ABC model (Ellis)

abc model gedrag - Toolshero

ABC model: in dit artikel wordt het ABC model, ook bekend als de ABC-techniek, van Albert Ellis op een praktische manier uitgelegd. Na het lezen ervan begrijp je de basisprincipes van deze krachtige tool voor gedrag en reflectie.

Wat is het ABC model?

Het ABC model voor gedrag en reflectie is een veelgebruikte tool voor cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om het helpen van mensen om zich te ontdoen van negatief denken, gevoelens en gedrag.

Onderdeel van cognitieve gedragstherapie, en dus ook van het ABC model, is het omgaan met cognitieve strategieën en gedragsstrategieën.

Gratis e-book bij Toolshero

Cognitieve strategieën kunnen worden gezien als leren identificeren hoe gedrag, overtuigingen en gedachten invloed hebben op hoe iemand zich voelt en hoe iemand denkt.

Gedragsstrategieën hebben betrekking op het uitvoeren van acties zoals ontspanningsoefeningen, die op een positieve manier bijdragen aan hoe iemand zich voelt en hoe iemand denkt.

Albert Ellis introduceerde de ABC techniek om deze toe te passen bij mensen die van hun pessimistische denken af willen. Volgens Albert Ellis is de ABC methode gebaseerd op hoe individuen bepaalde situaties ervaren of waarnemen.

De manier waarop mensen denken heeft direct invloed op overtuigingen over toekomstige gebeurtenissen en persoonlijk geluk. Deze gedachten kunnen irrationeel zijn, wat vervolgens kan worden geëvalueerd met het ABC model.

Een persoon kan bijvoorbeeld boos zijn vanwege een bepaalde gebeurtenis. De kans is ongetwijfeld groot dat deze persoon een ander de schuld geeft van het feit dat hij of zij zich zo voelt.

Dit is een typisch voorbeeld van hoe een individu irrationele gedachten kan hebben omdat de persoon zichzelf boos laat worden. Hoewel er een problematische situatie had kunnen ontstaan, bepaalt de manier waarop hiermee wordt omgegaan de huidige emoties en het gedrag van een individu.

Volgens het ABC model beïnvloeden externe gebeurtenissen de emoties van een individu. Maar de emoties van mensen worden vaak beïnvloed door persoonlijke overtuigingen.

De emoties en het gedrag van mensen worden niet beïnvloed door het resultaat van de opeenstapeling van gebeurtenissen. Ze worden beïnvloed door hoe gebeurtenissen worden beoordeeld en verwerkt door een individu.

In dit geval kan het ABC model nuttig zijn om de situatie te evalueren. Dit wordt in het model aangeduid als een activerende gebeurtenis. Het kan ook worden gebruikt om de overtuigingen van het individu te evalueren en om het gevolg of resultaat van een gebeurtenis te evalueren.

De activerende gebeurtenis, overtuigingen en consequenties worden in de volgende paragraaf van dit artikel meer in detail beschreven.

Componenten van het ABC model

ABC model componenten - toolshero

Activerende gebeurtenissen

Deze component van het ABC model kan ook worden omschreven als een trigger. De techniek richt zich op de feitelijke situatie en analyseert de triggers die de gedachten en emoties van een persoon veroorzaken.

Het gaat altijd over gebeurtenissen die hebben geleid tot emotionele reacties of irrationeel denken. Een individu kan de volgende vragen stellen om de activerende gebeurtenis te analyseren:

 • Wat was de situatie?
 • Wie waren erbij betrokken?
 • Wat deden de anderen?
 • Wat was mijn rol?
 • Welke emoties waren erbij betrokken?

Overtuigingen

De overtuigingen van het ABC model vragen het individu om de gedachten te analyseren die opkwamen toen de activerende gebeurtenis plaatsvond.

De overtuigingen hebben betrekking op de geest van een individu en kunnen juist of onjuist zijn, maar ook negatief of positief. Het is in deze fase essentieel om de situatie te analyseren en vast te stellen of de overtuigingen kloppen of niet.

De volgende vragen kunnen worden gesteld om de overtuigingen van een individu te evalueren.

 • Wat dacht ik toen de activerende gebeurtenis plaatsvond?
 • Op welke manier steunen mijn gedachten mijn overtuigingen?

Gevolgen

De gevolgen hebben, zoals de naam al doet vermoeden, betrekking op de uitkomst van de activerende gebeurtenissen en overtuigingen.

