoog dr. Roger W. Birkman. In een vragenlijst kan het gedrags- en beroepsgegevens analyseren, waardoor men inzicht krijgt in de omgevingsvoorwaarden, waarin mensen het beste tot hun recht komen.

Met dit psychologisch persoonlijkheidsassessment komen verschillende menstypen aan het licht.

Gratis e-book bij Toolshero

Toen Birkman in de Tweede Wereldoorlog werkte als bommenwerperpiloot bij de Amerikaanse luchtmacht, raakte hij geïnteresseerd in het vraagstuk waarom er individuele verschillen zijn in het gedrag van piloten. Na de oorlog onderzocht hij een manier om piloten vooraf goed te selecteren.

Van daaruit ontwikkelde hij een assessmentmethode en bijbehorende vragenlijst, die informatie geeft over iemands zelfperceptie en zijn arbeidsmotivatie. Inmiddels is de Birkman methode uitgegroeid tot een wereldwijd assessmenttool en is het een geregistreerd handelsmerk.

Zelfinzicht

Bij de Birkman methode gaat het over interesses, de gedragsstijl, wat mensen motiveert, hoe zij zich gedragen in stressvolle situaties en hoe zij effectiever kunnen functioneren. Ook geeft het de perceptie en verwachtingen die mensen hebben weer. De Birkman methode is bovendien objectief en gestandaardiseerd, waardoor het een betrouwbaar en valide tool is.

Het is een zelf-assessment die helder inzicht geeft in de sterke en zwakke punten van iemands werkstijl. Ook wordt duidelijk wat iemands behoefte is ten aanzien van de werkomgeving, waar iemands beroepsmatige belangstelling ligt en welk stressgedrag hij op de werkplek vertoont. Daardoor krijgt iemand meer zelfinzicht.

Naast bewustwording van de eigen kwaliteiten, kan ook beter dat van collega’s herkend worden. Dat levert uiteindelijk een beter functionerend en effectiever team op. Ook is het een hulpmiddel bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan en/ of loopbaanbegeleiding. Het stimuleert de pro-activiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Online vragenlijst

De Birkman methode is gebaseerd op een (online) vragenlijst met meer dan 265 vragen. De gegevens van elke deelnemer worden verwerkt tot een persoonlijk gerichte rapportage. Daarmee wordt een profiel gecreëerd dat bestaat uit onderdelen als de interesses van de persoon in kwestie, zijn eigen effectieve gedragsstijl, zijn persoonlijke behoeften, zijn gedrag in stressvolle situaties en het biedt mogelijkheden om effectiever te functioneren.

Volgens Birkman kan iemands meest optimale gedragsstijl alleen maar tot uiting komen als aan zijn persoonlijke behoeftes en interesses wordt voldaan. Alleen zo kan iemand zich ontplooien. Wanneer er niet aan deze behoeftes en interesses wordt voldaan, dan kan iemand gefrustreerd raken en stressgedrag vertonen.

Birkman meet negen gedragingen, componenten genoemd op een 1 tot 99 puntenschaal:

 • Sociale energie
 • Fysieke energie
 • Emotionele energie
 • Verlegenheid
 • Directiviteit
 • Vasthoudendheid
 • Beloningen
 • Rusteloosheid
 • Besluitvorming

Deze componenten vormen de basis van het rapport. Zowel de zelfperceptie, als de sociale perceptie wordt gemeten. Ter bevordering van de overzichtelijkheid zijn vervolgens alle 9 componenten te plaatsen in 4 kwadranten in de Birkman Map. Deze map wordt hieronder beschreven.

4 kwadranten

In 1921 onderscheidde de bekende Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung vier basistypen van menselijke persoonlijkheid. Jung stelde contrasterende functies tegenover elkaar; denken en voelen versus perceptie en intuïtie. Daarbij nemen naar binnen gerichtheid (introvert) en naar buiten gerichtheid (extrovert) een belangrijke rol in.

Los van Jung onderscheidt ook Birkman vier hoofdvariabelen, namelijk directe communicatie (extravert) versus indirecte communicatie (introvert) en taakgericht versus mensgericht. De combinatie leidt in het Birkmanmodel tot vier persoonlijkheidstypen, waardoor er visueel vier kwadranten tot stand komen, die refereren naar verschillende menstypen. Elk kwadrant wordt in de Birkman methode aangeduid met een eigen kleur:

 • Rode kwadrant (doener) taakgericht / extravert
 • Groene kwadrant (prater) mensgericht / extravert
 • Blauwe kwadrant (denker) mensgericht / introvert
 • Gele kwadrant (bewaker) taakgericht / introvert

Brikman methode voorbeeld - toolshero

Symbolen

Daarnaast gebruikt de Birkmanmethode ook vier symbolen, waarmee een voorkeurshandeling wordt aangegeven:

Ster

Dit duidt op iemands interesses en de soort activiteiten waaraan deze persoon de voorkeur geeft en die energie geven.

Ruit

Dit duidt de meest effectieve stijl aan van een individu. Het gedrag waarin iemand van nature goed is en waarin deze persoon zich gedraagt in normale omstandigheden.

