Managing Successful Programmes (MSP)

Managing Succesful programmes - toolshero

Managing Successful Programmes: in dit artikel wordt de methode Managing Successful Programmes (MSP) praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de fundamenten van deze krachtige project management tool.

Wat is Managing Successful Programmes / MSP?

Managing Successful Programmes (MSP) is een programma management methode, waarin mensen, activiteiten en informatie worden samengebracht om mogelijke veranderingen binnen een organisatie zo goed en efficiënt mogelijk door te voeren.

Managing Successful Programmes is afkomstig van de Britse Office of Government Commerce (OGC) , dat ook Prince II ontwierp. Managing Successful Programmes is publiek domein en mag door organisaties vrij gebruikt worden.

Gratis e-book bij Toolshero

Managing Successful Programmes an verandering

Met deze programmamanagement aanpak kunnen organisaties op effectieve wijze een beoogde verandering doorvoeren. MSP biedt een raamwerk voor het opzetten en uitvoeren van een portfolio van verschillende projecten.

Het omvat een reeks principes en processen voor het gebruik en beheer van een programma en is gebaseerd op eerdere, goede uitvoeringen. Managing Successful Programmes is zeer flexibel en past zich aan de huidige omstandigheden aan.

MSP coördineert en regisseert een portfolio van projecten en activiteiten, dat gezamenlijk nieuwe, strategische resultaten wil bereiken.

Programma

Maar wat is een programma nu precies? Een programma zelf is opgebouwd uit met elkaar gerelateerde projecten die zich alle richten op specifieke organisatiedoelstellingen.

Deze strategische doelstellingen beogen verbetering van de algehele bedrijfsvoering. Er bestaat een nauw verband tussen programma- en projectmanagement; een programma is immers opgebouwd uit projecten en is alleen succesvol als deze projecten slagen. Zonder programmamanagement, wordt een project niet gecoördineerd of geïntegreerd en wordt een strategische doelstelling minder snel behaald.

Managing Successful Programmes principes

Door MSP worden verantwoordelijkheden en communicatielijnen binnen een bedrijf duidelijk. Het Britse Office of Government Commerce (OGC) beveelt een lijst met principes aan, waardoor MSP optimaal kan worden ingezet:

 • plan werkzaamheden op doelgerichte en resultaatgerichte wijze
 • de voordelen van uitvoering van een programma moeten voor iedereen binnen en organisatie duidelijk zijn
 • alle belanghebbende partijen moeten betrokken zijn bij een programma
 • identificeer en beheers risico’s en probeer problemen op te lossen
 • zorg voor kwaliteit
 • houd informatie in een voortdurend veranderende omgeving, up-to-date
 • evalueer een programma om de normen te waarborgen

Processen

Om MSP zo gestroomlijnd mogelijk te verlopen en het de grootste kans van slagen te geven, zijn de volgende onderdelen onontbeerlijk:

 • bepaal het doel van het programma en de beoogde voordelen voor de organisatie
 • definieer het programma, en specificeert de verandering voor de organisatie er na
 • stel het programma vast
 • begeleid en coördineer de projecten binnen een programma
 • begeleid de overgang tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ manier van werken
 • sluit het programma en zorg er voor dat het einddoel is bereikt

Evaluatie

MSP dwingt een organisatie om een duidelijke organisatiestructuur op te stellen en goed aan te geven wie, voor welke taken verantwoordelijk is.

Een duidelijke en effectieve besluitvorming wordt daardoor mogelijk gemaakt. Het geeft iedereen binnen het programma helderheid over de mate van autonomie voor hun eigen handelen.

Doordat er aan het eind van elke trachee een belangrijk evaluatiepunt is, wordt er gekeken of het programma vooruitgang boekt en of de gewenste resultaten bereikt worden. Aan het eind van het programma wordt door middel van een eindevaluatie de totaalopbrengst gemeten.

Managing successful programmes in praktijk

Bij goede uitvoering van MSP, zijn organisaties goed in staat om strategische veranderingen gestroomlijnd te realiseren en door te voeren.

Doordat processen door MSP onderscheiden en benoemd worden, weten managers precies wat er speelt en waar bepaalde knelpunten ontstaan. Daarnaast zijn managers door MSP meer gefocust op actuele ontwikkelingen en kunnen daardoor snel en adequaat reageren.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? In hoeverre ben je bekend met Managing Successful Programmes? Herken je de praktische uitleg of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou succesfactoren die kunnen bijdragen aan goed programma management?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Harpham, A. (2002). Successful Programme Management or Managing Successful Programmes. In 16th IPMA World Congress, Berlin. June.
 2. Ward, J., & Daniel, E. (2006). Benefits management: Delivering value from IS & IT investments (Vol. 30). John Wiley & Sons.
 3. Winter, M., Smith, C., Morris, P., & Cicmil, S. (2006). Directions for future research in project management: the main findings of a UK government-funded research network. International journal of project management, 24(8), 638-649.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2010). Managing Successful Programmes (MSP). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/project-management/managing-successful-programmes-msp/

Oorspronkelijke publicatiedatum: 03/01/2010 | Last update: 27/08/2023

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/managing-successful-programmes-msp/”>Toolshero: Managing Successful Programmes (MSP)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 2

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Vincent van Vliet
Artikel door:

Vincent van Vliet

Vincent van Vliet is oprichter van Toolshero en verantwoordelijk voor de content en release management. Samen met het team bepaalt hij de strategie en beheert de content planning, marktintroducties, klantervaring en beleidsontwikkeling onderdelen van het bedrijf.

Geef een reactie