Op basis van het ABC model evalueren de gevolgen de daaruit voortgekomen actie en emoties, die het resultaat zijn van de activerende gebeurtenissen.

 • Wat voor soort emoties voel ik daardoor?
 • Wat voor soort negatief persoonlijk gedrag kan ik herkennen als het resultaat van de activerende gebeurtenissen en overtuigingen?
 • Hoe beïnvloedt mijn gedrag de omgeving?

Praktisch voorbeeld van het ABC model

Bekijk het volgende voorbeeld van een medewerker in een internationaal bedrijf waar het ABC model wordt toegepast. De medewerker wordt Tanya genoemd en werkt voor bedrijf XYZ.

Tanya werkt sinds kort voor bedrijf XYZ. Ze is aangenomen omdat bedrijf XYZ drie internationale kantoren consolideert in een gecentraliseerd kantoor dat de regionale markten controleert.

Het is de verantwoordelijkheid van Tanya om te zorgen dat alles soepel verloopt en indien nodig wijzigingen in standaard werkwijzen te bespreken, aan te vragen en door te voeren.

Tanya is enthousiast om de klus met succes te voltooien omdat uitdagingen en hard werken haar motiveren. Ze rapporteert rechtstreeks aan de country manager, maar krijgt ook taken toegewezen van de afdelingsdirecteuren.

Tijdens het werk kreeg Tanya veel opdrachten toegewezen, terwijl ze tegelijkertijd manieren probeerde te vinden om de activiteiten van drie kantoren te consolideren in een gecentraliseerd kantoor. Tanya werkte hard en kreeg het nauwelijks voor elkaar om al het werk voor de deadlines af te krijgen.

Tegelijkertijd kreeg Tanya van haar directe leidinggevende, de country manager, een taak toegewezen waarvan hij zei dat het eerder afgerond moest zijn dan afgesproken omdat er enige haast bij was. Daarom vroeg de country manager Tanya of de opdracht al bijna afgerond was.

Tanya antwoordde haar manager dat de opdracht bijna klaar was en dat ze deze zo snel mogelijk zou opleveren. In werkelijkheid was Tanya echter verre van klaar met de klus. Ze was geïrriteerd omdat het zich voortdurend opstapelende werk haar te veel was. Ze liet echter niets blijken maar stelde nieuwe prioriteiten en voltooide de opdracht zo snel als ze kon.

Toen ze de opdracht had afgerond was de country manager verbaasd over hoe snel ze de taak had afgerond. Tanya werd geprezen en haar werk en bijdragen werden gewaardeerd.

Evaluatie van het ABC model voorbeeld

Laten we nu de situatie evalueren met behulp van de componenten en de eerder beschreven vragen van het ABC model.

Activerende gebeurtenissen

Tanya was een nieuwe medewerker en werkte nauw samen met het senior management. Ze had een verantwoordelijkheid en moest zichzelf bewijzen. Ze werd gemotiveerd door uitdagend werk, maar de werkdruk werd Tanya te veel. Ze voelde zich gefrustreerd en moest innovatieve manieren vinden om het werk af te krijgen.

Overtuigingen

Tanya geloofde dat het de bedoeling was dat alles zo snel mogelijk moest worden afgerond. Omdat ze veel opdrachten op haar takenlijst had staan, dacht Tanya dat ze achterliep en had ze het gevoel dat ze de werkdruk niet aankon. In dit geval waren haar overtuigingen echter niet juist omdat ze meer tijd had om de opdracht af te ronden.

Gevolgen

Daarom vertelde Tanya de country manager dat een van de taken die ze toegewezen had gekregen bijna af was, terwijl ze nog verder aan de opdracht moest werken. Ze voelde druk en voelde een neiging tot urgentie. In dit geval bleek het gedrag van Tanya de omgeving positief te beïnvloeden, omdat haar harde werk anderen kon motiveren.

Tanya had echter eerlijk kunnen zijn tegen haar manager en hem kunnen vertellen welke andere prioriteiten ze had. Samen konden ze dan een oplossing vinden en kijken welke structuur het beste zou werken.

In dit scenario waren de gedachten van Tanya over de werkdruk van verschillende opdrachten onjuist, omdat haar manager haar meer tijd zou hebben gegeven om het werk af te maken.

Conclusies over het ABC model

Het ABC model is een veelgebruikte tool die persoonlijke overtuigingen evalueert en analyseert hoe deze functioneel denken beïnvloedt. Door de ABC methode te gebruiken, kunnen individuen het verband begrijpen tussen hun gedachten, emoties en gedrag.