Cirkel

Dit duidt op de behoeften en de motivatie die iemand nodig heeft. Het gaat niet alleen om zijn eigen motivatie, maar voornamelijk om de steun die iemand van anderen ui de omgeving nodig heeft, om effectief te kunnen functioneren.

Vierkant

Dit richt zich op het stressgedrag van personen en hoe de normale gedragsstijl verandert wanneer de individuele behoeften niet kunnen worden bevredigd.

Gedragingen

Elk individu heeft eigen interesse, kwaliteiten, voorkeursgedrag, behoeften en stressgedrag. Vanuit de verschillende kwadranten zijn er specifieke gedragingen te benoemen:

Blauwe kwadrant

Kenmerkend voor de denker is dat hij inzichtelijk is, optimistisch, goed kan reflecteren en zich bedachtzaam opstelt. Hij is goed in staat om ideeën te visualiseren.

Groene kwadrant

Kenmerkend voor de prater is dat hij zich competitief en assertief opstelt, flexibel is en enthousiast reageert op nieuwe dingen. Hij is goed in het dirigeren en promoten van ideeën.

Rode kwadrant

Kenmerkend voor de doener is dat hij vriendelijk en energiek is. Hij kan logisch nadenken, is duidelijk en besluitvaardig. Hij is goed in het organiseren en het implementeren van ideeën.

Gele kwadrant

Kenmerkend voor de bewaker is dat hij ordelijk is en zeer geconcentreerd kan werken. Hij is voorzichtig maar wel doortastend en hij zorgt ervoor om ideeën in stand te houden.

Behoefte en stress

In de vier kwadranten reageren mensen verschillend in stresssituaties en hebben zij ook andere behoeften. Hieronder is per kwadrant terug te vinden hoe de behoefte is en hoe er gereageerd wordt in stresssituaties:

Blauwe kwadrant versus stresssituaties

In het blauwe kwadrant hebben mensen behoefte aan persoonlijk contact met anderen. Zij willen betrokken worden bij nieuwe activiteiten en gaan liever in gesprek met collega’s dan dat zij opdrachten moeten uitvoeren. Zij ervaren stress als er geen sociaal contact is, als er met moeite acties tot stand komen en wanneer dit leidt tot besluiteloosheid.

Groene kwadrant versus stresssituaties

In het groene kwadrant hebben mensen behoefte aan individuele bevestiging en een actieve omgeving. Bij voorkeur werken zij autonoom. Zij ervaren stress wanneer zij snel worden afgeleid of wanneer het hen niet lukt om een opdracht goed af te ronden of wanneer zij met kritiek te maken krijgen.

Rode kwadrant versus stresssituaties

In het rode kwadrant hebben mensen behoefte aan directe en duidelijke autoriteit, een energieke omgeving, duidelijke werkschema’s en opdrachten en zakelijke omgang met collega’s. Zij ervaren stress als zij niet precies weten wat er van hen wordt verwacht en wanneer zij te veel taken in korte tijd moeten afronden. Zij hebben de neiging om in een negatieve spiraal te komen.

Gele kwadrant versus stresssituaties

In het gele kwadrant hebben mensen behoefte aan informele omgang met collega’s, ingewikkelde en uitdagende activiteiten en een strakke planning. Zij houden van structuur en een duidelijke richting en mijden onvoorspelbare situaties. Daar krijgen zij stress van. Ook lever het hen stress op wanneer er plots verandering optreedt of wanneer er van hen wordt verwacht om anderen op hun gedrag aan te spreken. Dat gaan zij liever uit de weg.

Voorkeursstijl

Elk mens heeft een persoonlijke voorkeursstijl met eigen behoeftes, persoonlijke belangstelling, organisatorische focus en stressgedrag. Dat verklaar ook waarom niet iedereen bij een grote bank zou willen werken of juist bij een klein reclamebureau. Elk individu functioneert het beste in de eigen voorkeursstijl. Zo zijn doeners zeer energiek en zullen het beste gedijen in een omgeving waarin zij continu bezig zijn.

De praters zijn competitief ingesteld en altijd enthousiast om nieuwe dingen uit te proberen. Zij zullen in een commerciële functie tot hun recht komen.

De denkers zijn bedachtzaam en beschouwend en willen bij voorkeur analytisch werk doen. De bewakers zijn vooral consciëntieus en orde ordelijk en vinden bijvoorbeeld een financiële of boekhoudkundige functie erg prettig.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Wat is jouw ervaring met de Birkman methode? Herken je de praktische uitleg hierboven of heb je toevoegingen? Wat zijn je succesfactoren voor een goede zelfanalyse of de Birkman methode?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Fink, S. B., & Capparell, S. (2013). The Birkman method: your personality at work. John Wiley & Sons.
 2. Larkey, F. R., & Knight, J. L. (2002). Test-retest reliability and the Birkman Method®.
 3. Birkman, R., Elizondo, F., Lee, L. G., Wadlington, P. L., & Zamzow, M. W. (2008). The Birkman method manual. Birkman International, Incorporated.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Birkman methode. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/birkman-methode/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/psychologie/birkman-methode/”>toolshero: Birkman methode</a>

Published on: 08/02/2019 | Last update: 03/02/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie