Logframe

Logframes and the Logical Framework Approach - toolshero

Logframe: in dit artikel wordt een Logframe praktisch uitgelegd. Het maken van een logframe en het Logical Framework Approach is een analytisch proces in project management en bestaat uit een reeks tools die worden gebruikt ter ondersteuning van projectplanning en -beheer.

Het doel is het ondersteunen van een gestructureerde en systematische analyse van een project- of programma-idee, door een reeks in elkaar grijpende concepten die worden gebruikt als onderdeel van een iteratief proces.

Wat is een Logframe en wat is het Logical Framework Approach?

Een logframe en de Logical Framework Approach is een analytisch proces dat staat voor project- of programmaplanning, monitoring en evaluatie.

Gratis e-book bij Toolshero

De bijbehorende ‘logframe-matrix’ staat voor discrete planning- en monitoringtool voor projecten en programma’s. Logframe-matrices worden ontwikkeld tijdens project / programma-ontwerp en beoordelingsfasen en worden vervolgens bijgewerkt tijdens de implementatie. Voor de evaluatie blijft het ook een essentiële bron

Er is een duidelijk onderscheid tussen de Logframes and the Logical Framework Approach en de Logical Framework Matrix. De eerste verwijst naar de stappen die zijn betrokken bij het plannen en ontwerpen van het project. Deze stappen omvatten een stakeholderanalyse, oorzaak-gevolganalyse, doelstellingenanalyse en alternatievenanalyse met de focus op het ontwerp van het project. De matrix, omvat het definitieve ontwerp van het project, deze bestaat meestal uit 16 frames georganiseerd onder 4 hoofdrubrieken.

De probleemoplossing moet worden gezien als een ‘hulpmiddel bij het denken’. Hiermee kan informatie op een gestructureerde manier worden geanalyseerd en georganiseerd.

Zodat belangrijke vragen kunnen worden gesteld en zwakke punten kunnen worden geïdentificeerd. Besluitvormers kunnen zo weloverwogen beslissingen nemen op basis van een beter begrip van de projectreden, de beoogde doelstellingen en de middelen waarmee doelstellingen worden bereikt.

Waarom een Logframe en de Logical Framework Approach?

Een logframematrix (logframe) binnen de LFA-theorie vormt als document de basis van een effectief werkplan om de implementatie door de levenscyclus van het project / programma te leiden.

Logframe-matrices helpen direct bij het vaststellen van het ontwikkelingstraject waarmee doelstellingen worden bereikt, het identificeren van de potentiële risico’s voor het bereiken van de doelstellingen, het vaststellen hoe output en resultaten het beste kunnen worden gemonitord en geëvalueerd, een samenvatting van de activiteit in een standaardformaat en een suggestie M&E activiteiten tijdens implementatie.

Voor het opstellen van LFM is kennis van de beginselen van probleemgebieden en vaardigheden van belang, die betrokken zijn bij de programmering en het ontwerp. Daarnaast de implementatie en het beheer van ontwikkelingsprojecten. Dit geld ook voor alle anderen die in niet-gouvernementele organisaties werken, lokale zelf- overheden en adviesbureaus die betrokken zijn bij projectvoorbereiding, -implementatie en -beheer. Deze richtlijnen zijn ook bedoeld om instructies te geven voor het ontwikkelen van een Logical Framework Matrix in de verschillende fasen van de projectbeheercyclus, om zowel de consistentie als de kwaliteit te verbeteren van projectdocumenten in de verschillende fasen van de projectcyclus.

Een Logframe en de Logical Framework Approach helpt om:

 • Een bestaande situatie te analyseren, inclusief de identificatie van de behoeften van belanghebbenden en de definitie van gerelateerde doelstellingen;
 • Een oorzakelijk verband leggen tussen input, activiteiten, resultaten, doel en algemene doelstelling (verticale logica)
 • Identificeren van de potentiële risico’s voor het bereiken van doelstellingen en doel;
 • Stelt een systeem op voor het monitoren en evalueren van projectprestaties;
 • Brengt een communicatie- en leerproces tot stand tussen de belanghebbenden.

Aan de slag

Logical Framework Approach

De Logical Framework Approach (LFA) bestaat uit twee fasen die worden gebruikt bij de identificatie en formulering van projecten: 1. Analysefase en 2. Planningsfase.

Deze twee fasen worden geleidelijk uitgevoerd tijdens de identificatie en de formulering van het project2 om de kwaliteit van het ontwerp en dus de uitvoering ervan, evenals de evaluatie achteraf te waarborgen. De twee belangrijkste fasen van de probleemgebieden kunnen zijn samengevat in onderstaande tabel:

Logical Framework Approach - toolshero

De analysefase moet worden uitgevoerd als een iteratief leerproces. Hoewel een stakeholderanalyse vroeg in het proces moet worden uitgevoerd, moet deze worden herzien en verfijnd wanneer nieuwe vragen worden gesteld en nieuwe informatie aan het licht komt.

In de planningsfase worden de resultaten van de analyse omgezet in een praktisch, operationeel plan dat gereed is om te worden geïmplementeerd.

Het is de fase waarin het project technisch is ontworpen. Deze fase is opnieuw een iteratief proces, omdat het nodig kan zijn om de reikwijdte van projectactiviteiten en verwachte resultaten te herzien en te herzien zodra de implicaties voor de middelen en de begroting duidelijker worden.

