Value Stream Mapping: voorbeeld, uitleg & voordelen

Value stream mapping (VSM) - toolshero

Value Stream Mapping: in dit artikel wordt Value Stream Mapping (VSM) praktisch uitgelegd. Het beschrijft wat VSM is, welke doelen het heeft, hoe het eruit ziet in de praktijk en wat de voordelen ervan zijn. Na het lezen begrijp je de fundamenten van deze krachtige probleem oplossing tool.

Wat is Value Stream Mapping?

In een waardestroomanalyse / valuestream mapping worden bedrijfsprocessen in kaart gebracht. De volgorde van de activiteiten die een product of dienstverlening tot stand brengen, worden geanalyseerd.

Aan elke afzonderlijke activiteit wordt een waarde toegevoegd. Waardestroomanalyse is ook bekend onder de naam Lean value stream mapping.

Doelen

Value Stream Mapping (VSM) heeft als doel om een bedrijfsproces continu te verbeteren. In een diagram wordt het bedrijfsproces schematisch weergegeven. Daarin zijn de processtappen en de informatie- en materiaalstromen visueel weergegeven (present state).

Vanuit het diagram wordt duidelijk, waar mogelijkheden tot eventuele verbeteringen zijn. Doordat er een gezamenlijk beeld ontstaat van de huidige situatie inclusief verspillingen, krijgen medewerkers meer begrip voor elkaars werk en problemen.

Daarnaast is VSM een goed model om naar een toekomstige situatie toe te werken (future state).

Werkwijze en Value Stream Mapping voorbeeld

Voordat de huidige situatie in kaart wordt gebracht, moet eerst het doel van de analyse worden vastgesteld; bijvoorbeeld het verlagen van de doorlooptijd of het verhogen van de kwaliteit.

Het is daarbij belangrijk dat de doelen acceptabel zijn voor de medewerkers. Vervolgens wordt de klantwaarde per product geïdentificeerd. Vervolgens wordt er een team samengesteld, die betrokken zijn bij de activiteiten in de waarde- en informatiestroom.

Van daaruit kan er volgens een stappenplan worden gewerkt:

  1. Identificeren van de activiteiten (processtappen) en het toekennen van de juiste volgorde.
  2. Kaders bepalen in welke rol de activiteit wordt uitgevoerd.
  3. De bewerkings-, wacht- en hersteltijd van een activiteit worden bepaald. De mate waarin een activiteit in één keer goed wordt uitgevoerd, wordt in percentage uitgedrukt.
  4. De efficiëntie van het proces wordt berekend (bewerkingstijd versus doorlooptijd).
  5. Verspillingen in het gehele proces worden geïdentificeerd.
Value Stream Mapping (VSM) - Toolshero
Figuur 1 – Value Stream Mapping voorbeeld | Bron: http://www.edrawsoft.com

Identificeren van verspilling

Het doel van een waardestroomanalyse is om de huidige situatie in kaart te brengen en verspilling te identificeren. Vanuit een uitwerking voor de ideale en toekomstige waardestroom, komen verspillingen aan het oppervlak. Er zijn acht vormen van verspilling te onderscheiden:

Lange wachtperiode

Het is verspilling wanneer machines en/ of medewerkers moeten wachten, voordat zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. Voorbeelden: voorraadtekort, geen instructie en wachten op beslissing.

Transport

Een slechte doorstroming van onder andere grondstoffen, producten, documenten, zorgt voor verspilling. Voorbeelden: slechte lay-out en routing van en op de werkvloer, overlapping van transport, slechte afspraken omtrent transport.

Overproductie

Als er meer geproduceerd wordt dan nodig is, is dat zonde. Voorbeelden: onbekend wat de behoefte van de klant is, te grote voorraden die tot incourantie leiden.

Voorraad

Een minimale voorraad is nodig, maar wel in beperkte mate. Te grote voorraad kost geld, neemt teveel ruimte in beslag en verliest waarde (incourantie).

Wil je onbeperkte en advertentievrije toegang?   

Correctie

De eerste keer dat een activiteit correct wordt uitgevoerd is onderdeel van Value Stream Mapping. Het is echter verspilling wanneer fouten later hersteld worden. Voorbeelden: Correcties tijdens een activiteit, reparaties achteraf.

Beweging

Onnodige bewegingen gedurende een activiteit kosten tijd en geld. Voorbeelden: benodigde gereedschappen liggen niet op hun plaats, documenten zijn onvindbaar of liggen te ver weg (archief in kelder).

Overbewerking

Als er teveel handelingen en/of bewerkingen aan een product worden verricht, is dat duur. Daarom is het belangrijk om vooraf goed in te schatten wat de wens van de klant is en hier de bewerkingen op aan te passen.

Talent

In een organisatie die de principes van Lean management volgt staat respect voor de medewerkers centraal.

Het is daarom belangrijk om hun talent optimaal op de juiste plaatsen te benutten. Gebeurt dat niet, dan is er sprake van verspilling.

Voordelen van Value Stream Mapping

Doordat Value Stream Mapping goed inzicht geeft in verspillingen, kan een organisatie beter inspelen op de behoefte en vraag van de klant. Het wordt op een snelle manier duidelijk hoe de activiteiten van een bedrijfsproces in elkaar steken.

Doordat er nadruk op het teamverband wordt gelegd, is er sprake van een gezamenlijke betrokkenheid en wordt er beter gecommuniceerd. Een Value Stream Mapping is een startpunt voor verbeterprojecten, waarbij overzicht worden gecreëerd op de doorloop-, bewerkings- en hersteltijd.

  Ontvang gratis ons Toolshero Top 30 modellenboek   

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Hoe pas jij Value Stream Mapping /VSM toe? Herken je de stappen en aandachtspunten voor een goede value stream mapping sessie of zijn er aanvullingen? Wat zijn volgens jou andere succescriteria of -factoren die kunnen bijdragen aan een goede value stream mapping sessie?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study. International Journal of production economics, 107(1), 223-236.
  2. Hines, P., & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. International journal of operations & production management, 17(1), 46-64.
  3. Rother, M., & Shook, J. (2003). Learning to see: value stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.
  4. Seth*, D., & Gupta, V. (2005). Application of value stream mapping for lean operations and cycle time reduction: an Indian case study. Production Planning & Control, 16(1), 44-59.

Citatie voor dit artikel:
Van Vliet, V. (2013). Value Stream Mapping: voorbeeld, uitleg & voordelen. Retrieved [insert date] from toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/value-stream-mapping/

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/value-stream-mapping/”>Toolshero: Value Stream Mapping: voorbeeld, uitleg & voordelen</a>

Published on: 30/09/2013 | Last update: 22/12/2022

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4.3 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 4

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Geef een antwoord