Straw man proposal: de uitleg plus template

Straw man proposal / stroman methode - toolshero

Straw man proposal: in dit artikel wordt de straw man proposal ofwel het stromannenvoorstel, ontwikkeld door Mckinsey praktisch uitgelegd. Na het lezen zal je de basis begrijpen van deze krachtige en creatieve probleem oplosmethode. In dit artikel kun je tevens een straw man proposal template downloaden om direct mee aan de slag te gaan.

Wat is de Straw man proposal?

De Straw man proposal is een McKinsey methode voor probleemoplossing. Het Amerikaanse adviseursconcern McKinsey ontwikkelde deze stroman-methode in de loop der jaren, omdat het vaak wordt ingezet om problemen bij klanten met een gestructureerde aanpak op te lossen.

Het stromannenvoorstel biedt een soort brainstorm methode om alle nadelen van het bedrijf te bespreken die leiden tot het probleem. Van daaruit worden vervolgens nieuwe en betere voorstellen gegenereerd.

Gratis e-book bij Toolshero

Een stroman is een conceptversie van iets dat een team kan bespreken, uit elkaar kan halen en verbeteren. Het is gebaseerd op hypothesen en maakt het in een opvolgend proces mogelijk om tot steeds betere oplossingen en voorstellen te komen.

De oorsprong van de term ‘straw man’ is onduidelijk. Het gebruik van de term is retorisch en slaat terug om een menselijk figuur gemaakt van stro zoals een militaire trainingspop of een vogelverschrikker.

Dergelijke stromannen zijn gemakkelijk uit elkaar te halen, te vernietigen en weer op te bouwen. Dat is ook de achterliggende gedachte van de straw man proposal; het gaat om een mogelijk verbetervoorstel, maar alle andere vernieuwingen en/of aanpassingen zijn allemaal nog mogelijk.

Voorwaarden

De Straw man proposal van McKinsey kan een belangrijk hulpmiddel zijn voor probleemoplossing in samenwerkingsverbanden in alle fasen en op elk niveau van bijvoorbeeld klantbetrokkenheid. Ook bij andere problemen binnen een organisatie kan de Straw man proposal soelaas bieden.

Het meest voorkomende voorbeeld van waar een stroman kan worden gebruikt is om een eerste hypothese te geven op basis van een mogelijk overkoepelend antwoord op een probleem.

Voorwaarde is wel dat elk teamlid bereid moet zijn om zijn bijdrage te leveren en geen angst moet hebben om bijdragen van anderen kritisch te bekijken of zo nodig te verwijderen.

Het gaat erom de redenering van een informele denkfout te beargumenteren en te weerleggen. Daardoor ontstaat er een spontane denkwijze bij alle betrokkenen en worden alle kanten van het probleem bekeken en tegen het licht gehouden.

Conceptversie

De straw man proposal is een manier om met een groep mensen te discussiëren over een probleemstelling en tot een conceptversie te komen. Het is echter nooit de bedoeling dat de stroman het ultieme antwoord gaat geven. Het moet als hulpmiddel gezien worden om tot het beste antwoord te komen.

Wel bieden argumenten en ideeën die voortkomen uit de stroman waardevolle feedback in het oplossingsgerichte proces en leidt het tot succesvolle aanpassingen en verbeteringen.

Vaak zijn het juist te tegenargumenten die leiden tot de uiteindelijke oplossing. Door met de stroman-methode te werken, komen er tussenoplossingen en van daaruit gaan mensen creatiever denken en met elkaar in gesprek.

Werkwijze van de Straw man proposal

De strawman proposal of stroman-methode kan zeer goed worden toegepast bij verschillende problematieken. Bijvoorbeeld om dalende inkomsten van een commercieel bedrijf tegen te gaan, de oorzaken te achterhalen en verbetervoorstellen te doen. In een dergelijk voorbeeld zullen de volgende stappen worden gevolgd:

1. Conceptvoorstel

Om tot inkomstenstijging te komen, wordt er een conceptvoorstel gedaan om uit te breiden met wellicht twee nieuwe vestigingen. Dit is de stroman waarmee gewerkt gaat worden en die de basis vormt voor het managementoverleg.

2. Discussiëren

Met het managementteam wordt over dit conceptvoorstel gesproken. De teamleden die voorstander zijn, geven gedetailleerd hun argumenten en benoemen alle voordelen. De tegenstanders geven hun bezwaren en de mogelijke nadelen.

Door de stroman nog als concept te zien, zijn alle teamleden vrij om te reageren en eerlijk hun mening te geven. Het heeft nog geen impact. Alle teamleden zijn in staat om frank en vrij feedback en suggesties te geven.