Hoe maak je een logframe / Logical Framework Matrix?

De resultaten van de logische raamwerkanalyse worden gepresenteerd en verder geanalyseerd in het Logical Framework Matrix / de Logframe matrix. De matrix geeft in feite een samenvatting van het project tot op activiteitenniveau.

logical framework analysis - toolshero

De Logframe bestaat uit een matrix met vier kolommen en vier (of meer) rijen, waarin de belangrijkste elementen van een project worden samengevat, namelijk:

 • De projecthiërarchie van doelstellingen (Projectbeschrijving of Project Intervention Logic);
 • De projectomgeving en belangrijke externe factoren die cruciaal zijn voor het succes van het project (veronderstellingen);
 • Hoe de resultaten van het project worden gemonitord en geëvalueerd (Indicatoren en bronnen van verificatie). Het biedt ook de basis waarop de benodigde middelen (inputs) en kosten (budget) worden bepaald.

Het wordt aanbevolen om het logboekframe te gebruiken als basis voor de financieringsaanvraag en ook voor gedurende de hele projectlevenscyclus om de voortgang bij te houden en aan te passen aan veranderende situaties. Het kan worden gebruikt om aannames en implicaties te beoordelen en om donoren en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen.

In het kader van het programmeren van IPA fondsen, vertegenwoordigt LFM het integrale deel van de Projectfiche – hoofddocument vereist voor projectidentificatie. Een logisch raamwerk (of LogFrame) bestaat uit een matrix met vier kolommen en vier of meer rijen die de belangrijkste elementen van het projectplan samenvatten, waaronder:

De projecthiërarchie van doelstellingen. De eerste kolom bevat het ontwikkelingspad of de interventielogica van het project. (Hoe een doelstelling of resultaat zal worden bereikt). Elk doel of resultaat moet worden verklaard door het doel of resultaat direct hieronder. Hoewel verschillende donoren verschillende terminologie gebruiken, vat een LogFrame meestal het volgende samen in de eerste kolom:

 • De doelstelling / algemene doelstelling / ontwikkelingsdoelstelling
 • Het doel / onmiddellijke doelstelling
 • De uitgangen
 • De activiteiten

De tweede en derde kolom geven een samenvatting van de manier waarop de prestaties van het project worden gemonitord en bestaat uit het volgende:

 • Indicatoren – een kwantitatieve of kwalitatieve meting die een betrouwbare manier biedt om veranderingen te meten die verband houden met een interventie. In wezen “een beschrijving van de doelstellingen van het project in termen van kwantiteit, kwaliteit, doelgroep (en), tijd en plaats”
 • Verificatiebronnen – Beschrijft de informatiebronnen die nodig zijn voor het compileren van gegevens waarmee indicatoren kunnen worden berekend.

Ten slotte bevat de laatste kolom het volgende:

 • Veronderstellingen – de externe factoren of omstandigheden buiten de directe controle van het project die nodig zijn om het succes van het project te verzekeren.

Logframe samenvatting

Het maken van een logframe en het Logical Framework Approach zijn twee onderdelen van een zeer effectieve methodologie voor strategische planning en projectbeheer met brede toepassing.

Het omvat een geïntegreerd pakket hulpmiddelen voor het analyseren en oplossen van planningsproblemen en voor het ontwerpen en beheren van hun oplossingen (de aanpak).

Het product van deze analytische benadering is het logframe (de matrix), waarin wordt samengevat wat het project van plan is te doen en hoe, wat de belangrijkste veronderstellingen zijn en hoe output en uitkomsten worden gemonitord en geëvalueerd.

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Logframes en het Logical Framework Approach of heb jij aanvullingen? Wanneer denk jij dat dit proces effectief is? Wat zijn volgens jouw succesfactoren die bijdragen aan het toepassen in de praktijk?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Couillard, J., Garon, S., & Riznic, J. (2009). The logical framework approach-millennium. Project Management Journal, 40(4), 31-44.
 2. Gasper, D. (2000). Evaluating the ‘logical framework approach’towards learning‐oriented development evaluation. Public administration and development, 20(1), 17-28.
 3. Gasper, D. (2000). Logical frameworks: Problems and potentials.
 4. Jackson, B. (1997). Designing projects and project evaluations using the logical framework approach. UCN Monitoring and Evaluation Inatiative, 26.
 5. Kerr, R. (2008). International development and the new public management: Projects and logframes as discursive technologies of governance. The new development management: Critiquing the dual modernization. London: Zed Books, 91-110.
 6. Roduner, D., Schläppi, W., & Egli, W. (2008). Logical Framework Approach and Outcome Mapping, A Constructive Attempt of Synthesis. Rural Development News, 2, 1-24.

Citatie voor dit artikel:
Sari, J. (2019). Logframe. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/project-management/logframe/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/logframe/”>toolshero: Logframe</a>

Published on: 03/08/2019 | Last update: 10/01/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Jessie Sari
Artikel door:

Jessie Sari

Jessie Sari is content schrijver bij ToolsHero. Samen met het team draagt ze bij aan het schrijven van artikelen en website optimalisatie. Jessie studeert Trade Management in Asia aan de Hogeschool van Rotterdam. Binnen haar opleiding houdt ze zich bezig met opbouwen van fundamentele skills, waaronder marketing, import en export van producten en diensten in Azië, economie, financiën, management, consultancy en projectmanagement.

Tags:

Geef een reactie