Het belangrijkste van het ABC model is dat het aantoont dat voorkomende gebeurtenissen niet direct invloed hebben op iemands gevoelens en gedrag.

Toch bepaalt de manier waarop iemand denkt en wat hij gelooft de resulterende emoties, overtuigingen en gedrag. Dit betekent dat de manier waarop mensen zich voelen en de manier waarop mensen zich gedragen slechts ontstaat omdat hiervoor gekozen is.

Het ABC model kan in verschillende situaties worden toegepast, zoals bijvoorbeeld in zakelijke omgevingen, maar kan ook worden gebruikt in persoonlijke situaties. Tegenwoordig wordt deze vaak gebruikt door therapeuten die gedragsproblemen van cliënten behandelen.

De ABC techniek is bijvoorbeeld succesvol geweest bij het behandelen van agressiviteit omdat het cliënten dwingt om de triggers en de resulterende acties en gedragingen te analyseren, in plaats van de triggers te vermijden die tot agressiviteit hebben geleid.

Bovendien helpt het ABC model individuen om gebeurtenissen en de manieren waarop die de gedachten van het individu beïnvloeden, eenvoudig te structureren. Deze laat eenvoudig zien hoe een persoonlijke manier van denken gedrag beïnvloedt.

Ten slotte kan het ABC model worden uitgebreid door de letters D en E toe te voegen. De letter D staat voor discussies om irrationele overtuigingen aan te vechten, wat in feite betekent dat irrationele gedachten moeten worden veranderd in een overtuiging die rationeler is.

De letter E staat voor effectieve nieuwe overtuigingen die de irrationele overtuigingen vervangen, wat betekent dat de meer rationele overtuigingen een positievere impact moeten hebben op het individu met betrekking tot hoe men denkt en gelooft.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk je? Ben je bekend met de uitleg van het ABC model? In welke situaties zou je deze tool toepassen? Herken je irrationele gedachten op persoonlijk niveau? Hoe kan het ABC model jou of mensen jouw organisatie helpen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. David, D. (2014). Rational emotive behavior therapy (REBT). The Encyclopedia of Clinical Psychology, 1-8.
 2. David, O. A., Matu, S. A., Pintea, S., Cotet, C. D., & Nagy, D. (2014). Cognitive-behavioral processes based on using the ABC analysis by trainees’ for their personal development. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 32(3), 198-215.
 3. Ellis, A. (1991). The revised ABC’s of rational-emotive therapy (RET). Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 9(3), 139-172.
 4. Erskine, R. G. (1975). The ABC’s of effective psychotherapy. Transactional Analysis Bulletin, 5(2), 163-165.
 5. Florsheim, M. J., Leavesley, G., Hanley-Peterson, P., & Gallagher Thompson, D. (1991). An expansion of the ABC approach to cognitive/behavioral therapy. Clinical Gerontologist: The Journal of Aging and Mental Health.
 6. Malkinson, R. (2010). Cognitive-behavioral grief therapy: The ABC model of rational-emotion behavior therapy. Psihologijske teme, 19(2), 289-305.
 7. Muran, J. C. (1991). A reformulation of the ABC model in cognitive psychotherapies: Implications for assessment and treatment. Clinical Psychology Review, 11(4), 399-418.
 8. Walen, S. R., DiGiuseppe, R., & Dryden, W. (1992). A practitioner’s guide to rational-emotive therapy. Oxford University Press.
 9. Ziegler, D. J., & Leslie, Y. M. (2003). A test of the ABC model underlying rational emotive behavior therapy. Psychological Reports, 92(1), 235-240.

Citatie voor dit artikel:
Zeeman, A. (2019). ABC model (Ellis). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/psychologie/abc-model/

Gepubliceerd op: 04/02/2020 | Laatste update: 05/10/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a https://www.toolshero.nl/psychologie/abc-model/”>Toolshero: ABC model (Ellis)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Alexander Zeeman
Article by:

Alexander Zeeman

Alexander Zeeman is Content Manager bij ToolsHero waar hij zich richt op content productie, content management en marketing. Daarnaast studeert hij International Business aan de Hogeschool Rotterdam. Binnen zijn studie is hij bezig met de ontwikkeling van diverse management competenties en het verbeteren van operationele bedrijfsprocessen.

Tags:

Geef een reactie