Belangrijke voorwaarde is wel, dat het team duidelijk geïnformeerd wordt dat het om een stroman gaat. Alle kritiek en verbetervoorstellen zijn welkom. Het gaat immers om een concept.

3. Verduidelijken

Alle input en suggesties worden verzameld en het voorstel wordt geanalyseerd op basis van sterke en zwakke punten. Vervolgens worden de aannames en besluitvormingscriteria verduidelijkt, van waaruit een nieuw en verfijnd voorstel kan worden gemaakt.

4. Definitieve beslissing

Een nieuw voorstel wordt opgesteld en zal gepresenteerd worden, met als doel dat het tot een definitieve beslissing zal leiden.

De Straw man proposal als ruwe schets

Door de Straw man proposal als een ruwe schets te presenteren, zijn alle teamleden vrij om erop te reageren.

Zij weten dat er juist van hen wordt verwacht dat zij kritisch kijken naar dit conceptvoorstel. Elke teamlid hoeft er niet vanuit te gaan dat zij het ultieme antwoord weten; gaandeweg het proces komt de oplossing steeds beter in beeld.

De straw man proposal is een voorlopig en onvolledig concept dat overhoop kan worden gehaald en opnieuw kan worden opgebouwd. De methode is een doorlopend proces waarbij het gaat om het verwijderen, verbeteren en aanpassen van ideeën.

Omdat de stroman een concept is, zou het zonde zijn om hier veel tijd en moeite in te steken. Het gaat erom dat de discussie tussen teamleden op gang komt en men met elkaar in gesprek gaat.

Het is voor latere zorg om er een gedetailleerd plan van te maken. In eerste instantie gaat het om de kwantiteit van ideeën en pas later draait het om de kwaliteit.

Teamleden moeten zich goed realiseren dat het niet verstandig is om krachtig vast te houden aan hun eigen percepties, gedachten en ideeën. Door een stap achteruit te doen, staan zij open voor de ideeën van andere teamleden en zal het gemakkelijker worden in vrijheid met elkaar te brainstormen.

Word lid van Toolshero


Het is juist de bedoeling dat de stroman wordt aangevallen en uit elkaar wordt gehaald, alvorens het proces weer kan worden verbeterd.

Straw man proposal template

Nu je hebt gelezen over de straw man proposal kun je de kennis in de praktijk gaan toepassen. Ga direct aan de slag het aanpasbare straw man proposal template welke je hieronder kunt downloaden.

Download het Straw man proposal template

Deze template is exclusief voor onze betalende Toolshero leden. Klik hier om te bekijken of een lidmaatschap ook iets voor jou is!

Word lid van Toolshero

Nu is het jouw beurt

Wat denk jij? Herken jij de uitleg over de straw man proposal? Ben je bekend met het opstellen van concepten of schetsen om een probleem op te lossen? Hoe pas jij de straw man proposal toe in jouw omgeving? Heb jij tips of aanvullingen?

Deel jouw kennis en ervaring via het commentaar veld onderaan dit artikel.

Meer informatie

  1. Carmeli, A., Gelbard, R., & Reiter‐Palmon, R. (2013). Leadership, creative problem‐solving capacity, and creative performance: The importance of knowledge sharing. Human Resource Management, 52(1), 95-121.
  2. Friga, P., & Rasiel, E. (2001). The McKinsey mind: Understanding and implementing the problem-solving tools and management techniques of the world’s top strategic consulting firm. Chicago: McGraw-Hill
  3. Treffinger, D. J., Isaksen, S. G., & Stead-Dorval, K. B. (2005). Creative problem solving: An introduction. Prufrock Press Inc.

Citatie voor dit artikel:
Mulder, P. (2019). Straw man proposal. Retrieved [insert date] from ToolsHero: https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/straw-man-proposal/

Gepubliceerd op: 28/02/2019 | Laatste update: 26/01/2024

Wilt u linken naar dit artikel, dat kan!
<a href=” https://www.toolshero.nl/probleem-oplossen/straw-man-proposal/>ToolsHero: Straw man proposal</a>

Interessant artikel?

Geef je waardering of deel het artikel via social media!

Gemiddelde beoordeling 4 / 5. Totaal aantal beoordelingen: 12

Dit artikel is nog niet beoordeeld! Wees de eerste met jouw beoordeling.

We vinden het jammer dat het artikel niet waardevol voor je was

Laat ons dit artikel verbeteren!

Vertel ons wat er beter kan aan het artikel? Wat mis je bijvoooebeeld of wat kan worden aangevuld?

Patty Mulder
Article by:

Patty Mulder

Patty Mulder is een management expert op het gebied van competentie ontwikkeling, time management, persoonlijke effectiviteit en zakelijke communicatie. Naast content schrijven, is ze een business coach en verzorgt ze bedrijfstrainingen.

Tags:

Geef een reactie