Influence Mapping

Influence mapping - toolshero

Word lid voor minder dan 1 euro per dag en boost your skills! Word lid

In dit artikel wordt het concept Influence Mapping praktisch uitgelegd. Na het lezen begrijp je de basis van deze krachtige stakeholder management tool.

Inleiding

Wie zijn er nu precies betrokken bij het maken van belangrijke beslissingen en welke partijen hebben de meeste invloed op zo´n beslissing? Met Influence Mapping worden de belangen van verschillende groepen visueel inzichtelijk gemaakt en wordt het duidelijk welke partijen de meeste invloed hebben op een project of beslissing. Zo spelen bij leidinggevenden andere belangen dan bij medewerkers en hebben klanten weer op een andere manier invloed op een organisatie dan leveranciers.

Wat is influence mapping?

Omdat organisaties met diverse publieksgroepen en belanghebbenden te maken hebben, wordt Influence Mapping ook wel Stakeholder Influence Mapping genoemd. Behalve de belanghebbenden, zijn bij het maken van beslissingen hun posities en motieven belangrijk, de aard en richting van de beslissing en de mate waarin de belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.

Influence mapping voorbeeld template - toolshero

Goed inzicht

Met behulp van Influence Mapping wordt de kracht van de invloed van de verschillende belanghebbende partijen visueel duidelijk gemaakt. De relatie tussen de verschillende belanghebbenden wordt in kaart gebracht evenals de mate van invloed die zij op elkaar hebben. Hierdoor krijgt een organisatie goed inzicht in de (machts)verhoudingen tussen alle belanghebbende partijen. Door middel van Influence Mapping wordt het duidelijk dat de belangrijkste invloed lang niet altijd wordt uitgeoefend door de traditioneel hiërarchische lijnen, maar dat heel andere stakeholders hier een hand in kunnen hebben.

Overwegingen

Bij het construeren van Influence Mapping zullen er voor organisaties een aantal factoren een rol spelen:

  1. De grootte van de groep van belanghebbenden en hun individuele en gezamenlijke invloed.
  2. De verhoudingen tussen de belanghebbenden; bij Influence Mapping aangegeven door tussenliggende lijnen / pijlen.
  3. De mate van invloed van de belanghebbenden op elkaar; bij Influence Mapping aangegeven door de kleuren van de tussenliggende pijlen.

Omstandigheden

Invloed is echter niet statisch en verandert in de tijd, per omstandigheid en per beslissing.

Bij een grote verkoopdeal zijn nu eenmaal andere partijen betrokken en van invloed dan bij de beslissing met welk softwarepakket een bedrijf gaat werken. Het is daarom verstandig om per situatie, belangrijke beslissing of project een aparte Influence Map samen te stellen, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de belanghebbenden op dat moment. Met dat inzicht zal de uiteindelijke besluitvorming effectiever en sneller tot stand komen. Met het inzicht van Influence Mapping kunnen bedrijven profiteren van de invloedbronnen en deze partijen tactisch inzetten en eventueel tegen elkaar uitspelen. Dat laatste gebeurt voornamelijk, wanneer het om externe belanghebbenden gaat.

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij Influence Mapping toe? Herken je het bovenstaande of heb je aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succes criteria of factoren die kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van belanghebbenden?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Als je het artikel handig of praktisch vond voor jouw eigen kennis, deel dit vooral met jouw netwerk of meld je aan voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief. Je kunt ons ook vinden op Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Meer informatie

  1. Bourne, L. & Walker, D. H. (2005). Visualising and mapping stakeholder influence. Management Decision, 43(5), 649-660.
  2. Bourne, L. Shelley, A. & Walker, D. H. (2008). Influence, stakeholder mapping and visualization. Construction Management and Economics, 26(6), 645-658.
  3. Miskimin, D. (2014). The Directors Coach on…Stakeholder Management: Not all Stakeholders are created equally. Kindle Edition. The Directors Coach.
  4. Newcombe, R. (2003). From client to project stakeholders: a stakeholder mapping approach. Construction Management and Economics, 21(8), 841-848.
  5. Schiffer, E. (2007). Net-map toolbox: Influence mapping of social networks.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2012). Influence mapping. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/project-management/influence-mapping/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/project-management/influence-mapping/”>ToolsHero: Influence mapping</a>

Interessant artikel? Geef je waardering of deel het artikel via social media!
[ec_stars_rating]

Word lid en ontvang onbeperkt toegang

toolshero helpt jou met meer kennis, je skills te boosten en je kans op succes te vergroten.

Geef een reactie