RACI model

RACI model / RACI matrix - toolshero

In dit artikel wordt het RACI model praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stakeholder management tool. In dit artikel kun je tevens een gratis RACI model template downloaden om je kennis direct op toe te passen.

Wat is het RACI model?

Om gedurende een (complex) project goed overzicht te hebben van de verschillende deelnemers van het project en hun individuele verantwoordelijkheden, kan het RACI model worden gehanteerd. RACI is een acroniem vanuit het Engels en staat voor Responsible, Accountable, Consulted en Informed. De inhoud van deze termen wordt later in dit artikel verder toegelicht. De matrixopzet van het RACI model omschrijft op overzichtelijke wijze de deelname van de diverse functionele rollen in het project of bedrijfsproces, bij het voltooien van taken of resultaten. Het RACI model wordt ook wel VERI matrix, Responsibility Assignment Matrix (RAM) of Lineaire Verantwoordelijkheid Chart (LRC) genoemd. Deze krachtige oplossing wordt ook vaak gebruikt bij PRINCE2 projectmanagement en de LEAN methode.

RACI model template

Het RACI model kent een vaste indeling, met op de horizontale as de namen van functionele rollen en op de verticale as de verschillende taken, activiteiten, de te leveren prestaties en verantwoordelijkheden. Er moet wel onderscheid worden gemaakt tussen een functionele rol en individuele personen. Een functionele rol is een omschrijving van een heel scala aan taken. Zo’n rol kan worden uitgevoerd door meerdere personen. Andersom kan een individueel persoon verschillende rollen vervullen. Zo kunnen er binnen een organisatie wel tien medewerkers de rol van projectmanager vervullen en kan een persoon de rol van projectmanager en bedrijfsanalist uitvoeren.

RACI model voorbeeld - toolshero

RACI is een acroniem van vier belangrijke kenmerken, waar een project mee te maken heeft:

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk (Responsible): degene die de taak uitvoert is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Vervolgens dient de taakuitvoerder verantwoording af te leggen bij de persoon die “Accountable” is.

Eindverantwoordelijk

Eindverantwoordelijk (Accountable): deze persoon draagt de uiteindelijke eindverantwoording voor de juiste voltooiing van een of meerdere projecttaken. Aan hem of haar wordt verantwoording afgelegd en hij of zij moet de taak goedkeuren (aftekenen). Het kan voorkomen dat er per taak een “Accountable” wordt aangewezen.

Raadplegen

Raadplegen (Consulted): dit is de persoon aan wie vooraf advies gevraagd wordt. Het gaat hier om tweerichtingscommunicatie; naast advies helpt hij of zij ook mee in de uitvoering en geeft zo richting aan het resultaat.

Informeren

Informeren (Informed): deze persoon wordt tussentijd op de hoogte gehouden met up-to-date informatie over de vorderingen en bereikte resultaten. Het gaat om eenrichtingscommunicatie.

Uitzondering

Het komt vaak voor dat de rol van Accountable (eindverantwoordelijkheid) niet op het RACI model voorkomt. Er wordt dan vanuit gegaan dat dit kenmerk samengaat met die van Responsible (verantwoordelijk). Buiten deze uitzondering is het echter aan te bevelen om elk kenmerk in het project toe te wijzen aan slechts een persoon. Wanneer een persoon onder meerdere kenmerken valt, kan er stagnatie in het project ontstaan doordat het afronden van specifieke taken belemmerd wordt.

Aanvulling

Soms wordt het RACI model aangevuld met de “S” (RASCI) of “O” (CAIRO). De “S” staat voor Support; iemand die de teamleden van het project ondersteunt en hen motiveert om verder te gaan. De “O” staat voor Out of the Loop; degene aan de zijlijn staat en geen deel uitmaakt van het proces. Faciliterende en ondersteunende medewerkers en/of afdelingen vallen hier onder.

RACI model template

Visualiseer de individuele verantwoordelijkheid binnen een (complex) project met behulp van het RACI model template. Ga aan de slag met deze gratis template, beschikbaar als aanpasbaar Word bestand en als PDF bestand.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij het RACI model toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren voor het werken met het RACI model?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk aan vrienden en zakenrelaties. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Jacka, J. M., & Keller, P. J. (2009). Business process mapping: improving customer satisfaction. John Wiley & Sons.
  2. Kofman, A., Yaeli, A., Klinger, T., & Tarr, P. (2009, May). Roles, rights, and responsibilities: Better governance through decision rights automation. In Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Software Development Governance (pp. 9-14). IEEE Computer Society.
  3. Morgan, R. (2008). How to do RACI charting and analysis: a practical guide. Retrieved October, 1, 2010.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). RACI model. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/project-management/raci-model/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/raci-model/”>toolshero: RACI model</a>

Interessant artikel? Geef je waardering of deel het artikel via social media!

RACI model, 4.50 / 5 (8 votes)

Patty Mulder
About the Author

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *