Systematic Inventive Thinking (SIT)

Systematic Inventive Thinking SIT methode - toolshero

Systematic Inventive Thinking: in dit artikel wordt Systematic Inventive Thinking (SIT) praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige probleem oplosmethode.

Wat is Systematic Inventive Thinking (SIT)?

Systematic Inventive Thinking (SIT) is een denkmethode waarbij creativiteit centraal staat. Het bevat vijf denkpatronen die de mens duizenden jaren heeft gebruikt. Het gaat regelrecht in tegen het principe ‘to think outside the box’, en gebruikt ‘to think inside the box’ als leidende gedachte om te bewijzen dat creativiteit niet slechts aan weinigen toebedeeld is.

Systematic Inventive Thinking (SIT) is een probleem oplos- en innovatiemethode, maar is vooral een bekende methodologie voor innovatie geworden. Het biedt bedrijven programma’s om te ondersteunen bij veranderingen en ontwikkelingen in bedrijfscultuur, werkwijzen en innovatiepraktijken.

Gratis e-book bij Toolshero

Systematic Inventive Thinking (SIT) is ontwikkeld in de jaren negentig in Israël. SIT is afgeleid van de engineeringsdisclipline TRIZ van Genrich Altshuller. Een van zijn theorieën was dat innovaties altijd een vergelijkbaar patroon hebben. Deze theorie staat bekend als de Theory of Inventive Problem Solving (TIPS).

De denkmethode is ontwikkeld en uitgegroeid tot de oprichting van een innovatiebedrijf met dezelfde naam. Het hoofdkantoor van Systematic Inventive Thinking bevindt zich in Tel Aviv, Israël, maar heeft vestigingen verspreid over de aarde. Ook wordt de methode gebruikt op universiteiten als Columbia University en London Business School.

Creativiteit

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekten onderzoekers uit de cognitieve psychologie een methode voor het meten van creativiteit. Deze maatstaf werd ontwikkeld met de gedachte dat een creatief persoon een persoon is met een stroom ideeën. De hoeveelheid ideeën die een persoon genereert in een bepaalde tijd zegt iets over de mate van die creativiteit. Vanuit die gedachte werd toen aangenomen dat een toename in het aantal ideeën automatisch zou moeten leiden tot een kwalitatieve verbetering.

Het lastigste is niet de hoeveelheid ideeën die een persoon kan generen, maar dat die ideeën origineel zijn. Dat blijkt uit recentere studies. Een grote stroom ideeën leidt dus niet tot een verhoging in het aantal originele ideeën. Deze ontdekkingen leidden tot het ontwikkelen van een nieuwe aanpak voor georganiseerd denken en het ontwerpen van gestructureerde processen, in plaats van het genereren van losse ideeën. Deze gestructureerde benadering vormt de kern voor de Systematic Inventive Thinking methodologie.

5 SIT denkmethodes

Traditioneel wordt een probleem aangepakt door er over te brainstormen, zonder enige structuur. SIT doet het op een andere manier. Volgens Systematic Inventive Thinking vindt innovatie plaats wanneer er:

 • Binnen een vertrouwde wereld gewerkt wordt;
 • Er oplossingen bedacht worden die onafhankelijk zijn van een specifiek probleem;
 • En wanneer er gebruik wordt gemaakt van de volgende vijf methodes: aftrekken, vermenigvuldigen, delen, afhankelijkheid en eenwording:

Systematic Inventive Thinking 5 SIT denkmethodes - toolshero

Aftrekken (Subtraction)

Met deze methode van de Systematic Inventive Thinking (SIT) methodologie wordt er een essentieel onderdeel verwijderd uit een product of dienst, en nieuw leven ingeblazen. Dat onderdeel werd voorheen gezien als een cruciaal bestandsdeel van een ander product. Zo werd bijvoorbeeld het idee voor een recorder gegenereerd door bij de walkman van Sony de opnamefunctie af te trekken van het hele product.

Vermenigvuldigen (Multiplication)

Bij vermenigvuldiging wordt een bepaald component van een product of service eruit gepakt en wordt hetzelfde component een of meerdere keren opnieuw toegevoegd aan het geheel. Meestal gaat het hierbij om een component waarvan eerder gedacht werd dat het geen waarde toe zou voegen.

Delen (Division)

Bij delen gaat het om het uit elkaar halen van een bepaalde unit, en deze te verdelen in kleine porties. Deze porties worden vervolgens aangepast om een nieuw voordeel te realiseren, of meer waarde toe te voegen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een koelwerkbank. In plaats van een grote externe koelkast te gebruiken kan er ook een handige koelkastlade onder de werkbank geïnstalleerd worden.

Eenwording (Task Unification)

Over het algemeen zijn innovatieve producten en services een verzameling van bepaalde taken en activiteiten die herenigd zijn binnen een component. Eenwording komt erop neer dat er nieuwe taken worden toebedeeld aan bestaande bronnen. Een voorbeeld hiervan is crowdsourcing. Daarbij wordt gebruik gemaakt van grote groepen mensen door hen allemaal een specifieke taak uit te laten voeren.

Afhankelijkheid (Attribute Dependency)

Bij afhankelijkheid worden twee voorheen onafhankelijke componenten samengevoegd en afhankelijk gemaakt van elkaar op een manier die extra waarde toevoegt. Dat betekent dat er in een product een attribuut kan veranderen, of component, en dat een ander attribuut mee verandert. Een voorbeeld hiervan is zonnebrillen met meekleurende glazen.

Systematic Inventive Thinking: de 5 SIT principes

Om de hierboven beschreven technieken effectief en efficiënt uit te kunnen voeren is het belangrijk om te begrijpen waar SIT op gebaseerd is. Systematic Inventive Thinking (SIT) uit Tel Aviv beschrijft daarom de volgende vijf SIT-principes:

Thinking inside the box

Een cruciaal onderdeel van SIT is de gesloten wereld. Het eerste principe en de eerste belangrijke stap in SIT is het definiëren van een probleemwereld. De persoon die het probleem oplost weet dat in die wereld alle bouwstenen aanwezig zijn om een oplossing te vinden voor het probleem. Dat zorgt ervoor dat er focus en een gevoel van macht en kracht ontstaat, resulterend in motivatie. Door problemen op deze manier te benaderen verandert een probleem in een uitdagende en leuke puzzel.

Function follows form

Deze term is bedacht door Ronald Finke en wordt beschouwd als een omgekeerd proces omdat het uitgangspunt de bestaande hulpbron is en niet het specifieke probleem of de marktbehoeften. Er worden hier dus nog niet bestaande behoeften geïdentificeerd. Later zullen deze aan de markt worden geïntroduceerd.

Qualitative change

Het principe kwalitatieve verandering gaat er vanuit dat oplossingen kunnen worden gevonden in een situatie, en dat de kern van het probleem kan worden weggenomen. Zo wordt de situatie geneutraliseerd en is er niet langer een obstakel. Het voorheen negatieve element kan zelfs in een positieve factor worden veranderd. Zo word een nadeel omgezet in een voordeel.

Path of most resistance

Het is natuurlijk om in het denkproces de makkelijkste route te nemen, zo stroomt water vanaf een berg ook naar beneden langs de weg met de minste weerstand. Met weinig weerstand wordt het echter steeds moeilijker om nieuwe ideeën te genereren. SIT stimuleert daarom een alternatieve benadering, het contra-intuïtieve pad. Dat is het pad met de meeste weerstand.

Cognitive fixedness

Cognitive fixedness is een gemoedstoestand waarin een situatie of object op een heel specifieke manier wordt waargenomen en geobserveerd. Daarbij wordt elk extern element afgesloten.

Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Een manier is om objecten als een geheel te bekijken, en in te beelden hoe het object kan worden gereorganiseerd om er anders te zien.

Near Fay Sweet

Met Near Fay Sweet (NFS) wordt de innovatie sweet spot bedoeld. Niet veel ideeën worden omgezet in toepassingen, en zijn ongeïnspireerd of onpraktisch. Het NFS principe zorgt ervoor dat de ideeën die gegenereerd worden voldoende verwijderd zijn van de situatie waarin ze ontwikkeld zijn om interessant te zijn voor anderen, maar toch dicht genoeg bij de kerncompetenties liggen om haalbaar te zijn.

Voordelen Systematic Inventive Thinking (SIT)

Het gebruik van Systematic Inventive Thinking (SIT) brengt enkele duidelijke voordelen met zich mee:

 • De ideeën zijn vaak radicaal en vernieuwend
 • De gegenereerde ideeën zijn vaak gecheckt
 • De ideeën zijn daadwerkelijk te implementeren
 • De SIT-methodologie is makkelijk in gebruik;
 • De methodologie is systematisch

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over Systematic Inventive Thinking (SIT)? Wordt SIT gebruikt in jouw omgeving, of zie jij waarde in het gebruik van SIT in de toekomst? Hoe kan een organisatie volgens jou innovatie organiseren en verbeteren?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

 1. Barak, M., & Goffer, N. (2002). Fostering systematic innovative thinking and problem solving: Lessons education can learn from industry. International Journal of Technology and Design Education, 12(3), 227-247.
 2. Barak, M., & Mesika, P. (2007). Teaching methods for inventive problem-solving in junior high school. Thinking skills and creativity, 2(1), 19-29.
 3. Wang, Y. H., Lee, C. H., & Trappey, A. J. (2017). Modularized design-oriented systematic inventive thinking approach supporting collaborative service innovations. Advanced Engineering Informatics, 33, 300-313.

Citatie voor dit artikel:
Janse, B. (2019). Systematic Inventive Thinking (SIT). Retrieved [insert date] from Toolshero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/systematic-inventive-thinking-sit/

Gepubliceerd op: 18/09/2019 | Laatste update: 19/04/2022

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=”https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/systematic-inventive-thinking-sit/”>Toolshero: Systematic Inventive Thinking (SIT)</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 5 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Ben Janse
Article by:

Ben Janse

Ben Janse is een young professional en werkzaam als Content Manager bij Toolshero. Daarnaast houdt hij zich binnen zijn studie International Business aan de Hogeschool Rotterdam bezig met het analyseren en ontwikkelen van managementmodellen. Dankzij zijn theoretische en praktische kennis weet hij hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden waardoor de essentie van elk artikel goed naar voren komt.

Tags:

Geef een reactie